25.05.2006 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Spolehlivý insekticid je nezbytnou nutností

Do pěstitelských cílů všech sadařů dosáhnout kvalitní a přiměřeně velké úrody zasahuje celá řada faktorů. Vedle ročníkového vlivu počasí, agrotechnických opatření či výskytu houbových chorob je to také intenzita tlaku škůdců ovocných dřevin. V mnoha případech právě insekticidní ochrana tvoří základ úspěšného ročníku, protože kalamitní výskyty škodlivého hmyzu zapříčiňují devastaci významné části produkce či radikálně snižují kvalitu sklizeného ovoce.

Jak profesionální ovocnáři obhospodařující velké výměry intenzivních sadů, tak i drobní pěstitelé požadují výkonný, spolehlivý a pokud možno širokospektrální insekticid. Přípravek tohoto typu však musí v dnešních podmínkách splňovat bezpodmínečně i požadavek bezpečnosti a nezávadnosti vůči uživatelům i necílovým organismům.

Přípravek Calypso získal po zásluze označení insekticid nového milénia. Od svého zavedení právě počátkem tohoto období si rychle vydobyl významné postavení mezi insekticidy určených nejen do ovocných výsadeb. Obsahuje účinnou látku thiacloprid náležející do skupiny chloronicotinylů. Tato chemická skupina patří mezi relativně nové objevy a je výsledkem vlastní výzkumné činnosti firmy Bayer CropScience. Thiacloprid účinkuje jako kontaktní a požerový jed, působí larvicidně i ovocidně. Jeho způsob účinku spočívá v narušení přenosu impulsů uvnitř nervového systému hmyzu. Na tomto principu je nejdůležitější, že se zásadně liší od organofosfátů, karbamátů i pyrethroidů, tedy všech ostatních používaných skupin insekticidních přípravků. Systémová účinnost a naprostá neškodnost vůči včelám či ostatním užitečným organismům patří k charakteristickým a zároveň velmi důležitým vlastnostem tohoto přípravku. Zejména neškodnost vůči opylovačům je vysoce ceněná nejen v případě ovocných dřevin, ale i u dalších kultur. Díky tomu je možné ošetřovat i kvetoucí porosty.

Širokospektrálnost v jádrovinách.
První možnost použití přípravku Calypso se naskýtá začátkem vegetace proti květopasu jabloňovému. Ošetření se provádí obvykle ve fázi myšího ouška v dávce 0,2 l/ha. Obzvláště výbornou účinnost vykazuje Calypso na pilatku jablečnou, jejíž typickým projevem je spirálovitá jizva na povrchu plodů zacelená korkovitým pletivem. Výskyt tohoto škůdce má silně vzrůstající tendenci a ošetření proti němu si v posledních letech může dovolit vynechat jen málokterý sadař. Dávku 0,2-0,25 l/ha je optimální aplikovat při objevení se prvního centrálního květu až do doby jeho otevírání, případně později na čerstvě se líhnoucí larvy, tzn. těsně po odkvětu. Velmi závažným škůdcem jádrovin je obaleč jablečný, obecně způsobující „červivost“ jablek. Calypso se zde používá v dávce 0,2-0,25 l/ha v době vrcholu letové vlny obaleče, maximálně do stadia „černé hlavičky“ vajíček. Toto období nastává obvykle na začátku až v polovině června, druhá generace nalétává nejčastěji počátkem srpna. Dospělci jsou přípravkem hubeni při kontaktu s postřikovou kapalinou nebo s ošetřeným povrchem listů, výborná účinnost byla prokázána na čerstvě nakladená vajíčka a spolehlivě a rychle účinkuje i na mladé larvy. Proti mšicím na jádrovinách je možné Calypso použít kdykoliv v průběhu vegetace. Nižší z uvedených dávkovacích rozpětí aplikujeme při prvním objevení se kolonií mšic nebo využijeme souběžného zásahu proti jinému škůdci. Calypso se velmi dobře osvědčilo i proti celé řadě dalších škůdců ovoce. Jde zejména o zobonosky, mery nebo podkopníčky. Sadař musí mít pouze na paměti, že přípravek je možné použít maximálně dvakrát v průběhu jedné sezóny. Je tedy nutné zvolit nejvýznamnější dvě indikace s přihlédnutím ke spektru škůdců a podmínkám toho kterého sadu.
Pěstitelé jádrovin mají k dispozici také insekticid Alsystin. Působí jako kontaktní a požerový jed a narušením tvorby chitinu zabrání larvám hmyzu v přechodu do dalšího vývojového stadia.
Proto je vhodné směřovat ošetření na první larvální stadia. Ovšem je-li aplikován včas, tzn. krátce před vrcholem náletu nebo na počátku kladení, pak působí i jako ovicid a zabrání líhnutí larev. Optimální doba použití je druhá polovina vegetace se zaměřením na obaleče jablečného. Alsystin se také osvědčil proti slupkovým obalečům, jejichž výskyt se v posledních letech citelně zesiluje. Doporučit jej lze k aplikaci i proti klíněnce jabloňové, bourovci prstenčitému, bekyni zlatořitné nebo píďalkám. Má registraci také do peckovin.

Peckoviny bez škůdců..
Vrtule třešňová představuje pro pěstitele třešní a višní zásadní a někdy až zcela limitující problém dobrého prodeje. Larvy této černožluté lesklé mušky způsobují obecně známou „červivost“ plodů, obdobně jako obaleči u jabloní. Proti tomuto škůdci je ideální aplikovat 0,2 l/ha přípravku Calypso v době vrcholu náletu nebo v době maxima vykladených vajíček. Pro signalizaci se využívají žluté lepové lapáky sférického tvaru. Ošetření doporučujeme po 12-14 dnech opakovat, aby byla zajištěna dlouhodobá účinnost za zpravidla rozvleklých náletů. Stejně tak je nutné toto pravidlo dodržovat u pozdních odrůd.
Proti pilatce švestkové a pilatce žluté vyskytujících se na slivoních je nutné zasahovat v době květu nebo těsně po odkvětu. Na vrcholu letové vlny, maximálně do stadia „černé hlavičky“ vajíček, aplikujeme Calypso proti obaleči švestkovému. Tato doba je ale oproti jabloním posunuta obvykle do poloviny až konce července. Proti těmto třem škůdcům slivoní je spolehlivá dávka 0,2-0,25 l/ha. Také v peckovinách je možné s úspěchem využít Calypso proti mšicím. Obdobně jako v jádrovinách je i v peckovinách možné použít Calypso maximálně dvakrát v průběhu jedné sezóny.

Nejen drobní pěstitelé a zahrádkáři zcela jistě ocení univerzálnost využití tohoto insekticidu. V porostech brambor již v dávce 0,1 l/ha velmi spolehlivě, na rozdíl od široce používaných pyrethroidů, účinkuje na mandelinku bramborovou. Aplikaci je ideální provádět v době maxima vylíhnutých larev a dle zkušeností je pouze výjimečně nutné ji opakovat. Také na okrasných rostlinách při koncentraci 0,025% dokáže řešit nejrůznější housenky, brouky a mšice.

Calypso si za velmi krátkou dobu právem získalo postavení vysoce spolehlivého a přitom bezpečného insekticidu s širokou možností použití jak v profesionální sadařské sféře, tak i v hobby zahrádkaření. Oceňované je i jeho nízké dávkování. Uživatelům je k dispozici v balení 1 l a 250 ml, ale také v drobném balení 30 a 6 ml.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down