Společná organizace trhu s vínem

Společná organizace trhu s vínem, kterou zřizuje klíčové nařízení Rady (ES) č. 1493/99 obsahuje ustanovení o produkčním potenciálu, tržních mechanismech, organizacích producentů a odvětvových subjektech, enologických postupech a ošetřování, popisu, označení, obchodní úpravě a ochraně, jakostním vínu stanovených oblastí a obchodu se třetími zeměmi.

Společná organizace trhu s vínem se vztahuje na tyto produkty a výrobky:
kód KN Označení
2009 60 Hroznová šťáva (včetně moštu)
2204 30 92 Ostatní hroznový mošt, vyjma moštu
2204 30 94 zkvašeného nebo moštu, jehož kvašení bylo
2204 30 96 alkoholu zastaveno
2204 30 98
ex 2204 Víno z čerstvých vinných hroznů, včetně alkoholizovaného vína; hroznový mošt mimo položky 2009, vyjma jiného hroznového moštu podpoložek 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 a 2204 30 98
0806 10 93 Čerstvé vinné hrozny, ne stolní hrozny
0806 10 95
0806 10 97
2209 00 11 Vinný ocet
2209 00 19
2206 00 10 Matolinové víno
2307 00 11 Vinné kaly
2307 00 19
2308 90 11 Matoliny hroznů révy vinné
2308 90 19
Pramen: Nařízení Rady (ES) č. 1493/99 (OJ L 179, 14.7.1999)

Společná organizace trhu s vínem nezahrnuje stolní hrozny, které spadají do společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, nezahrnuje ani rozinky, tj. sušené bobule hroznů révy vinné, které jsou zařazovány do Společné organizace trhu se zpracovaným ovocem a zeleninou.
Hospodářský rok pro produkty, na něž se vztahuje toto nařízení ( „vinařský rok“), začíná 1. srpna každého roku a končí 31. července následujícího roku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *