10.06.2010 | 06:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Speciálně pro krajinu

Na východ od Prahy v historické obci Přerov nad Labem se nachází společnost Školky - Montano, spol. s r. o. V její nabídce figurují okrasné jehličnaté a listnaté dřeviny, dřeviny půdopokryvné, solitérní i pro živé ploty, chybět nemohou ani trvalky, letničky a balkónové rostliny. Mohou produkovat sazenice lesních dřevin a pro výsadby do krajiny zde pořídíme autochtonní dřeviny.

Autochtonní rostliny (neboli rostliny vyskytujících se v místech svého původu nebo vzniku) z nabídky společnosti Školky-Montano zahrnují mnoho druhů a rodů a společnost je nabízí ve velkých partiích jednotlivých druhů. Základem pro množení těchto dřevin je znalost předseťové úpravy osiv a manipulace s nimi. V přerovské školce se jejich množení věnují bezmála třicet let. Potřebné znalosti podle slov jednoho z jednatelů společnosti Ing. Václava Červinky načerpali před léty z přednášek Františka Machaly z Žehušic.

Autochtonní rostliny do kontejneru
Tradičně nabízené prostokořenné a kontejnerované sazenice autochtonních dřevin
v rašelinovém substrátu rozšířila v loňském roce nabídka těchto dřevin v kontejnerech se substrátem s 50% podílem jílu. Pro firmy, které se zabývají realizacemi výsadeb v krajině, osazováním biokoridorů či dálničních náspů se tak rozšiřuje možný termín výsadby a umožňuje založení porostu bez následné údržby. Vychází i z požadavků státní správy.
Pro výsevy autochtonních dřevin využívají ve školkách Montano osiva z vlastního sběru i nakoupená od domácích sběračů. Nakládání s osivy jim umožňuje držení licence 3240-L Mze. Osiva jsou po projití nezbytných procedur, které urychlí stratifikaci semen a především zajistí jejich jednotné klíčení, vyseta. Většina z nich naširoko či do řádků přímo na pole, kde stráví další jeden až dva roky podle vzrůstnosti a požadované velikosti dřeviny. Po vyzvednutí jsou sazenice tříděny. Část z nich jde do prodeje jako prostokořená, většina je však nahrnkována a umístěna v kontejnerovně, kde stráví zhruba ½ roku. Porovnání růstu v kontejnerově neukazuje na žádné postižení rostlin nedostatkem vláhy či výživy.

Základem je substrát
Již v minulosti se v Přerově přípravě kontejnerovaných autochtonních dřevin věnovali, až v loňském roce se však podařilo vyřešit problém s mísením substrátu a je tedy možné rostliny kontejnerovat ve velkém.
Speciální substrát je složen z 50 % z jílu, o zbývající polovinu se dělí kompostovaná kůra, rašelina, kompostovaný hnůj a substrát je doplněn pomalurozpustným hnojivem Osmocote. Jíl pochází z místních zdrojů, jeho zdrojem je skrývka spraše z nedaleké pískovny. Hnůj je tříletý, hovězí, uleželý a kompostovaný a opět pochází z nedalekých zdrojů od zemědělského podnikatele. Toto složení zajišťuje vysokou vododržnost substrátu, která je nezbytná právě tam, kde chybí povýsadbová péče.
Největším problémem je homogenní smíchání vyjmenovaných komponent substrátu. Jíl musí být v optimální vlhkosti. Problémem je i vysoká hmotnost a zrnitostní složení substrátu, kdy klasické míchačky substrátu a hrnkovací stroje práci s tímto substrátem nezvládají. Jeden z majitelů firmy Ing. Karel Zeman tak přišel s nápadem využít pro mísení substrátu nakladač. Ten si poradí s větší hmotností substrátu a nevadí mu ani drobné kamínky, které tradiční hrnkovací stroje uvyklé na lehké rašelinové substráty vyřadí z provozu.
Díky problémům při homogenizaci substrátu vychází tento substrát v porovnání s klasicky využívanými substráty ve školkách dráže. Způsobují to vyšší provozní náklady a pracovní náročnost.

Dva roky zkušeností
V loňském roce nahrnkovali v Přerově 600 tisíc keřů a 80 tisíc špičáků listnatých dřevin. Jedná se především o klasické domácí druhy dřevin jako je dub, jasan, osika, olše, javor, lípa, bříza či habr. Z keřů jmenujme svídy, šípkovou růži, kaliny, trnku, hlohy, brslen evropský či ptačí zob. Minimální prodejní velikost u špičáků je 1,6 metru. Používají se školkované dvou až tříleté sazenice, což znamená, že při prodeji jsou rostliny tři až čtyři roky staré. Keře mají být při expedici podle normy 60 cm vysoké, realizační firmy však upřednostňují sestřižení výhonů na 40 centimetrů. To zjednoduší přepravu, manipulaci s keřem a výsadbu a zajistí lepší ujmutí rostlin. Řez je prováděn nejen před expedicí, ale minimálně jednou až dvakrát během vegetace rostliny ve školce. Úpravou kořenového systému i nadzemních výhonů zajistí lepší rozvětvení nadzemní i podzemní části i větší vyrovnanost rostlin. I před vlastním hrnkováním předchází zkrácení podzemní a nadzemní části. Hrnkování keřů probíhá již 18 let mechanizovaně, pro hrnkování odrostků do kontejnerů 7,5 až 10 l v tomto roce byl zakoupen nový výkonný stroj.

Velko i maloobchod
Vedle produkce autochtonních dřevin, která představuje zhruba třetinu výrobního programu, nabízí přerovské školky na vlastních prodejních plochách široký sortiment okrasných dřevin. Navštívit je mohou jak drobní pěstitelé, vítáni jsou především profesionální zahradníci. Pro ty je otevřena velkoobchodní prodejna, ve které funguje systém slev a pro věrné zákazníky jsou zde k dispozici i individuální cenové a platební podmínky. V nabídce je i možnost dopravního zabezpečení zakoupených rostlin k výsadbě až na stanoviště na předem domluvenou hodinu.
Více než 80 % rostlin na maloobchodní prodejně pokrývají z vlastní produkce, speciality jako vřesovištní rostliny či růže dokupují od jiných, především českých školkařských producentů. Na velkoobchodní prodejně přesahuje zboží z vlastní produkce 90 procent. A sortiment je opravdu široký, jak se můžete v Přerově nad Labem osobně přesvědčit.

Text a foto Helena Piková

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down