05.02.2024 | 02:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sociální klimatický fond

Sociální klimatický fond (dále pouze „SKF“) vznikl na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/955 ze dne 10. května 2023 za účelem řešení sociálních dopadů, které mohou být způsobeny zahrnutím budov a silniční dopravy do systému emisního obchodování (EU ETS2).

SKF proto v letech 2026–2032 podpoří zranitelné domácnosti, uživatele dopravy a mikropodniky. Definice zranitelnosti v rámci SKF se neomezuje pouze na nejchudší skupinu obyvatel, ale zahrnuje i ty, kteří jsou výrazně zasaženi a nemají prostředky na přizpůsobení se zvýšeným nákladům cen paliv a energií.
Prostředky SKF pomůžou dekarbonizaci odvětví dopravy, zlepšení energetické účinnosti budov, řešení energetické chudoby a chudoby v oblasti dopravy a celkově přispět k plnění cílů strategie Zelené dohody pro Evropu z r. 2019 nebo Pařížské dohody o změně klimatu z r.2015.

Kolik prostředků bude mít SKF a z čeho bude financován?

SKF bude financován z emisních povolenek. Fungování SKF má přímou vazbu na nový systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS2), který bude rozšířen na sektor budov a silniční dopravy (pohonné hmoty, vytápění v budovách aj.) od roku 2027. Výnosy EU ETS2 budou využity právě pro financování SKF od téhož roku, k předfinancování SKF pro rok 2026 budou využity výnosy z EU ETS1. Očekávaný celkový objem fondu na úrovni EU je 65 mld. EUR, kde alokace pro ČR činí 2,4 %.
Celkově bude SKF disponovat cca 50 mld. Kč.

Co může být podpořeno ze SKF?

SKF může podpořit investice do

  • renovací budov, a to modernizace a hloubkové renovace;
  • dekarbonizačních opatření budov (systém vytápění/chlazení, využití OZE či komunitní energetiky);
  • pobídek pro využívání veřejné a udržitelné dopravy, nízkoemisní a bezemisní dopravy;
  • informačních, vzdělávacích a poradenských služeb v obl. energií a úspor.

Kompenzační mechanismus (max. do výše 37,5 % alokace SKF)
SKF umožní zajistit dočasnou podporu příjmu zranitelným skupinám. Podpora by měla být chápána jako doprovodné opatření, které bude dočasné, dokud se neprojeví energeticky úsporná opatření a investice.

Příprava Socilního klimatického plánu

Fond bude členským státům poskytovat podporu prostřednictvím financování opatření a investic uvedených v tzv. Sociálních klimatických plánech (dále pouze „SKP“). Tyto plány mají být navrženy členskými státy a předloženy Evropské komisi do 30. června 2025 k revizi a schválení. Nařízení o SKF poskytuje šablonu s přehledem všech požadavků a kapitol (Evropský parlament a Rada, 2023b - příloha V).

Mezirezortní Pracovní skupina pro Sociální klimatický fond (PS SKF)

Příprava SKP bude probíhat prostřednictvím konzultačních a participativních procesů. V prvním kroku byla zřízena meziresortní Pracovní skupina pro SKF, která bude koordinovat činnosti přípravy SKP.
První jednání neformálně zřízené PS SKF proběhlo 1. listopadu 2023. Členy jsou zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj, která řeší oblasti podpory SKF (doprava, bydlení, sociální oblast, mikropodniky).

Zdroj: MŽP*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down