Snížení rizika ztrát dusíku z půdy v zelinářské výrobě

Novelizace nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu přinesla v roce 2016 důležitou změnu – nastavení limitů hnojení polní zeleniny podle různých výnosových úrovní. Cílem je racionální využívání dusíku, a tím i snížení rizika znečištění vod dusičnany zemědělského původu. V článku jsou popsány hlavní příčiny vyplavení dusíku i možnosti snížení jeho ztrát při pěstování zeleniny.

Pro zlepšení stavu vod byla (kromě řady opatření v průmyslu a na komunální úrovni) na konci 20. století v západní Evropě zformulována legislativní opatření, tzv. nitrátová směrnice (směrnice Rady č. 91/676/EHS). Směrnice byla do české legislativy implementována v § 33 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). V rámci implementace byly vymezeny zranitelné oblasti dusičnany, zkráceně ZOD. Jsou to území, kde se vyskytují povrchové nebo podzemní vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahují hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout. A rovněž vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody, např. eutrofikací. ZOD zahrnují zhruba polovinu zemědělské půdy České republiky. Vesměs jde o oblasti s převažujícím podílem orné půdy, tedy se zvýšeným rizikem plošného znečištění vod dusičnany. Formou akčního programu nitrátové směrnice byla stanovena pro zemědělce určitá povinná opatření a omezení (nařízená úprava používání a skladování hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření).*

Text

Ing. Jan Haberle, CSc.,

Ing. Jan Klír, CSc.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně

Foto J. Klír

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 5/2017.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down