11.06.2006 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Snadné podnikání či záruka kvality?

V České republice je k podnikání třeba živnostenského oprávnění. Někdy se jeho vlastníkem stanete relativně snadno a aniž byste museli prokazovat svou kvalifikaci k činnosti, kterou chcete provozovat. Jindy vás však úředníci začnou zavalovat pojmy jako například koncese a budete muset předložit spoustu dokladů prokazujících, že svou práci skutečně zvládáte. Pravděpodobně to budete považovat za zbytečnou zátěž a byrokratický výmysl, ale zkusili jste se někdy zamyslet nad tím, zda a ve kterých případech má prokazování kvalifikace své opodstatnění? Že ne? Tak s námi pojďte na malou exkurzi po tajích českého živnostenského zákona a přístupech k této problematice v jiných evropských státech.

Problematika podnikání ve floristickém oboru je zejména co se týká nutnosti prokazování odborné způsobilosti k němu i přes členství jednotlivých států v Evropské unii poměrně různorodá. V některých zemích si může obchod s květinami otevřít v podstatě kdokoli bez prokázání příslušné kvalifikace, jinde je tomu zcela naopak. Argumenty jsou různé – pro první variantu hovoří například ztížení podmínek vstupu do podnikání nadbytečnou byrokracií a zasahování do práv osob, druhý způsob lze snadno obhájit zajištěním relativně vysoké kvality prodávaného zboží a solidní úrovně poskytovaných služeb právě díky požadavku na kvalifikaci podnikatele. Jaký přístup je z hlediska nákupu, prodeje a aranžování rostlin a květin optimální, posuďte sami.

Česká republika
Jednotlivé obory podnikání neboli druhy živností jsou podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, rozděleny na ohlašovací a koncesované. Živnosti ohlašovací se dále rozdělují na řemeslné, vázané a volné. Pokud chcete provádět činnost uvedenou na seznamu živností řemeslných, vázaných nebo koncesovaných, budete muset prokázat svou odbornost v příslušném oboru, a to ať už výučním listem vysvědčením, diplomem, či jiným dokladem o zdárném ukončení studia nebo osvědčením podle zvláštních právních předpisů (tj. předpisů, které vámi zvolenou činnost upravují). Živnosti volné jsou veškeré ostatní druhy podnikání, o kterých se zákon výslovně nezmiňuje.
Nákup, prodej a aranžování rostlin a květin není uveden v žádné z příloh živnostenského zákona, a proto pro jeho provozování není potřeba prokazování odborné ani jiné způsobilosti. Pouze je třeba splnit všeobecné podmínky provozování živnosti – dosažení věku 18 let, bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům. V praxi to znamená, že obchod s květinami si může otevřít v podstatě kdokoliv bez ohledu na své odborné znalosti a zkušenosti. Zda je to dobře nebo špatně, zůstává otázkou.
Na základě jakých kritérií jsou jednotlivé obory podnikání zařazovány mezi konkrétní druhy živností jsme se zeptali přímo pracovníků Ministerstva průmyslu a obchodu, které je za tuto normu zodpovědné. Podle nich je třeba regulaci vstupu do podnikání spočívající v prokázání odborné kvalifikace nutno uplatňovat především tam, kde si to vyžaduje veřejný zájem, resp. kde míra jeho ohrožení odůvodňuje tak významný zásah do práv (včetně práv nabytých), jakým je požadavek na prokázání odborné způsobilosti. Jinými slovy, v případech, kdy nemůžete svou podnikatelskou činností (například jejím neodborným výkonem) zapříčinit ohrožení života a zdraví osob, majetku, kulturního dědictví a životního prostředí, je vaše právo na soukromí nadřazeno právu státu po vás nadstandardně požadovat prokazování odborné způsobilosti.
Proto pro nákup, prodej, vazbu a aranžování květin není nezbytné upravovat živnostenský zákon ve smyslu stanovení požadavků na odbornou způsobilost. Naopak, takovou regulací by zcela jistě došlo ke ztížení podmínek vstupu do podnikání v daném oboru, neboť kromě vyučení v oboru je u řemeslných živností požadována ještě tříletá praxe. Je třeba rovněž přihlédnout i k tomu, že neustálé změny živnostenského zákona jsou negativně přijímány podnikatelskou veřejností a vedou k destabilitě podnikatelského prostředí.
Německo
Zástupkyně Německého velvyslanectví v Praze Katrin Bocková potvrdila, že v její zemi trvá vyučení v oboru florista tři roky a je ukončeno zkouškou. Součástí doby studia musí být zahrnuta i praktická příprava. K otevření vlastního obchodu zaměřeného na prodej květin a floristickou činnosti je třeba za další tři roky složit zkoušku k získání titulu Meister.

Velká Británie
Dle Caroline Marshall–Fosterové, šéfredaktorky Florist & Wholesale Buyer Magazine – britské obdoby časopisu Floristika není nutnost vlastnit jakýkoli certifikát pro nákup a prodej rostlinného materiálu legislativně podchycena. Ve Velké Británii si tudíž každý může otevřít obchod s květinami. V důsledku toho je vzhled květinových obchodů v zemi velmi chudý a floristický obor je nepříliš kvalitně reprezentován. Celkově mu není přisuzována příliš veliká důležitost, jako je tomu například u oboru kuchařského či kadeřnického.

Maďarsko
Prodejce květin i florista je v Maďarsku koncesované povolání vyžadující doklad o odborném vzdělání. Nejkratší doba, za kterou lze vzdělání získat je dvouleté studium zahrnující 30 % teorie a 70 % praxe. Možnou alternativou je speciální odborný kurz v rozmezí 500 – 700 vyučovacích hodin. Studium musí být absolvováno pouze ve státem uznaných institucích. Závěrečné mistrovské zkoušky pak udílí po úspěšném složení Obchodní komora. Prodejnu si může otevřít pouze osoba s obchodním vzděláním

Švýcarsko
Sandro Pianzola ze švýcarské federace floristů nás informoval, že v jeho zemi není pro obchodování s květinami potřeba žádného vzdělání ani certifikátu. Vláda však podporuje trh s řezanými i hrnkovými květinami, a to v několika směrech. Jedná se například o kampaně na podporu prodeje z určitého segmentu trhu. V současné době je Švýcarsku kolem 2200 květinářských obchodů.

Nizozemsko
Marta Hrušková z Ewing Public Relations, s. r. o., nám přiblížila pravidla, podle kterých je regulován obchod s rostlinným materiálem v Nizozemsku. Nákupčí a prodejci květin a rostlin nepotřebují žádnou koncesi. Pro nákup na květinové burze je ale potřeba vlastnit registraci u organizace HBAG (rada nizozemských obchodníků květinami). Tato organizace sleduje finanční solventnost svých členů než jim registraci uvolní. Pořádá speciální kurzy o pravidlech při nákupu na burze (aukčních hodinách) a organizuje školení o kvalitě květin a rostlin. Pro získání titulu Master Florist (mistr florista) je nutné absolvovat studium na odborné škole a po získání certifikátu o ukončení studia je třeba dále pokračovat ve studiu. Podmínka vlastnit licenci pro otevření obchodu s květinami byla v Nizozemsku zrušena před třemi lety.

Podle pracovníků finského, chorvatského a italského velvyslanectví není k provozování živnosti prodejem a aranžováním květin potřeba žádná koncese, ani vláda v těchto zemích nijak floristický obor nepodporuje.

Postřehy z praxe v sousedních zemích připravila Stáňa Neradová:

Německo

Květa Lieblová provozuje své květinářství Flora Mediterran v bavorském městečku Spigelau. Kromě květin a rostlin především z oblasti Středomoří nabízí dále bylinky, terakotové nádoby, citrusy, hrnkové květiny, řezané květiny a také různé středomořské potraviny. Zabývá se i svatební a jinou floristikou. „Nestačí jen nabízet květiny. Pouze ty by mne neuživily,“ vysvětluje šíři sortimentu Květa Lieblová, která se chystá ve Spigelau postavit dům, v němž otevře další květinářství a také kavárnu.

Jaké vzdělání jste potřebovala k tomu, abyste mohla otevřít květinářství?
Studovala jsem zahradnickou školu.
Může si v Německu podobný obchod otevřít kdokoliv?
Ne, musí mít příslušné odborné vzdělání a titul Mistr florista.
Jak se v Německu cení titul Mistr florista . Jaké služby může nabízet?
Od Mistra floristy se očekává špičková práce. A odborné floristické kurzy a školení může u nás vést také pouze Mistr florista.

Rakousko

Květa Lieblová provozuje své květinářství Flora Mediterran v bavorském městečku Spigelau. Kromě květin a rostlin především z oblasti Středomoří nabízí dále bylinky, terakotové nádoby, citrusy, hrnkové květiny, řezané květiny a také různé středomořské potraviny. Zabývá se i svatební a jinou floristikou. „Nestačí jen nabízet květiny. Pouze ty by mne neuživily,“ vysvětluje šíři sortimentu Květa Lieblová, která se chystá ve Spigelau postavit dům, v němž otevře další květinářství a také kavárnu.

Jaké vzdělání jste potřebovala k tomu, abyste mohla otevřít květinářství?
Studovala jsem zahradnickou školu.
Může si v Německu podobný obchod otevřít kdokoliv?
Ne, musí mít příslušné odborné vzdělání a titul Mistr florista.
Jak se v Německu cení titul Mistr florista . Jaké služby může nabízet?
Od Mistra floristy se očekává špičková práce. A odborné floristické kurzy a školení může u nás vést také pouze Mistr florista.

A jaký je Váš názor?
Podělte se s námi o svůj názor na toto téma a napište nám na adresu: redakce Floristiky, Drtinova 8, 150 00 Praha 5 a nebo na e–mailovou adresu: martina.husakova@agroweb.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down