13.11.2018 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Služební vozidlo pro soukromé účely – I. díl

Právní úprava povinností zaměstnance při užívání služebního vozidla je velmi kusá, když ustanovení § 301 písm. d) zákoníku práce stanoví, že zaměstnanci jsou povinni řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Takové obecné pravidlo jistě nezajistí předcházení nejasnostem a sporům při užívání služebního vozidla zaměstnancem, a proto je vhodné, aby konkrétní práva a povinnosti zaměstnavatel stanovil ve vnitřním předpise anebo sjednal se zaměstnancem dohodu o užívání služebního vozidla. Nejpraktičtější a pro zaměstnance nejsrozumitelnější je kombinace vnitřního předpisu o užívání služebního vozidla, ve kterém jsou uvedeny ty nejobecnější povinnosti, a na to navazující stručné dohody o užívání služebního vozidla, v níž jsou stanovena práva a povinnosti vztahující se ke konkrétnímu zaměstnanci a vozidlu.

Ve vnitřním předpise zaměstnavatele je vhodné stanovit podmínky přidělení služebního vozidla pro konkrétní pracovní pozice u zaměstnavatele s tím, že při přidělení takového vozidla bude se zaměstnancem sjednána písemná dohoda o užívání služebního vozidla s uvedením detailů k danému vozidlu. Zaměstnavatel by neměl zapomenout ani na stanovení povinnosti zaměstnanců předcházet škodám, což se bude obecně vztahovat na všechna přidělená služební vozidla. Na základě svého uvážení může zaměstnavatel doplnit tyto povinnosti o další opatření, například generální zákaz řízení služebních vozidel třetími osobami, poskytování spolujízdy, braní stopařů nebo zákaz užití služebního vozidla mimo území České republiky (případně Evropské unie). Mezi další obecné povinnosti zaměstnavatel může uvést povinnost zaměstnance užívat služební vozidlo v souladu s technickými a právními předpisy, udržovat vozidlo včetně čistoty interiéru vozidla, oznámit zaměstnavateli všechny důležité skutečnosti týkající se vozidla (např. poškození, krádež, dosažení počtu kilometrů daného pro servisní prohlídku) a umožnit zaměstnavateli kontrolu vozidla.*

Text

JUDr. Kristýna Opletalová,

Mgr. Tomáš Liškutín,

AK Tomáše Liškutína

Celý článek si můžete přečíst v časopisu Zahradnictví č. 11/2018.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down