Šlechtění zeleniny v Čechách

Podmračená obloha a osychající porosty po nočním dešti, tak nějak vypadalo ráno při zahájení Dne otevřených dveří na šlechtitelské stanici ve Svijanském Újezdě. Podzimní počasí jak má být – nízká oblačnost s perspektivou nových přeháněk.

Firma MoravoSeed, s. r. o. připravila zajímavý program spojený s přehlídkou a porovnáním svých odrůd se sortimentem zelenin jiných firem působících na našem trhu. Prezentovaný sortiment si s konkurencí v ničem nezdal a u části odrůd dosahoval v některých parametrech dokonce lepších výsledků. A to jak kvalitativních, tak i kvantitativních. Pro většinu tuzemských pěstitelů to jistě není nic nového.
Společnost byla založena v roce 1991 v a již o rok později zahájila šlechtitelské práce na pronajatých pozemcích ve Svijanském Újezdě. V následujících letech již začala přihlašovat první odrůdy do státních odrůdových zkoušek a přihlásila několik odrůd také v zahraničí. V polovině devadesátých let se prioritou stalo zásadní zvýšení a modernizace kapacit pro čištění a balení osiv. Tento záměr se úspěšně podařilo splnit v roce 1998 dokončením výstavby a vybavením nové haly v sídle společnosti – Mikulově–Mušlově.
Čištění, úprava a balení osiv na evropské úrovni je důležitým článkem zajišťující prosperitu a úspěch na našem trhu, neméně důležitá je oblast šlechtění.
Na našem území probíhá šlechtění a poloprovozní zkoušky nových odrůd na 7ha ploše na šlechtitelské stanici ve Valticích, pronajatých plochách MZLU v Lednici a šlechtitelské stanici ve Svijanském Újezdě. Záměrem je šlechtění nových odrůd a hybridů zelenin s cílem doplnit a částečně zaměnit stávající sortiment původních československých odrůd.
Výrobu osiv zajišťuje samostatný úsek firmy. Aby byla zajištěna produkce kvalitního materiálu, pěstuje se v optimálních klimatických podmínkách pro každý jednotlivý druh prakticky po celém světě. Velký důraz je kladen na eliminaci výskytu chorob přenosných osivem, takže jednotlivé druhy jsou množeny v oblastech, kde se daná choroba nevyskytuje. Díky optimálním klimatickým podmínkám je dosahováno vysokých biologických hodnot osiv, zejména klíčivosti. Země, ve kterých místní farmáři zajišťují produkci osiva jsou například Itálie, Francie, Čína, případně Chille. Cenově zajímavé jsou při velkých objemech USA. V podmínkách České republiky se pěstuje jen malá část sortimentu zeleniny na produkci osiva, důvodem jsou drsnější podmínky. Tuzemské klima vytváří dobré předpoklady pro pěstování odrůd hrachu, případně špenátu. Produkce osiva některých odrůd okurek a nakladaček se pěstuje i na jižní Moravě, pro případ výpadku v zahraničí.
Spotřebitelem a obchodním partnerem nejsou jen čeští zákazníci a české firmy, 20 – 30 % objemu produkce směřuje do zahraničí. Významnými odběrateli je především Slovensko, Polsko, Rusko (zvláště odrůda zelí ´Midor´) , Ukrajina, Rakousko a Německo. Obrat firmy, ve které pracuje v současnosti 70 zaměstnanců vzrostl od jejího založení, více než třikrát.
Snahou je zvýšit atraktivitu a prodejnost našich produktů a upevnit povědomí o firmě MoravoSeed, s. r. o. jako o solidním a perspektivním partnerovi. V současnosti se firma soustřeďuje, kromě velkých pěstitelů, také na spolupráci se speciálními prodejnami a zahradními centry.
Hlavním cílem je podle slov Ing. Stanislava Schneidera připravit společnost na vstup do EU a to jak po stránce kvality produkce, tak i organizace, efektivity a produktivity práce. O tom, že se jim to úspěšně povede jsou zástupci firmy pevně přesvědčeni. Popřejme jim tedy úspěchy na poli šlechtitelském a zvláště přízeň a spokojenost domácích pěstitelů s nakoupeným osivem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *