Školky v Litomyšli s dlouholetou tradicí

Loni oslavily Školky Litomyšl, spol. s r. o, šedesáté výročí od založení a patnáctý rok od převedení ze státního podniku zpět do soukromých rukou. Dnes jsou školky známé nejen v tuzemsku, ale významně se zapsali i na zahraničních trzích.

Počátek historie firmy se datuje k roku 1946, kdy zahradník Josef Peňáz z Poličky založil vlastní školkařský podnik ve městě Litomyšl. Již tři roky poté ale školky přešly díky znárodnění do rukou státu a vznikl Komunální podnik služeb města Litomyšl. Aby Josef Peňáz mohl zůstat u svého oboru, přijal zde funkci vedoucího podniku. Svou lásku ke školkařině dokázal dlouhým setrváním u tohoto zahradnického řemesla. Do důchodu odešel v roce 1983, když mu bylo sedmdesát pět let.

Založení společnosti

Firma s nynějším jménem vznikla po revoluci v únoru roku 1991. Majetek státu byl postupně bezplatně převeden na město a proto se mohli veškeré peníze ihned investovat do obnovy vybavení. Na pozemky a nemovitosti byly podepsány dlouhodobé nájemní smlouvy a nic nebránilo začít s restrukturalizací podniku. Původními majiteli se stalo pět odvážlivců, nicméně po roce zkušeností s pozvedáváním firmy zpět na nohy to dva vzdali. Od té doby se o vedení firmy starají Ing. Václav Truhlář, Ing. Michal Andrusiv a Oldřich Chadima. První dva jsou absolventi zahradnické fakulty v Lednici na Moravě, Oldřich Chadima má vzdělání v oboru mechanizace.

Uchycení na trhu

Ze začátku devadesátých let došlo k prudkému poklesu objemu trhu se školkařskými výpěstky. Důvodem bylo rozprodávání kultur pod cenou z pozemků ostatních školek za účelem realizace posledního zisku. S tímto fenoménem se museli majitelé firmy vyrovnat a postupně začít hospodařit. Zaměřili se na sortiment s vysokou poptávkou a od roku 1997 do 2003 se jim podařilo zvýšit obrat na trojnásobek. Situaci na trhu nám vysvětlil jeden z jednatelů Ing. Václav Truhlář.
„Postupně jsme omezovali výrobu ovocných stromků co do počtu výpěstků, nikoliv však sortimentu, protože v naší republice bylo málo zahradníků, kteří se odvážili zakládat nové ovocné plochy. Také jsme museli kvůli nevhodným půdním podmínkám ze sortimentu vypustit cibulové rostliny. Jinak jsme se snažili udržet rozsah nabízených rostlin v plné šíři, jak na to byli naši zákazníci po celou dobu zvyklí.“ Celkově také došlo v republice k poklesu poptávky po růžích. Po dvouleté odmlce se k nim však zase navrátili, ne však v takovém množství jako dříve.

Podstatná je kvalita

Díky dobrému jménu a pověsti firmy se podařilo uzavřít dlouhodobé smlouvy na export školkařského materiálu. Hlavními odběrateli jsou Itálie, Německo, Nizozemsko, Slovensko, Polsko, Rakouskou a Rusko. Poslední velmi zajímavý kontrakt je rozjednán s Ukrajinou. Teprve až posléze se dozvěděli, jak se k nim tato firma se svoji poptávkou dostala. Původně odebírali materiál z Polska, ale díky špatným zkušenostem s kvalitou a dokonce dodávkou nezdravého materiálu se rozhodli najít dodavatele v jiné zemi. A od jednoho jejich spokojeného zákazníka dostali tip na školky v Litomyšli.
V současné době tvoří export celých dvacet procent produkce, patnáct až sedmnáct procent se prodá maloobchodně a zbytek je obchodován velkoobchodně. Hlavními zákazníky jsou města, zahradnická centra a realizační firmy. Obrat posledních let se blíží k osmdesáti milionům ročně.

Sortiment a zaměstnanci

„Snažíme se o co nejucelenější nabízený sortiment. Cílem je, aby realizátor u nás našel vše pro svůj projekt. Poslední dobou máme velmi dobré zkušenosti s prodejem vzrostlých stromů, který rok od roku stoupá. Tuto produkci jsme založili ve druhé polovině devadesátých let a dnes jsme schopni dodat zákazníkům stromy ve stáří 13 až 15 let s průměrem balu od třiceti do devadesáti centimetrů. Běžně jsou v nabídce rostliny s obvodem kmene 12 až 20 cm, výjimečně 25 až –30 cm. Specializujeme se na alejové stromy, domácí dřeviny, ale i jehličnany,“ poznamenal Ing. Truhlář.
Dobré zkušenosti mají i s odbytem trvalek. Za poslední dva roky se jejich prodej zdvoj až ztrojnásobil na přibližně 600 tisíc rostlin ročně. Do roku 1992 také nabízeli prodej rostlin pomocí zásilkové služby. Více jak padesát procent expedice bylo směřováno slovenským zákazníkům. Po rozdělní Československa a zvyšující se konkurenci v tomto segmentu trhu od zásilkového prodeje ustoupili.
Firma se postupně rozrůstala a k dnešnímu dni má v zimních měsících kolem 90 zaměstnanců, v létě až 160. Stejně jako ostatní v oboru se potýkají s problémem sehnat kvalifikovanou pracovní sílu a to hlavně z důvodu fyzicky namáhavé práce. Pravidelně berou na praxe studenty z blízké odborné školy, ale málokdo projeví zájem zůstat natrvalo.

Struktura firmy

Firma je z důvodů optimalizace a rozvržení práce rozdělena na dvě části. Obchodní a výrobní úsek, který je dále členěn dle povahy rostlin na: trvalky a skalničky, listnaté keře a stromy, jehličnaté dřeviny, vřesovištní rostliny a ovocné stromky a růže. Celková plocha pěstebních ploch se z původních deseti hektarů rozšířila na 92 ha. Skleníkové plochy se rozkládají na jednom hektaru, z toho temperovaných a vytápěných přes zimu je ale pouze jedna třetina. V té přezimovávají choulostivé rostliny a je zde také množárna. V zimě využívají vytápěných prostor k intenzivní výrobě, jelikož v jarních a podzimních měsících je veškerá pracovní síla zaměřená na expedici.
Stroje a dodavatelé

„V rámci převodu firmy jsme odkoupili i staré technické vybavení, které vyžadovalo náročnou rekonstrukci. Později jsme si už mohli dovolit nákup nových strojů, které dostatečně pokrývají výrobní potřeby školek,“ řekl Ing. Truhlář.
Dnes se k práci využívají tři nakladače, sedm traktorů a kultivátorů, osm malotraktorů a posledním koupeným strojem je třetí dobývací stroj italské značky Holmac.
Ročně se ve firmě zpracuje 1600 až 1800 metrů krychlových substrátů ke kontejnerování rostlin.
„Z devadesáti procent objemu využíváme služeb jediného dodavatele, na kterého se můžeme plně spolehnout vzhledem k dlouhodobé bezproblémové spolupráci. Agro CS a.s. nám míchá přímo na přání požadované substráty a spolupracuje na detekci případných problémů,“ vysvětlil Ing. Truhlář.

Investice versus dotace
„Víme, že v dotačních titulech je spousta peněz na pomoc českému zemědělství, ale bohužel jsou pro nás špatně dostupné,“ vysvětlil Ing. Truhlář a dodal: „Administrativa a byrokracie je natolik složitá, že pokud nemáte na komunikaci s úřady vyčleněného jednoho zaměstnance, je šance úspěšného přijetí dotace mizivá.“ V loňském roce se pokusili zažádat o peníze pro svůj projekt do kterého v rámci splnění podmínek investovali částku přes padesát tisíc korun. Bohužel nebyl schválen díky složitosti byrokratických postupů. „Od kolegů v Polsku víme, že dosáhnout na tamní dotace je pro ně velmi jednoduché,“ podotknul Ing. Truhlář.
Provozní budovy a část pozemků byly od začátku podnikání pronajaty od města. Avšak díky postupnému chátrání nemovitostí a absenci oprav jim bylo nabídnuto majetek od města odkoupit. „Museli jsme se rozhodnout, zda investovat do nákupu a následně do velmi potřebné rekonstrukce. Bohužel by se nám to více hodilo před šesti až osmi lety, jelikož dnes bychom tyto náklady použili raději na další rozvoj firmy,“ vysvětlil Ing. Truhlář a dodal: „I přesto se nám podařilo postavit sklad a zrekonstruovat fasádu hlavní budovy společně se sociálním zařízením. Díky navyšování obratu firmy se počítá i s rozšířením prodejní plochy pro maloobchod. Vše musí být v rozumné míře, abychom byli schopni splácet veškeré úvěry a hlavně platy našim zaměstnancům.“

Prezentace a výstavy
Od roku 1957 se konají pravidelně na pozemku firmy výstavy sortimentu. Do roku 1965 jednou ročně, pak se přidala navíc druhá. Na jaře se během jednoho víkendu představuje sortiment jarních trvalek, irisů, pivoněk apod. V srpnu je pořádána celotýdenní přehlídka květů pozdního léta a pravidelně ji navštíví kolem pěti až sedmi tisíc návštěvníků. Čtvrtým rokem také pořádají dny otevřených dveří. Skupinkám zájemců je přidělen průvodce, který je zahradou provede, představí pěstované druhy rostlin a zodpoví případné dotazy. Zákazníci tak mají šanci označit si předem vybrané rostliny, které jim jsou expedované v době, kterou si určí.
Pravidelně se také účastní dalších akcí, kde navazují nové obchodní vztahy.
Od začátku konání výstavy Flory Olomouc jsou jejími stálými vystavovateli. Do roku 1988 zde mívali prodejní stánek. Pak přešli pouze na prezentační formu účasti. V loňském roce poprvé vystavovali na veletrhu Zeleň je život v polské Varšavě. Odezva od zákazníků a celkový dojem byl velmi dobrý a určitě budou přemýšlet nad další účastí. Zvažují i přítomnost na odborné výstavě v Moskvě a určitě je budete moci navštívit na výstavě Zelný svět v Brně, kde se firma bude prezentovat vůbec poprvé.

Propagace

Dobrým propagačním nástrojem je tradice a dobrá pověst firmy. K tomu se samozřejmě řadí i vysoká kvalita dodávaných výpěstků. Pro informování o akcích využívá firma nabídky lokálních i celoplošných radiových stanic. „Do novin jsme také zkoušeli dávat malou reklamu, ale v ohromném množství ostatních upoutávek se efekt ztrácí.“ Vysvětlil Ing. Truhlář a dodal: „Naším dobrým reklamním nástrojem je internetová adresa www.skolky.cz, kterou se nám podařilo zaregistrovat jako první.
Pravidelně vydávají katalogy a ceníky rostlin. Začali již v roce 1973 s periodou pěti let. Zaměstnanci nosí firemní vesty a bundy, zájemcům rozdávají propisky a měřítka s logem firmy. Samozřejmostí jsou letáky. Se Svazem školkařů ČR spolupracovali na doporučených školkařských normách a na seznamu doporučených odrůd rostlin. Připravili Katalog trvalek, který vydali ve spolupráci se Svazem školkařů ČR. Dále připravují vydání Katalogu vřesovištních rostlin, který chtějí vydat na přelomu letošního a příštího roku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *