18.09.2005 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Školky a zahradní centra v Polsku

Na konci května jsem využil pozvání polského svazu školkařů, abych navštívil několik školek u našich severních sousedů a podíval se, jak tyto podniky pracují.

Školkařský svaz byl založen v roce 1991. Dva roky po svém založení sdružoval pouze 25 okrasných školek, dnes jich však již 140. V roce 1998 založil polský svazu školkařů Agenturu na podporu zeleně. Ta se stará o propagaci svazu a jeho členů, která nespočívá pouze v podpoře prodeje školkařských výpěstků, ale v komplexní popularizaci oboru v očích veřejnosti. Snaží se o celkové zvýšení zájmu a povědomí společnosti o rostliny. Za tímto účelem je každoročně vydáván katalog, obsahující seznam všech členů svazu a stručný popis vyráběné produkce včetně kontaktů. Podobně jako u nás je vydáván také katalog okrasných a ovocných stromů a keřů, a také bylin, který členové svazu doporučují svým zákazníkům. Obsahuje informace o jednotlivých rostlinách a péči o ně – např. jaké mají nároky na stanoviště, substrát, živiny, kdy a jak se sázejí, řežou a podobně. Agentura dále pořádá semináře, kam zve zástupce samosprávy s cílem přesvědčit je o důležitosti a užitečnosti investic do veřejné zeleně. Organizuje také největší mezinárodní zahradnickou (převážně však školkařskou) výstavu v Polsku, nesoucí název Zeleň je život. Tato výstava se koná ve Varšavě začátkem září a je určena především profesionálům. V roce 2004 tvořili producenti – školkaři až 60 % vystavovatelů. V letošním roce je očekávána účast přes 200 vystavovatelů. Zastoupena bude většina evropských zemí včetně ČR.

Na návštěvě u producentů
První podnik, který jsme navštívili, byla okrasná školka Markus se sídlem v Krakově. Zaměstnává 70 lidí a obhospodařuje celkem 35 ha ve třech střediscích. Až 90 % celkové plochy tvoří kontejnerovny. My jsme se byli podívat v šesti hektarovém areálu přímo v Krakově, který slouží především jako prodejní centrum a je v něm kompletní sortiment více než 800 odrůd a kultivarů. Podnik se specializuje na vzrostlé stromy a keře, část z nich je roubovaná. Export směřuje především do Ruska a na Ukrajinu, kde je o vzrostlé dřeviny velký zájem. Dále firma vyváží do Německa, Belgie, Itálie a České republiky. Ve své činnosti se zabývá také realizací zahrad. Přes 50 % vypěstovaných rostlin je konečnému zákazníkovi prodáno přímo v zahradním centru.
Další navštívené podniky se nacházely na jih od Krakova. První na naší cestě byla školka Kapias založená před 28 lety a pěstující široký sortiment rostlin v kontejnerech na ploše 6 ha. Dřeviny dodává v nádobách od 0,5 do 60-ti litrů a 30% rostlin převážně jehličnanů je roubovaných (modřín, smrk, borovice). Z listnáčů jsou zde roubovány zejména javor, bříza, habr a jilm. Rostliny ve školce Kapias pěstují z řízků v multiplatech ve fóliovníku, poté je přesazují do kontejnerů a umísťují na venkovní plochu. Konifery jsou většinou prodávány pětileté, listnáče čtyřleté. Přibližně 15 % výpěstků se vyváží, a to především na Slovensko, do Maďarska a do Česka. Nedaleko školky se na ploše 1500 m² nachází zahradní centrum, ve kterém je uplatněno 60 % produkce. Pouze 5% rostlin v tomto centru je od jiných dodavatelů. Zajímavá byla také ukázková zahrada, přiléhající k prodejnímu místu. Je rozdělena na několik částí a její celková plocha činí přes 3300 m². K otázce údržby této dá se říct dendrologické zahrady (všechny rostliny jsou v ní označeny latinským a polským názvem) jsme se dozvěděli, že v sezóně je jeden pracovník vyčleněný pouze pro ni. Celoročně ve firmě pracuje 10 lidí, v sezóně se jejich počet zvýší na 25. V době naší návštěvy právě probíhaly dny otevřených dveří trvající osm dní. Jejich propagace byla velmi masivní, takže o návštěvníky nouze rozhodně nebyla. Podobné akce školka pořádá třikrát do roka.

Spolupráce čtyř školek
Další navštívené školky – Antoni Pudelko, Eugeniusz Pudelek a Maciej Milczynski měli mnoho společného: všechny mají velikost okolo 10-ti hektarů, nabízejí široký sortiment rostlin od listnatých a jehličnatých keřů až po vzrostlé stromy, jedná se o rodinné podniky založené před dvaceti až čtyřiceti lety a všechny se nacházejí jen několik málo kilometrů od sebe v okolí města Bielsko – Biala. A všechny mají taky zahradní centra i s ukázkovými zahradami. Sousedství těchto firem nevedlo však ke konkurenčnímu boji, ale právě naopak – ke spolupráci. Tyto tři školky plus další – Krzysztof Kubiczek, kterou jsme nenavštívili – se spojili do jedné skupiny.
Spolupráce spočívá například v synchronizaci a společné propagaci většiny dnů otevřených dveří, pořádaných několikrát do roka – dělba poměrně vysokých nákladů na reklamní kampaň atd. Reklama je podle nich nezbytná a umísťují ji do místního a odborného tisku, lokální televize a rádií. V každé z těchto školek se nachází také mapa s vyobrazením polohy zbylých tří podniků a textem, že v případě absence požadovaného zboží zde se mohou obrátit na partnery. Společně se také na jaře zúčastnili výstavy Flora Olomouc.
Z uvedeného čtyřlístku největší a zároveň i nejzajímavější bylo zahradní centrum ve firmě Macieja Milczynského, které vede jeho žena Hanna. Jako jediné z navštívených bylo členem polské asociace zahradních center, které má v současnosti 50 členů po celém Polsku. Hlavní výhodou tohoto členství podle Hanny Milczynské je nákup doplňkového zboží za lepší ceny. Centrum se rozkládá na ploše 2 ha, z čehož 0,6 ha tvoří 12 ukázkových zahrad (např. relaxační, ovocná, skalka), oddělených od sebe živými ploty. Zajímavě byl uspořádán i prodej rostlin, rozdělený do kategorií dle vzhledu a využití rostlin (např. podle barvy květu i celých rostlin, použití na živé ploty podle velikosti, rostliny do skalky, stálezelené, dekorativní atd.). Centrum je otevřené celoročně. V sezóně je začátek otevírací doby od pondělí do soboty v 8 hod, zavírací hodina je soumrak.

Společná nabídka
Školky Antoni Pudelko a Eugeniusz Pudelek jsou kromě svazu školkařů i členy skupiny Polské azalky, sdružující další čtyři podniky. Jejím cílem je společná obchodní politika, garance vysoké kvality rostlin, zvýšení konkurenceschopnosti vůči dovozu a propagace rododendronů a azalek u veřejností. U Antoni Pudelka tvoří rododendrony 25 % celkové produkce, u Eugeniusze Pudeleka se jedná o ještě větší podíl. Eugeniusz Pudelek prodává mladé rostliny i ostatním školkám. V kolekci má na 300 odrůd, z čehož zhruba 70 – 80 pěstuje pro komerční účely. Každý rok uvádí na trh přes 20 novinek, z nichž se ujme 7 až 10.

Závěr
Jistou výhodou některých polských školek je skutečnost, že i když byly založeny před dvaceti až čtyřiceti lety, byly od začátku v soukromých rukou. Jedná se většinou o rodinné podniky, v nichž jsou zaměstnáni členové rodiny všech generací. I sami Poláci říkají, že právě tyto školky patří mezi nejlepší. Všechny navštívené školky měly vybudovány zahradní centra, ve kterých uplatňují 50 – 60 % produkce. Zákazníci jsou zhruba stejným dílem drobní a velcí odběratelé a některé školky dodávají zboží i do řetězců. Většinou se však nejedná o běžné zboží, ale o speciality (např. vodní rostliny). Strategie a způsoby jednání řetězců jsou stejné jako u nás a tudíž mezi oblíbené zákazníky rozhodně nepatří. Firmy, které jsme navštívili si vyrábějí ve svojí míchárně vlastní pěstební substrát a snaží se tak maximálně snížit náklady na výrobu. Nakupují pouze suroviny a případně některé hotové speciální substráty, jako například výsevní, nebo substrát určený pro řízkování. Většina školek vyváží pouze 10 – 15 % produkce, zvýšení odbytu je dáno především vyšší poptávkou na domácím trhu. Příkladná je spolupráce mezi školkami, která vede ke zvýšení konkurenceschopnosti vůči obchodním řetězcům.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down