Školkařské postřehy z Nizozemska

Nizozemsko není jen zemí větrných mlýnů, dřeváků a sýrů. Produkce školkařských výpěstků této země zaujímá vedoucí pozici na světovém odbytovém trhu, která každoročně stoupá díky stále se zvyšujícímu zájmu společnosti o životní prostředí a vnímání veřejné zeleně jako nedílné součásti každodenního života.

Sortiment, odbornost, obchodní duch a organizovanost – to jsou čtyři důležité pilíře o které se opírá školkařský sektor už několik let. Díky vhodným aplikováním těchto faktorů v praxi se nizozemský školkařský sektor řadí k těm nejlepším na světě. Udržet se na světovém prvenství je pouze možně za neustálé inovace a připravenost sektoru k modernizaci provozu a metod pěstování a prodeje. V současné době není pracovní náplní obchodníka pouze sestavit celkovou zakázku dle požadavku odběratele, ale zastává i funkci poradce pro lepší orientaci v sortimentu a výběru produktu, jeho použití atd. Kladením vyšších nároku na vlastní logistickou infrastrukturu, jsou schopni zajistit požadavky mezinárodních odběratelů v rychlém a kompletním dodání zakázky.
Nizozemské výpěstky se vyváží do více než šedesáti pěti zemí. Přibližně 65 % celkové výroby směřuje za hranice státu, z čehož 90 % zůstává v Evropě. Spojené státy a Kanada jsou největšími mimoevropskými odběrateli.
Celková plocha všech školkařských oblastí, ve kterých působí kolem 4000 tisíc
společností, zabírá 12 500 hektarů. Jednotlivá střediska jsou rozmístěna po celém Nizozemí a převážně se specializují na výrobu konkrétního rostlinného segment.
Růže a podnože růží
Produkce růží v Nizozemsku v posledních letech zaznamenala velkých změn. Milióny růži byly distribuovány konečnému zákazníkovi formou poštovních zásilkových služeb, jako keřík s troškou rašeliníku zabalený do igelitového sáčku. Dnešní zákazník, ale už nechce čekat několik měsíců, s nadějí, že se dočká vytoužených květů na svém růžovém keři, který si objednal z katalogu. Chce okamžitě vidět výsledek svého nákupu a to v té nejlepší kvalitě olistění i kvetení. Tyto požadavky splňují kvetoucí růže v kontejnerech, nabízených ve velkém měřítku v hooby centrech a nákupních řetězcích. Na pokrytí této poptávky, která se do budoucna bude zvyšovat, už reagovalo několik pěstitelů nejenom změnou výrobního postupu, ale i odrůdovou skladbou růží. Někteří výrobci zvolili volbu specializace např. na licenční výrobu určitých druhů nebo produkci historických růží. V posledních letech je také zaznamená zájem o pravokořeněné růže, které vyžadují menší péči a údržbu než naroubované zahradní růže. Lottum v provincii Severního Limburgu je proslaven pěstováním růží a jejich podnoží. Ve velkém měřítku jsou podnože pěstovány i na severovýchodě severní provincie Groningen.
Ovocné kultury
Organizované ovocnářské školkařství v Nizozemsku reagovalo na požadavky maloobchodu – velké uniformní dodávky jablek, hrušek, a jiného ovoce vysoké kvality. Z tohoto důvodu upouští od produkce jablek vyšlechtěných mutací stávajících odrůd a zaměřují se na výsadbu jedné požadované odrůdy v dostatečném množství stromků. Dosáhnout tohoto záměru se pěstitelům daří vzájemným přizpůsobováním vysazovaného sortimentu odrůd. Současným trendem nizozemského pěstování ovocných stromů je produkce bezvirózních , zdravích stromů hodnotných tržních odrůd. Produkce ovocných stromů a podnoží samozřejmě podléhá potřebám země do, které je vyvážená. Jedním z hlavních požadavků je minimální potřeba aplikace ochranných prostředků při pěstování. Šlechtění se převážně zaměřuje na co nejmenší citlivost odrůd na strupovitost a padlí. Nabídka roste i v produkci biologicky vypěstovaných stromů v závislosti na poptávce po ekologicky vypěstovaném ovoci. Celý systém řízeni jakosti v ovocném školkařství je založen na zdravích podnožích a oček čistých odrůd. Pěstitelé maximálně využívají pro produkci svých stromů výchozí materiál akreditovaný Nizozemskou inspekci kvality v zahradnictví. Hlavním dodavatelem tohoto materiálu jsou zahrady organizace Propagation Gardens Netherlands, které zahrnují více jak 130 odrůd jablek. V nabídce organizace jsou také rouby desítky zdravích a čistých odrůd ovocného materiálu.
Výzkumné práce probíhají v Randwijku a Boskoopu. Domovem ovocného školkařství jsou provincie Flevoland, Limburg, Severní Brabant a Zeeland.
Alejové, parkové a lesní stromy
V průběhu několika desetiletí nizozemští pěstitelé vyvezli obrovské množství stromů díky dobré kvalitě výpěstků i jejich ceny. To bylo převážně dosaženo vysokou mírou mechanizace. Používáním stále kvalitnějších strojů k přesazování stromu je tento úkon mnohem jednoduší než dříve. Dosažení kvalitního kořenového systému se právě daří díky častému přesazování. Při formování koruny stromu jsou používány vysokozdvižná udržovací zařízení a hydraulické pracovní plošiny. Z důvodu velkého podílu mechanizace a poptávky po vzrostlém výsadbovém materiálu se zvětšuje prostor mezi jednotlivými řadami stromů na pěstebních plochách a zmenšuje se množství vyrobeného materiálu. Nizozemští školkaři odhadují, že růst počtu vypěstovaných stromů nebude do budoucna tak rychlý jako byl v minulosti. Změny nastali i ve způsobu pěstování. Kontejnerové pěstování jak ve formě nádob, černých pytlů, preforovaných pruhů a dalšího obalového materiálu umožňuje celoroční přesazování rostlin. Ve volné půdě se převážně pěstují álejové stromy. U tohoto způsobu, kdy hnojení je prováděno do volné půdy, je kladena velká pozornost emisím a vymýváním minerálů. Pěstitelé se dělí o své znalosti s veřejným sektorem prostřednictvím programu pořádaném Organizací praktického výzkumu rostlin a okolí. Přestože nedávný průzkum dokázal, že se používá daleko méně ochranných prostředků než se předpokládalo, stále se hledají nové cesty k pěstování stromů ekologickou cestou.
Tři hlavní střediska zabezpečují nizozemskou produkci stromů do stromořadí: dvě se nacházejí v oblasti severního Brabantu a třetí v provincii Gelderlandu.
Trvalky a vodní rostliny
I v této oblasti výroby zaznamenala nizozemská výroba vzestup a trvalky se staly doplňkovým sortimentem vývozců cibulovin. Střediskem pěstování vytrvalých zahradních rostlin je oblast cibulovin podél pobřeží provincií Severního a Jižního Holanska. Pěstitelé trvalek si zajistili
jedinečnou pozici na trzích Severní Ameriky širokou nabídkou odrůd, jejichž kořeny mohou být před převozem očištěny. Tento způsob ošetření je jednou z podmínkou pro export rostlin do zemí USA a Kanady, kde jsou veškeré dodávky pečlivě kontrolovány rostlinolékařskou službou. Trvalky se podílí 35 % z celkového nákupu školkařských výpěstků nabízených spotřebitelským trhem. V průběhu let vzrostlo i použití trvalek ve veřejné zeleni. Zvýšil se i zájem ze strany zásilkových služeb a profesionálních zahradníků o vzrostlé trvalky v kontejnerech Ožehavým problémem byla pravost odrůdy. Z tohoto důvodu byla koncem devadesátých letech založena kombinovaná zahrada s matečnicemi a referenčními rostlinami na nátlak Sdružení pěstitelů trvalek. Do zahrady bude celkem vysázeno kolem 3000 trvalek a areál bude sloužit nejenom k posuzování pravého původu trvalek, ale zároveň jako jejich genetická banka. Kupující i prodávající se v případě pochybností o pravém původu odrůdy může obrátit na vzorkovnu Královského všeobecného sdružení pro cibulové kultury (KAVB). Pracovníci vzorkovny odeberou vzorky, které jsou následně vysázeny v zahradě KAVB. Nezávislý odborníci poté určí pravost vysazeného materiálu.
Přesto, že vzestup produkce vodních rostliny byl převážně v devadesátých letech stále tato produkce úspěšně pokračuje. V posledních letech se zlepšila prezentace výpěstků v zahradnických centrech. Rostliny jsou dodávány k prodeji v atraktivních průhledných umělohmotných květináčích s poutavými visačkami.
Zvýšenému zájmu o vodní rostliny také přispěl nový přístupu při udržování břehů vodních ploch. Upouští se od tzv. sečeného vodního břehu. Potřeba ze strany veřejnosti k vytvoření přirozenějšího životního prostředí vedla ke zvýšenému zájmu o vodní a pobřežní rostliny pro osazování vodních břehů.
Kompletně vypracovanými prodejními koncepty by se měl tento zájem nadále zvyšovat.
Okrasné keře a jehličnany
Nizozemsko je proslavené svojí produkcí okrasných keřů a jehličnanů všech druhů a rozměrů. Právě rozmanitost výpěstků prošla díky změnám ve struktuře odbytu a zpřísňováním politiky ochrany životního prostředí velkými změnami.
Pěstitelé se čím dál tím více orientují na různé tržní segmenty specializací svých produktů a služeb. Nákupní strategie velkých řetězců už není v široké různorodé nabídce rostlin v relativně malých množstvích , ale naopak hledají malý sortiment, který lze nabízet ve velkém uniformním množství. Na tyto požadavky reagovali pěstitelé v oblasti Zundertu, která je proslavená pěstováním sazenic lesních dřevin a rostlin do živých plotů a změnili svojí výrobu na produkci okrasných keřů a jehličnanů ve velkém počtu. K nejznámějším pěstebním střediskům okrasných keřů a jehličnanů patří oblast v okolí nizozemského Boskoopu. Požadavek na různorodost rostlin je převážně u soukromých spotřebitelů. Nedílnou součástí nizozemské produkce okrasných keřů a jehličnanů jsou společnosti, které pěstují výchozí materiál k dalšímu dopěstování. Ochrana životního prostředí zasáhla i školkaře v této oblasti. Pěstováním objemných kultur se lépe realizuje ekologicky šetrné pěstování. Stále více se v Nizozemsku prosazují nádoby, které se po výsadbě rozloží v půdě. Na jejich výrobu se používají různé materiály např. použitý papír se saprofyty, kokosová vlákna s latexem, vlákna trav s přírodní pryskyřicí.
Pěstováním rostlin v kontejnerech se prodloužila nejenom doba jejich výsadby a tím i doba jejich odbytu z pěti až šesti na osm až devět měsíců ale i nabídka rostliny v okamžiku její plné okrasné hodnotě. Pěstováním keřů a jehličnanů v nádobách umožňuje jejich prodej u obchodníku jako doplněk své nabídky rostlin v květináči.
V Nizozemsku byl zaveden systém Quali Tree . Pod tímto názvem se provádí kombinovaná péče o životní prostředí, kvalitu a bezpečnost práce. Pěstitelské podniky, které vyhovují řadě přísných požadavků z každé z uvedených oblastí mohou získat označení ´QualiTree´.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *