07.02.2024 | 08:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Školkařské dny na aktuální témata

Na Školkařských dnech Školkařského svazu Ovocnářské unie České republiky 2024, které se konaly začátkem února v Šiklandu ve Zvoli nad Pernštejnem na Žďársku, vystoupila řada odborníků z oboru. Účastníci během dvou dnů získali přehled o aktuálním stavu a plánech na rozšíření druhové a odrůdové nabídky roubů z VŠÚO Holovousy, s. r. o., o možnostech získání dotací v sektoru školkařství i o změnách v legislativě při uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu aj.

Diskuse se rozvinula po přednášce Ing. Stanislava Bočka, Ph.D., o pěstování ovocných dřevin v agrolesnickém systému.

Agrolesnictví

Agrolesnictví je historicky velmi starý způsob pěstování plodin, v současnosti hojně využívaný v tropických a mediteránních oblastech pro zlepšení mikroklimatu pěstovaných plodin. Základem je využití pozemku současně k pěstování stromů a zemědělské produkci. V Evropě tento systém používají ve Španělsku, Řecku, Itálii nebo Francii. V rámci SZP si může každý stát EU podle nařízení 305/2013, článku 23 zvolit maximální i minimální počet stromů podle místních půdních, klimatických a environmentálních podmínek. V tuzemsku existuje Český spolek pro agrolesnictví a zájemcům jsou k dispozici dvě certifikované metodiky o agrolesnictví. Agrolesnictví je hned několik typů: silvopastevní (pěstování dřevin na trvalých travních porostech nebo výmladkové porosty rychle rostoucích dřevin s chovem zvířat), silvoorebné (pěstování dřevin na orné půdě), liniové výsadby na okrajích půdních bloků, agrolesnictví v sadech a městské/vesnické agrolesnictví. Tuzemští pěstitelé mohou od roku 2023 žádat o dotaci podle nařízení vlády č. 140/2023 o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví, a sice na založení agrolesnických systémů (zhruba 100 tis. Kč/ha) i péči o ně (asi 18 tis./ha). Jednou z podmínek je vysazení stromů v počtu 100 kusů na hektar, keře se nezapočítávají. Šířka ochranného pásu v silvoorebném systému se pohybuje od jednoho do deseti metrů. Sázet lze lesní a ovocné dřeviny ze schváleného seznamu nařízení vlády. Lesních dřevin přitom musí být vysázeno více než 50 %, tzn. například 49 ovocných a 51 lesních druhů dřevin na hektaru a podmínkou je také vysadit minimálně tři druhy (jeden může být zastoupen do 40 %).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down