11.03.2023 | 12:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Školkařské dny 2023

V Hotelu Skalský dvůr proběhly ve dnech 6.–7. února 2023 tradiční Školkařské dny a volební valná hromada pořádaná Svazem školkařů České republiky (SŠ ČR). Na akci plynule navázaly 7.–8. února Školkařské dny Školkařského svazu Ovocnářské unie České republiky (ŠS OU ČR).

Po čtyřech letech 6. února 2023 v odpoledních hodinách proběhla volební valná hromada. Jednání valné hromady zahájil Ing. Pavel Halama. Ve svém projevu shrnul poslední dvouletou činnost předsedy SŠ ČR v době covidu-19 a po ní a upozornil na zásadní problémy týkající se činnosti svazu. Apeloval na solidaritu a jednotu mezi školkaři, která se projevila například po větrné smršti v roce 2021. Zdůraznil, že je potřeba rehabilitovat školkařský a zahradnický obor v očích veřejnosti.
Vyzdvihl také, že je potřeba věnovat se kmenovým zahradnickým školám, jejich studentům a učitelům a pořádat pro ně vzdělávací akce. V návaznosti na to zmínil akci pro studenty středních odborných škol, kterou SŠ ČR společně s firmou Arboeko a ÚZEI za podpory Olomouckého kraje a národních dotací v roce 2022 uspořádal v Obříství. Předseda vyzval členy k převzetí osobní zodpovědnosti za budování prestiže školkařského oboru a vyzdvihl důležitost SŠČR jako sjednocující organizace. Plány do budoucna byly věnovány především výstavě Zelená burza, Školkařským dnům, školení učitelů odborných škol a pořádání výstavy a seminářů na Dnech školkařské techniky v roce 2024.
V rámci svého vystoupení se Ing. Pavel Halama věnoval také Zelenému portálu a nastínění potenciálu této elektronické encyklopedie a prodejního portálu výpěstků našich členů. Na valné hromadě bylo zvoleno nové předsednictvo a nová kontrolní komise. Do předsednictva Svazu školkařů České republiky, z. s., byli nominováni a zvoleni Ing. Pavel Halama – předseda, Ing. Marie Bartíkova, Ph.D. – místopředsedkyně, Ing. Petr Franc, Ph.D. – druhý místopředseda, dále doc. Dr. Ing. Petr Salaš, Ing. Karel Zeman, Ing. Ondřej Ottomanský, Ph.D., Ing. Petr Kostelník, DiS., Ing. Radek Horák, Vlastimil Pasič. Do kontrolní komise byli zvoleni Ing. Jiří Valtera, Ing. Jan Pich a Ing. Vojtěch Němec.
Jsme rádi, že v předsednictvu můžeme uvítat dva nové členy. Je jím fytopatoložka Ing. Marie Bártíkova, Ph.D., a provozní ředitel firmy Starkl – zahradník Ing. Petr Kostelník, DiS. Oběma blahopřejeme a těšíme se na další spolupráci. Pietní vzpomínka byla věnována osobnosti školkařského oboru, která nás v roce 2023 navždy opustila a jíž byl Josef Holzbecher. Předseda poděkoval významným osobnostem SŠ ČR. Osobně k významnému životnímu jubileu 90 let popřál Ing. Josefu Schuchovi a Ing. Jiřímu Velebovi. Gratulace budou zaslány i jubilantům, kteří se nemohli osobně dostavit. Mezi ně patří: Ing. Alena Matúšů, Ing. František Zábojník a Ing. Kristián Korner.*

Za kolektiv autorů
Václav Hurt,
tajemník SŠ ČR,
Roman Chaloupka,
tajemník ŠS OU ČR

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 3/2023.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down