Školkaři si rozšiřovali obzory

V polovině loňského září se pracovníci VŠÚO Holovousy a ovocnářští odborníci z některých podniků východočeského regionu zúčastnili zájezdu na zahradnickou výstavu FLORIADE 2002 nedaleko Amsterodamu. Tato výstava, která je ojedinělá svým rozsahem (cca 65 ha výstavní plochy) a značným počtem vystavovatelů z celého světa, se koná jednou za 10 let vždy na jiném místě Nizozemí.

V belgické výzkumné stanici National Garden Pome and Stonefruit of Velm (PCF) v Kerkomu nás ředitel této stanice Jef Vercammen seznámil s odrůdovými i agrotechnickými pokusy, skladováním ovoce, mechanizací a tříděním. Dále nám podal informace o belgickém ovocnářství, v jehož centrální oblasti – jíž dominuje město Sint-Truiden, jsme se nacházeli. Vzhledem k velikosti Belgie i počtu obyvatel nás nepřekvapila výměra 11 000 ha intenzivních výsadeb jabloní převážně odrůdy ’Jonagold’, ale jen málo pochopitelná pro většinu z nás byla výměra 7000 ha sadů hrušní, výhradně odrůdy ’Konference’. V celé oblasti byly vidět dobře založené, ošetřované výsadby s velmi bohatou úrodou.
Další zastávkou bylo centrum odbytového družstva včetně burzy, kde nám systém nákupu a následného prodeje ovoce vysvětlil její ředitel. Hlavním cílem naší cesty však byla návštěva zemědělského centra firmy Bayer AG v Monheimu, kterou pro nás připravilo belgické a české zastoupení firmy Bayer a to ing. Egert, ing. Havliček a pan Luk De Maeyer.
Rozsáhlý objekt je se svými 1600 zaměstnanci největším výzkumným centrem svého druhu na světě. V tomto zařízení jsou zkoumány a vyvíjeny metody a produkty pro ochranu kulturních rostlin a zvířat. Výstavba celého komplexu byla zahájena v roce 1979 a dokončena v roce 1988. Architektura monheimského centra splňuje požadavky co možná nejvyšší funkčnosti a co nejlepší komunikace. V budovách jsou zajištěny optimální pracovní podmínky, nejmodernější technika a velmi dobře zařízené laboratoře. Na nejvyšší úrovni je bezpečnost a ochrana životního prostředí. Zaujalo nás též řešení závodní jídelny v pavilonu Tropicaria.
Základem složitého procesu je chemický výzkum, který připravuje výchozí substance pro další výzkum a zkoušení. Těchto základních kombinací v jednom cyklu bývá zpravidla 23 000. V současné době má firma patentováno na 46 000 substancí. Oblast výzkumu vlivu těchto substancí na životní prostředí je cílena především na potraviny, půdu, vzduch, vodu, je sledován vliv na ryby, ptáky, mikroorganizmy apod. Toxikologický výzkum je cílen na krátkodobou a dlouhodobou nezávadnost, kontaktní působení a vlivy na alergie, rakovinu apod. V ústavu formulaci jsou vybrané substance zkoušeny v efektivním a bezrizikovém působení ve formě kapaliny, prášku nebo granulích. Vybrané kombinace jsou zařazovány do poloprovozních zkoušek a při kladných výsledcích registrovány. V průběhu celého výzkumu nesmí žádná substance vykázat ani jediný negativní výsledek. Z celkového počtu synteticky připravených substancí v jednom cyklu ústavem chemie, bývají využity jedna až tři molekuly účinné látky, tedy finálních přípravků využitelných v zemědělské praxi.
V konferenčním sále firmy nám odborní pracovníci – Dr. Duben a Dr. Witzenberger vysvětlili principy účinnosti některých stávajících přípravků i preparátů, které budou v krátké době zavedeny do praxe. Z prohlídky i výkladu jsme pochopili vysokou finanční a časovou náročnost vývoje a výzkumu nových preparátů s jednoznačným cílem získat přípravek s cílenou účinností neohrožující ostatní živočichy, člověka ani životní prostředí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *