09.10.2005 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Školkaři jednali o třešních

Vedení Školkařského svazu Ovocnářské unie ČR (OU ČR) připravilo pro své členy v polovině června odborný seminář, tentokrát se zaměřením na nové odrůdytřešní a zakrslé podnože a odrůdy světového sortimentu. Kromě odborných přednášek a diskuse navštívili účastníci pokusné třešňové výsadby VŠÚO Holovousy a ovocné a okrasné školky Milana Fikara z Hořic.

Úvod semináře patřil aktuálním informacím, které přednesl předseda svazu Ing. Václav Koběluš. V úvodu zmínil mrazová poškození, která 21. a 22. května postihla nejen pěstitele, ale i školkaře. Apeloval také na členy, aby ti, kteří množí právně chráněné odrůdy, uzavírali licenční smlouvy. Školkařský svaz měl sice snahu koupit licenci na některé odrůdy s tím, že by členům poskytoval sublicence, ale projekt ztroskotal na absenci právní subjektivity. Podle Ing. Jiřího Horáka ze Sempry Praha, a. s., se uzavření smlouvy a placení licenčních poplatků vyhýbají nebo brání spíše malé školky.
Tajemník svazu Ing. Miroslav Pražák, CSc., představil novou svazovou vlajku, která vznikla ve spolupráci s firmou Ökoplant Intarnational, s. r. o., Jaroslavice. Uvedl také, že probíhají jednání se Svazem školkařů ČR o společném vstupu do Evropského školkařského svazu. Plánuje se rozšíření webových stránek, které existují v rámci stránek OU ČR. Po úvodní části přednesli své příspěvky Ing. Jitka Blažková a Josef Kloutvor z VŠÚO Holovousy.

Perspektivní odrůdy a podnože
- odrůdy
Podle informací Ing. Jitky Blažkové je v ČR celkem vysazeno 896,7 ha třešní s průměrným výnosem 24,3 t/ha. Největší podíl ve výsadbách mají odrůdy ´Kordia´ – 25 %, ´Napoleonova´ – 18 %, ´Van´ – 15 %, ´Karešova´ – 6 %, ´Hedelfingenská´ – 6 %, ´Burlat´ – 6 %, ´Granát´ – 5 %, ´Kaštánka´ – 4 % a ´Těchlovan´ – 2 %. V nových výsadbách (1995 – 2001) mají nejvýznamnější podíl třešně ´Kordia´ – 98,9 ha, ´Burlat´ – 22,4 ha, ´Van´ – 17,28 ha, ´Napoleonova´ – 17,2 ha, ´Karešova´ – 10,9 ha a ´Těchlovan´ – 10,6 ha. Méně než 10 ha bylo vysázeno u odrůd ´Rivan´, ´Granát´, ´Hedelfingenská´ a ´Vanda´. Trendem posledních let je významný vzestup výsadeb odrůd ´Kordia´ a ´Burlat´, stabilní podíl si udržuje ´Hedelfingenská´, ´Karešova´, ´Těchlovan´ a ´Van´. Výrazně ubývají odrůdy ´Granát´, ´Kaštanka´ a ´Napoleonova´.
Ing. Blažková vyzvedla a doporučila i některé nověji zaregistrované odrůdy: pozdní cizosprašnou tmavou chrupku ´Těchlovan´, která je odolná proti pukání plodů a má květy odolné vůči mrazu; středně ranou cizosprašnou tmavou chrupku ´Vanda´, která je odolná proti pukání plodů i vymrzání květů a je citlivá k monilióze; ranou cizosprašnou tmavou srdcovku ´Aranka´, která je odolná proti pukání s plody, které se hmotnostně přibližují odrůdě ´Burlat´. Dále zmínila ranou cizosprašnou tmavou polochrupku ´Marta´, cizosprašnou tmavou chrupku s atraktivními plody ´Horka´, u které se praskavost pohybuje mezi 50 – 60 %; středně ranou cizosprašnou tmavou chrupku ´Sylvana´ s vysokou odolností květů proti vymrzání; středně plodnou odrůdu ´Halka´, u které praskavost dosahuje 50 %. V závěru příspěvku byly zmíněny pozdní cizosprašná tmavá chrupka´Vilma´ s tmavočervenými velkými plody, citlivými na moniliózu; srdcovka ´Helga´ s pravidelnou plodností, větší citlivostí na jarní mrazy a odolností proti praskání plodů a chrupka ´Sandra´ s plody o hmotnosti až 14 g, odolností proti praskání plodů.
- podnože
Mezi doporučené podnože autorka příspěvku zařadila P-HL-A, P-HL-B, P-HL-C, Tabel Edabriz a Gizela 5.
P-HL-A lze doporučit pro všechny oblasti vhodné pro pěstování třešní. Do sušších oblastí pouze se závlahou nebo do dobrých hlubších půd. Stromy vyžadují opěrnou konstrukci a vyšší dávky dusíkatého hnojení. Je vhodná pro tvar vřetena a volně rostoucího zákrsku. Tvoří kořenové výmladky.
P—HL-B lze doporučit pro všechny oblasti vhodné pro pěstování třešní s výjimkou oblastí ohrožených zimními mrazy. Stromy nevyžadují opěrnou konstrukci. Tvoří kořenové výmladky. Je vhodná pro pěstitelský tvar vřetena i volně rostoucího zákrsku.
P-HL-C je vhodná do oblastí s vyšším úhrnem srážek nebo do výsadeb se závlahou. Nehodí se do lehkých půd bez závlah. Podnož vyžaduje opěrnou konstrukci. Vytváří méně kořenových výmladků než P-HL-A a P-HL-B.
Tabel Edabriz roste nejslaběji, má minimum kořenových výmladků, sklon k přeplozování (menší plody). Je citlivá na obsah vápníku v půdě a mšice. Její využití v našich podmínkách je problematické.
Gizela 5 je vhodná jen do úrodných půd. Lze ji doporučit pro všechny oblasti vhodné pro pěstování třešní. V sušších lokalitách vyžaduje závlahu. Stromy nevyžadují oporu. Je vhodná pro tvarování vřeten i volně rostoucích zákrsků. Není vhodná pro příliš plodné odrůdy. Výmladky tvoří jen ojediněle.

- výsledky pokusů
Kromě pokusů se sledováním úhynu stromů na zakrslých podnožích (viz tabulka) prezentovala Ing. Blažková porovnání průměrných výnosů ze stromů na různých podnožích v letech 2001 – 2004. Z výsledků vyplývá, že se nejlépe umístila Gisela 5, a to jak ve variantě s dávkou 45 kg N/ha, tak i ve variantě 60 kg N/ha. Podle výnosu (kg/strom) si v roce 2004 v Chelčicích nejlépe vedla opět Gisela 5 u všech odrůd (´Burlat´, ´Summit´, ´Vanda´). Nejvyšší výnosy u podnože Gisela 5 byly zaznamenány i ve Stošíkovicích. Výbornou ujímavost podnoží před očkováním prokázala v roce 2003 P-HL-C a Gisela 5, a to jak na úhoru, tak při závlaze (nad 97 %). Na závlahu velmi dobře reagovaly sledované podnože P-HL-A a P-TU-2.
Novinky ze zahraničí
Ve druhém příspěvku prezentoval Josef Kloutvor nejprve přehled odrůd podle ranosti a následně se věnoval novým perspektivním odrůdám, které se pěstují ve světě. Představil následující odrůdy:
- ´Regina´ vznikla křížením ´Schneiderova´ x ´Rube´, vyšlechtili ji v německém Jorku. Má velký plod, tuhou, aromatickou a šťavnatou dužninu velmi dobré chuti. Zraje v 7. třešňovém týdnu. Plodnost má rannou, mírně nadprůměrnou a pravidelnou. Jedná se o cizosprašnou odrůdu s dobrou odolností květů proti mrazům a plodů proti pukání.
- ´Summit´ je kanadskou odrůdou, která vznikla křížením odrůd ´Van´ a ´Sam´. Má velký plod (8 g) s tuhou, aromatickou dužninou velmi dobré chuti. Plodnost je raná, střední a pravidelná. Jedná se o cizosprašnou odrůdu. Odolnost květů proti mrazu a plodů proti pukání je dobrá. Slabší stránkou je náchylnost plodů na napadení moniliózou.
- ´Sweetheart´ je původem z Kanady, vznikla křížením ´Van´ a ´New Star´. Velký plod (7 – 10 g) má tuhou, světlou dužninu velmi dobré a harmonické chuti. Plodnost rannou středně vysokou, pravidelnou. Odolnost na vymrzání květů a pukání plodů je střední.
- Kanadská odrůda ´Lapins´ vznikla křížením ´Van´ a ´Stella´. Velký plod má tuhou dužninu harmonické a velmi dobré chuti. Plodnost je ranná, dosti vysoká a pravidelná. Odolnost květů proti mrazu dobrá, plodů proti pukání střední až menší. Plody jsou často napadány moniliózou.
- ´Sunburst´ je také kanadská odrůda vzniklá křížením ´Van´ a ´Stella´. Velký plod (8 – 9 g) má středně tuhou aromatickou dužninu velmi dobré chuti. Plodnost je raná, dosti vysoká. Vykazuje střední odolnost proti pukání plodů. Ty bývají slabě napadány moniliózou.
- ´Kristin´ byl vyšlechtěn v USA křížením ´Napoleonova´ x ´Gil Peck´. Má velký plod (7 – 8 g). Jedná se o tmavou chrupku s červenou dužninou velmi dobré chuti. Plodnost je raná, středně vysoká.
- ´New Star´ je kanadská odrůda vzniklá křížením ´Van´ x ´Stella´. Má plod o hmotnosti 7 – 10 g. Jedná se tmavou chrupku s tmavou dužninou. Chuť má aromatickou velmi sladkou. Plodnost je raná, středně vysoká. Je citlivá na pukání plodů.
- ´Sylvia´ je kanadská odrůda vzniklá křížením ´Lambert Compact´ x ´Van´. Plod dosahuje hmotnosti 7 – 9 g. Dužninu má tuhou, velmi dobré chuti. Plodnost má ranou, středně vysokou. Je citlivější na pukání plodů.

Po skončení prezentací následovala diskuse nad kvalitou a vlastnostmi jednotlivých podnoží a také návštěva pokusných sadů VŠÚO Holovousy a pěstitele Milana Fikara z hořických ovocných a okrasných školek.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down