Školka a školkařský obchod v neškolkařském sektoru

Každý, kdo navštívil Holandsko ví, že nejdražší a největší školkařské plochy se rozkládají kolem Boskoopu. Nezměrné plochy školek se rozkládají kolem tohoto města, které je sídlem odborných škol, výzkumné stanice, ale i školkařského muzea. Druhá velká oblast se nachází v blízkosti belgických hranic. Novou oblastí se stává východní část na hranicích s Německem.

Jak vznikají velké projekty
Před několika lety mladý ambiciózní školkař – šlechtitel stromů Jan Boomkamp, začal se šlechtěním na 3,5 ha (dnes pracuje na více než 90 ha). Absolvent booskopské zahradnické a následně vysoké školy si jednou řekl, že již „pracoval dost vlastníma rukama“ a je potřeba začít s něčím novým. Maximálně využil dobu, kdy holandská vláda podporovala aktivity mladých lidí (do 35 let) a nové projekty, které přinášely nové pracovní příležitosti do míst, kde dříve nic podobného nebylo.
Proto byl pozitivně přijat jeho projekt na vybudování školky v Borne, na východě země, na silnici spojující Apeldoorn a Německo, která do té doby neměla žádnou školkařskou produkci.
Zde založil a později několik let provozoval a rozšiřoval školku na vlastních a pronajatých pozemcích (ze 3,5 na více než 90 ha). Jak sám s nadsázkou říkal, … po několika letech jsem přišel na to, že jsem již dost pracoval … Důsledkem toho byly dva projekty, ve kterých chtěl realizovat svoje sny. Jeden se zabýval vybudováním vzorkových zahrad – Zahrady Jana Boomkampa – na ploše původní školky včetně zahradnického centra. Zde naleznete nové i staré trendy zahradní architektury, nové myšlenky, neobvyklé uplatnění rostlinného a doplňkového materiálu. Počet ukázkových zahrad se pohybuje od 35 do 50, které se rozkládají na 3,5 ha ploše. Tyto zahrady opravdu stojí za návštěvu. Velkou jejich předností je i to, že každoročně se několik ukázkových zahrad přebudovává, vznikají nové, vždy zajímavé. Nedílnou součástí je vždy i výstava soch mladých výtvarníků.
Druhý projekt se týkal obchodu Cash Carry, který vycházel z jednoduché myšlenky. Nadbytek vlastní produkce, kterou neprodal v zahradnickém centru, které směřovalo především k drobným spotřebitelům, a zbývající materiál z budování vzorkových zahrad se staly základem nového podniku. Pro naplnění sortimentu spojil několik dalších pěstitelů, které nejprve přesvědčil o výhodnosti školkařské produkce v této oblasti, a tak vytvořili vzorkovou velkoprodejnu – zahradnické centrum, velkoobchod, veřejný park a veřejnou ukázkovou zahradu, kde si mohou zákazníci vybrat z nepřeberného množství nabízeného zboží ze všech částí Holandska. Nabídkové centrum se rozkládá na ploše 8,5 ha. Je to intenzivní výběr na jednom místě. Rostliny jsou seskupeny a vystaveny ve 150 sekcích.
Twenthe Plant
I velkoobchod by měl mít svůj řád. Proto byl na pomoc přizván architekt Henk Elsink, který navrhl celkové řešení prodejní a administrativní části. Twenthe Plant je nejen Cash Carry, ale také kancelář, zprostředkující školkařskou produkci. Docílil toho, že zájemci, především o vzrostlou zeleň, kterou používají při realizaci ozelenění veřejných ploch, nemusí projíždět napříč zemí, ale potřebný materiál mají na dosah. Nespokojil se pouze se zásobením přilehlých holandských oblastí, ale začal expandovat na východ do Německa a dnešní aktivity směřuje opravdu na východ – do Ruska. Již v začátcích své činnosti si uvědomil důležitost znalosti ruského jazyka a většina mladých spolupracovníků – školkařů, na rozdíl od našich, ruštinu velmi dobře ovládají. Obchodní jednání jsou snazší a odráží se to na obratech v této námi nedoceněné oblasti. Jméno Twenthe Plant je již dnes spojeno s vysokou kvalitou.
Podnik v době vzniku se rozkládal na 2 ha nedaleko Borne a na výrobě se podílelo šest spolupracovníků. Během krátké doby byly navázány kontakty s dalšími pěstiteli, kteří byli ochotni nabídnout svoje produkty do prodeje Cash Carry. Jejich počet se zvyšoval na 25, 75 a dnes je to vysoko přes 125 dodavatelů. Stále se zvyšující tlak na šíři sortimentu, množství a velikostní nabídku donutilo firmu přestěhovat se do nedalekého Hengelo. Stoupá i export a to nejen do evropských zemí. Největším odběratelem však stále zůstává Německo.
Kromě školkařských produktů nabízí také substráty, zahradní rašelinu, biologický kompost, ochranné přípravky, travní semena, keramiku, hnojiva, zahradní nábytek …
Velkoobchod slouží také jako dodavatel materiálu pro velké zelené projekty veřejné zeleně.
Každého upoutá velký výběr konifer, rododendronů, azalek a mnoho dalších okrasných keřů, alejové, parkové a lesní stromy, rostliny na živé ploty, řezané květiny, růžové keře. V nabídce najdete i vodní a bahenní rostliny. Největší „bombou“ jsou však exkluzivní venkovní ohromné bonsaje a další velké, vzrostlé stromy, kde nabídka nestačí krýt poptávku. Velké bonsaje se dovážejí z Japonska a jejich věk se pohybuje mezi 30 až 40 roky, čemuž odpovídají i jejich ceny. Svoje místo zde mají popínavky, původní rostliny, pereny, Erica a Calluna. Velký výběr je i v mladých rostlinách. Většina materiálu je v květináčích – kontejnerech, ale také prostokořenný.
V zimním období se materiál stěhuje do skleníků a odkud se expeduje, především do Itálie. Prodej začíná v únoru.
Plná automatika zálivky, hnojení a kontroly je samozřejmostí.
Pro zvýšení prodejnosti konají Dny otevřených dveří, které věnjí vždy jednomu tématu, např. Ve jménu tropika, kde se hala a venkovní plochy proměnily na tropickou oblast včetně palem, kvetoucích rostlin, novinek všeho druhu, posezení a možná, že i krásných dívek (ty jsme ale neviděli). Každá podobná akce zvyšuje poptávku.
Centrum je přehledné, lehce se zákazníci orientují a snadno najdou hledané zboží. Administrativní budova je doplněna oddělením nákupu a prodeje, knihkupectvím, kantýnou.
Moderní závod dbá i na vysoký stupeň logistiky. Vše jde přes počítače a potřebné doby na výkon jednotlivých operací se zkrátil na minimum. Stejné je to i při přípravě a expedici zakázek a nakládce zboží. Naložené vozíky procházejí přes elektronckou kontrolu a přímo se odbavují. Prodej je organizován přes kartu.
Holding Jan Boomkamp zahrnuje kromě Twenthe Plant a ukázkových zahrad dalších šest podniků, kde je zaměstnáno více než 100 pracovníků.
Myslím si, že pro každého je velkým zážitkem setkat se s podnikavým mladým mužem, který měl již ve velmi nízkém věku jasnou představu a uvědomil si svoje možnosti a nenechal příležitosti projít kolem bez povšimnutí.
Jedna z mých otázek byla, kde vzal základní kapitál na podnikání. Jeho finanční hotovost byla opravdu minimální. Plně však využil všech podpor, které v daném období nabízela vláda a jednotlivá ministerstva. Zajímavé bylo i to, že podpora nebyla jen v přímé formě finanční dotace, ale v nízké úrokové míře, která umožnila rozjezd nových projektů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *