04.03.2010 | 04:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Škodci na drevinách v mestskom prostredí

Dlhoročné výsledky výskumu škodlivej entomofauny na drevinách v urbanizovanom prostredí miest a obcí na Slovensku potvrdzujú široký výskyt a intenzitu poškodenia početného sortimentu autochtónnych a alochtónnych drevín.

K najvýznamnejším škodcom zaraďujeme: Cameraria ohridella, Euproctis chrysorrhoea, Hyphantria cunea, Lymantria dispar, Corythucha ciliata, ktoré sa kalamitne premnožujú a ďalšie cicajúce druhy hmyzu ako vošky a štítničky: Aphis fabae, Pineus strobi, Sacchiphantes viridis, Psylla buxi, Aphis sambuci, Pseudaulacaspis pentagona, Carulaspis visci a pod. Ostatné zistené druhy sú zaujímavé z faunistického hľadiska, ako prvý výskyt, prípadne ako potenciálni škodcovia na introdukovaných drevinách. Frekvencia výskytu hmyzích škodcov je ovplyvnená klimatickými zmenami a znížením vitality a odolnosti živiteľských drevín. Výskum pokračuje na vybraných lokalitách v rôznorodých ekologických podmienkach Slovenska.

Prehľad najvýznamnejších druhov
Cameraria ohridella (Deschka & Dimic) (Lepidoptera, Gracillariidae)
Spôsobuje predčasné usychanie a opad listov na pagaštane konskom Aesculus hippocastanum L. a na mnohých miestach sa vyskytuje vo veľkých množstvách. Larvy motýľa vyhlodávajú listový parenchým pod pokožkou listu na vrchnej strane a vytvárajú typické tzv. míny. Ploskáčik pagaštanový bol pozorovaný okolo roku 1984 prvý krát v okolí Ohridského jazera v Macedónsku. V roku 1986 bol pomenovaný ako Cameraria ohridella (Deschka & Dimic). Odtiaľ sa dostal do strednej Európy (Rakúska). V nasledujúcich rokoch sa druh začal rozširovať veľkou rýchlosťou prakticky do všetkých susedných štátov. Po prvýkrát bol druh zaregistrovaný na Slovensku v roku 1994 v okolí Bratislavy.

Text prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc., Ing. Ján Kollár, PhD., Foto Ing. Ján Kollár, PhD., SPU v Nitre

Více popisu škůdců naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 1/2010.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down