Skleníky budoucnosti

Od roku 2002 musí být v Nizozemí všechny boční stěny skleníků provedeny ze ztuženého sklad. Od roku 2004 bude toto nařízení platit i pro zasklení střešního pláště. Tyto změny nařídila nizozemská vláda proto, aby přispěla ke zlepšení zdraví a bezpečnost práce ve sklenících.

Mají se tak snížit případy úrazů jak pracovníků ve sklenících, tak montérů skleníků. Odhaduje se, že zpočátku pro vyšší cenu ztuženého skla budou zvýšené náklady dosahovat asi 5 EUR/m2 skleníkové plochy. Konstruktérům skleníků se nabízí současně tímto krokem možnost opustit tradiční rozměry tabulí skel kryjících střešní plášť a přejít na rozměry tabulí 2,0 x 2,5 m i více. Nové sklo není nijak silnější než původní tažené (4 mm), bude vyžadovat méně, avšak pevnější střešní žebra. Přínosem pro pěstitele bude větší propustnost světla.
Použití ztuženého skla není ovšem žádnou novinkou. Po léta se standardně používá u skleníků v Severní Americe, kde bylo poprvé vyvinuto u ochranných skel automobilů. Je pětinásobně pevnější nežli normální zahradnické sklo, což je dáno průběhem výrobního procesu, během něhož se zahřeje na 700 oC a poté rychle zchladí. Při rozbití se rozpadá na obrovské množství relativně neškodných částeček namísto nebezpečných střepin, jak je tomu u běžného skla. Naproti tomu jeho nevýhodou je nutnost vyrábět jej na konečnou velikost (rozměry) přímo ve sklárně, neboť jej nelze řezat na místě.
Širší tabule by neměly dělat technické problémy při zasklívání bočních stěn. U krytí střešního pláště existují dvě obavy: vlivem velké šířky může docházet vlivem prudkých změn teplot k rozpínání a smršťování tabulí a tím i jejich nerovnému uložení na žebrech. Druhá námitka se týká možnosti vzlínání vody v zaoblených rozích tabulí. Obě tyto obavy mohou být překonány opáskováním tabulí skla pryží nebo PVC přímo ve výrobě. Dosavadní zkušenosti z použití tohoto krycího skla v USA však neprokazují naplnění zmíněných obav.
Ukázková sekce skleníku budoucnosti („Glasshouse of the future“) bude předvedena na výstavě Floriade 2002. Sekce bude zasklena tabulemi rozměrů 2,40 x 2,57 m. Oproti tradičním skleníkům se má propustnost pro světlo zvýšit o 9 %. Nejznámější zprostředkovatel pojištění skleníků proti krupobití, Hagelunie, počítá s výraznou změnou pojistných sazeb pro skleníky kryté ztuženým sklem.
Na zmíněné výstavě Floriade bude v období od dubna do října ke shlédnutí ukázkový skleník Superglasshouse o výměře 2800 m2. Na projektu, jehož cena dosáhla 9 mil. NLG, se podílelo 23 sponzorů včetně Rabobanky, firmy Van Vliet a společnosti Plant Publicity Holland. Projekt bude demonstrovat nejmodernější metody efektivnějšího využití energie ve sklenících. Budou na něm rovněž předvedeny polykarbonátové desky v protireflexní a protirosné úpravě, vyrobené ze dvou vrstev metodou zigzag, umožňující lepší propustnost světla a snižující tepelné ztráty až o 20 %. Část střechy skleníku bude chlazena tekoucí vodou. Budou zde předvedeny i první roboty určené ke sklizni rajčat nebo okurek ve sklenících. Návštěvníci získají informace o cenách materiálů, spotřebě práce, možnostech její úspory, recyklaci používaných materiálů atd.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *