17.04.2012 | 04:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Skleníkový unikát s bezchybnou technologií

Společnost Netafim Czech s. r. o. je renomovanou firmou, která na českém trhu působí bezmála 20 let. Specialisté z Netafimu se zaměřují na závlahové systémy, výrobky a služby. Závlahovou technologii dodali také do skleníkového komplexu u obce Ostrá patřící společnosti Montano Valtr s. r. o.

MontanoValtr s. r. o. patří pod společnost G´s Group Holdings Cz s. r. o., jež sdružuje podniky zabývající se zemědělskou a potravinářskou produkcí a obchodem. Všechna střediska společnosti jsou umístěna v Polabí a kromě hrnkových květin se věnují také produkci polních plodin nebo zeleniny.

V hlavní roli květiny
Montano Valtr je největším pěstitelem květin v České republice a jeho odbyt je uskutečňován prostřednictvím řetězců, zahradních center a velkoobchodů v České republice, Slovenské republice a Polsku. V roce 2010 podnik hospodařil na 10 ha krytých ploch a 7,5 ha volných pěstebních ploch. Nejčastěji pěstovanými okrasnými rostlinami jsou Pelargonium, Primula, Chrysanthemum nebo letničky. Ve skleníkovém středisku Ostrá se během roku pěstuje zeleninová sadba a okrasné hrnkové rostliny: Primula, Chrysanthemum, Euphorbia pulcherrima a balkónové květiny. V letošním roce zde bylo vyprodukováno například asi 170 000 chryzantém typu Multiflora, včetně 60 000 kusů ze řízené kultury. Sazenice se nakupují od spolehlivých dodavatelů z České republiky i celého světa. Například řízky Pelargonium dodává společnosti pěstitelská firma z Izraele, kde je kvůli tamějším klimatickým podmínkám jednodušší jejich vypěstování. Velikost skleníkového komplexu v Ostré umožňuje také kompletaci rostlinného zboží z ostatních středisek Montano Valtr a jeho expedici k odběratelům. Stavba je za posledních 20 let největším skleníkový areálem, který byl nově vybudován v České republice. Skleník byl postaven za pomoci podpůrných fondů z Evropské unie na podporu modernizace zemědělských podniků.

Kompletní vybavení
Skleníkový komplex byl realizován ve dvou fázích – se stavbou první etapy o velikosti 1,5 ha se započalo na podzim roku 2006, na počátku 2007 pak Netafim začal dodávat první technologie. Dodržením všech termínů bylo již na jaře roku 2007 možné započít pěstební sezónu i se zastiňovacími systémy.
Konstrukce skleníku byla zakoupena v Nizozemsku a poté byla renovována, kompletně byla vyměněna všechna skla. Stavebně byl skleník dokončen v roce 2009, technologicky na začátku roku 2011. Celý skleníkový komplex má dnes velikost produkční plochy 3,2 hektaru. Kromě skleníku je v areálu Montana také venkovní kontejnerovna o ploše 4,5 hektaru. Na té se pěstuje především jahodová sadba a chryzantémy.
Kromě vnitřních technologií do skleníků vybavil Netafim závlahovým systémem i venkovní pěstební plochy. Venkovní systém je zásobován vodou z Labe a má své vlastní filtrační a hnojivové centrum. Filtrační a hnojivové centrum ovládá příjem vody a hnojiv, obsahuje tlakový regulátor a filtrační systém. Řízení závlahového systému zajišťuje ovládací jednotka Miracle. Tuto jednotku je možné naprogramovat podle potřeby a voda je poté distribuována v určeném množství do jednotlivých závlahových sekcí.
Celý závlahový systém uvnitř skleníku je nastaven na automatický režim. Skleník je pro účely zavlažování rozdělen na samostatné sekce, to zaručuje přesné řízení závlahy jednotlivým oddílům. Pro představu velikost jedné sekce je zhruba 600 m2. Řídicí středisko skleníkových závlahových technologií je rozděleno na dvě oddělení – provoz a systém pro závlahu, přičemž každé má své vlastní řízení. Systém pro závlahu je dvoustupňový, voda je přiváděna v první řadě z řeky Labe a v případech výpadku ze zádržné, retenční nádrže do které je voda distribuována ze záložních zdrojů (vrty, studně). Zásobní nádrž má v dnešní době tři čerpadla, jejichž výkon čerpaného objemu za hodinu je 34 m3. Čtvrté čerpadlo potom zajišťuje stálý koloběh vody v nádrži. Voda z Labe má velice dobrou kvalitu – na stupnici z technického hlediska je měkká. I přesto že není téměř znečištěna prochází před distribucí k rostlinám automatickým filtračním systémem. Čerpadla fungují na principu vyrovnávání tlaku, v případě poklesu tlaku nabíhá první čerpadlo a postupně i další. To zaručuje snížení nákladů, neboť je vynaložena a spotřebována pouze energie která je v danou chvíli potřebná.

Hnojivové centrum
Z čerpadel je veden rozvod závlahy po stěnách skleníku do středu stavby, odkud je přiveden k hnojivovému centru. Hnojivové centrum Netajet obsahuje počítačovou jednotku a tři nádrže. Počítač pomocí programů distribuuje živný roztok k rostlinám, samozřejmostí je rozdělení do sekcí. Každá sekce tak může být zásobována zvlášť a jiným složením hnojiv. Jedna z nádrží v hnojivovém centru obsahuje kyselinu dusičnou na úpravu pH, dvě zbývající směs rozpustných hnojiv. Pro účely hnojení je tamější skleník rozdělen na celkem 48 sekcí, každý úsek má svůj vlastní elektroventil a může se tak samostatně regulovat.
Skleníkový komplex je vybaven vrchní i spodní závlahou, způsob závlahy je ovládán elektrickým ventilem. Vrchní závlaha je využívána především pro sadbu zeleniny, pro větší rostliny je potom ideální spodní kapkovací hadice (voda je rozváděna po podlaze) nebo kapkové jehly zavedené přímo do kontejneru k rostlinám. Pro případnou doplňující zálivku jsou po celém skleníku připraveny vývody na sprchy.
V roce 2010 byly do skleníku namontovány nové stínící zařízení, které má svůj vlastní ovládací systém. Clony je tedy možno regulovat jak automaticky tak i mechanicky. Celý systém je opět rozdělen na sekce, které mohou fungovat nezávisle na sobě – každé oddělení má svou vlastní ovládací skříň. Výhodou rozdělení skleníku na jednotlivé úseky je možnost pěstování rozdílných druhů rostlin. U každé sekce je ještě možnost uzavření plachtou, znamená to že je možné vytvořit specifické klima pro různé kultury přesně na míru. Například rostliny Euphorbia pulcherrima potřebují vysokou teplotu (min. 18 °C) a naopak pro porost Chrysanthemum jsou kvůli šíření chorob nutné nižší teploty a časté větrání. Jejich podmínky pro pěstování jsou natolik rozdílné, že nemohou být pohromadě v jednom prostoru, různé nároky tak vyřeší dělící stěna či plachta. Samotná clona slouží z 55 % jako zastínění proti slunci a z 58 % jako tepelná clona proti úniku tepla.
Skleníkový komplex je vytápěný, to zaručuje možnost pěstování rostlin po celý rok. Vytápění zajišťuje kotel dodaný z Nizozemska s výkonem 3,7 MW. Součástí topného systému je také kondenzátor, který využívá tepla ze spalin a pomáhá tím v úspoře energií. Pro vytápění je ve skleníku využíván plyn, na jehož dodávky sjednává vedení společnosti kontrakt vždy na jeden rok dopředu.
S Netafimem spolupracuje nejen středisko Montano Valtr v Ostré, ale i ostatní závody. Do partnerské společnosti Zahradnictví Litol s. r. o. zajišťoval Netafim například dodávku kontejnerových stolů. Že se jedná o spokojenou a bezproblémovou spolupráci obou partnerů potvrzují i souhlasná vyjádření zástupců firem.

Text a foto Jana Klečková

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down