11.07.2012 | 04:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Široký záběr nizozemských pěstitelů

Nizozemsko patří kvůli vhodným klimatickým podmínkám mezi evropskou velmoc produkující maximum nejen školkařských rostlin a dalších souvisejících produktů. U příležitosti profesionálního veletrhu Groot Groen Plus v Zundertu byla pro novináře uspořádána exkurze do několika tamějších podniků, zabývajících se pěstováním a prodejem okrasných rostlin.

Každá z navštívených společností je odlišná svou charakteristikou a druhem svého podnikání, kromě firem specializujících se na pěstování a prodej okrasných keřů a stromků jsme navštívili také společnost obchodující pouze s trvalkami.

Propracovaný marketing
První z navštívených společností byla Asra Plant BVBA, řízená dvěma společníky, z nichž jeden má na starosti pěstování rostlin a druhý jejich marketing a prodej. Společnost nabízí široký sortiment rostlin – 90 procent pochází z jejich vlastní produkce a deset procent nakupují od svých obchodních partnerů. Rostliny v kontejnerech o velikosti dva, pět a deset litrů dodávají do zahradních center po celé Evropě. Na vývoz rostlin mají partnerské exportní společnosti, na nizozemský trh jde zhruba 35 procent jejich produkce. Z ostatních zásobovaných zemí jmenujme například Velkou Británii, Skotsko, Belgii, Francii, Německo nebo Polsko a Českou republiku. Firma hospodaří celkem na 12 hektarech a za rok vyprodukuje 700 000 kontejnerovaných rostlin. Svůj sortiment se majitelé snaží každoročně obohatit o novou varietu nabízených rostlin. Pro podporu prodeje využívají marketingových nástrojů v podobě speciálních kolekcí rostlin nazvaných Sense of Nature (Smysly přírody). Rostliny zajímavé pro jeden z pěti lidských smyslů jsou označeny etiketou se speciálním designem, na které najdeme obrázek jaký smysl rostlina upoutá (vůně, vizuální atraktivita). V případě jehličnatých keřů je na etiketě zobrazen některý z ptáčků, který keře navštěvuje a svým zpěvem podněcuje další lidský smysl – sluch. Dalším prodejním trikem je umístění rostlin do barevných kontejnerů, nádoby ladí s květy nebo listy rostlin, kontejnery nejsou fádně černé a na zákazníka udělá tato změna zajímavý první dojem. V rámci firemního marketingu provádějí zaměstnanci společnosti také vlastní výzkum mezi zákazníky, jenž jim ukazuje o jaké rostliny je v řadách klientů nejvyšší zájem. Mezi nejvíce zastoupené rostliny patří konifery, Pieris, Choysia, Euonymus, Diosma, Stokesia nebo Photinia.

Plochy po celé Evropě
Jedna z největších nizozemských školkařských společností Boot&Co Boomkwekerijen BV je na domácím trhu více než 60 let a dodává především keře, menší i vzrostlé solitérní stromy, širokou škálu stromů pro aleje, konifery, trvalky nebo růže. Společnost pěstuje rostliny na dvou odlišných územích s jinou kvalitou zeminy. V okolí Zundertu vlastní zhruba 105 hektarů školkařských ploch s humózní, písčitou zeminou – tento typ zeminy zajišťuje daným rostlinám dobře rozvětvený kořenový systém a tím i celkový dobrý vzrůst. V Zundertu obhospodařují zaměstnanci společnosti také zhruba osm hektarů ekologicky pěstovaných dřevin, jedná se především o alejové stromy. Na těchto plochách se vzhledem k ekologickému přístupu nepoužívají žádné herbicidy či hnojiva. Přirozenou ochranu stromů tvoří například tráva. Nizozemská vláda vyžaduje od pěstitelů stále více ekologických produktů a školkaři je musí pěstovat. Problém je ale s jejich odbytem, cena dřevin je poměrně vysoká a vzhledem ke způsobu pěstování nemusí být jejich kvalita vždy ideální. Tyto keře a stromy také rostou déle než ty z běžného způsobu pěstování – zhruba o jeden rok více, duby například až o dva roky. Z tohoto způsobu pěstování nabízí Boot&Co Boomkwekerijen například Platanus hispanica, Quercus palustris, Betula nebo Pyrus.
V okolí Boskoopu se na plochách o velikosti 20 hektarů pěstují rostliny v zemině s vysokým obsahem rašeliny. Produkční plochy má společnost kromě Nizozemska také v jiných evropských zemích, jako je Belgie, Polsko nebo Velká Británie. Své výpěstky vyváží do evropských zemí více než 35 let. Všechny dřeviny jsou zákazníkům dodávány jak prostokořenné, tak i s kořenovým balem. V rámci návštěvy společnosti předvedli zaměstnanci firmy názornou ukázku práce strojů přímo v sadech. Jako první byl předveden stroj na vyjímání stromů ze země. Stroj ovládaný pracovníkem firmy vyjme, za pomocí speciálního ústrojí strom ze země i s balem, poté jej pracovníci obalí jutovou látkou a následně stáhnou pletivem, aby se bal nerozpadl. Takto upravený strom je během chvíle připravený k expedici. Stejný stroj, pouze s jiným nástavcem dokáže ze země vyjmout také prostokořenné stromy. Předveden byl také traktor s přídavným herbicidním postřikovačem. Herbicid zabírá pouze řádky se stromy a vynechává meziřádky, proto se herbicidního přípravku použije pouze potřebné množství.

Živé ploty v popředí
Specialistou na rostliny pro živé ploty je společnost Boomkwekerij Poppelaars BV. Společnost hospodaří na 70 hektarech a byla založena v roce 1977. Nejdůležitějšími pěstovanými dřevinami jsou Fagus sylvatica, Taxus baccata, Carpinus betulus a Buxus sempervirens. Zastoupené jsou také Prunus laurocerasus nebo Acer campestre. Ve společnosti pracuje šest stálých zaměstnanců, během hlavní sezóny jich ovšem na pěstebních plochách pracuje až dvacet. V posledních letech zaznamenávají majitelé zvyšující se zájem v rostlinách pro živé ploty o dřeviny s kořenovým balem. Zákazníci si také stále více žádají kvalitnější produkty a proto si pro zaručení jejich spokojenosti nechávají zástupci společnosti dřeviny déle ve školkách. Ke klientům jsou pak distribuovány vzrostlejší. Zákazníky tvoří především nizozemské firmy zabývající se kultivací krajiny a poté subdodavatelé, kteří výpěstky prodávají dále. 40 procent tamější produkce zůstává v Nizozemsku a zbylých 60 procent je exportováno do Evropy, zejména Německa, Velké Británie, Polska nebo České republiky.
Pro kvalitní kořenový systém se zde pěstované dřeviny podřezávají. U těch, jež jsou na poli dva roky se podřezává jednou a u dřevin na poli tři až čtyři roky dvakrát. Vyjímání keřů z venkovní pěstební plochy je zajišťováno, stejně jako podřezávání pomocí mechanizace. Stroj, který vyjímá dřeviny ze země je nejprve obřezává – za hodinu obřeže zhruba 500 stromků a poté tvoří baly. Proces obřezávání se ale praktikuje například i v říjnu u keřů které jdou v zimě na prodej. Keře se na podzim obřežou, tím se zlepší jejich kořenový systém a v zimě se opět obřežou a rovnou vyjmou ze země a vytvoří baly. Stroj dokáže obřezat a vyjmout keře o průměru 23 až 36 cm. K vyjímání keřů z pěstební plochy dochází během září až května. Majitelé si mechanizační sklizeň nemohou vynachválit, stroj jim slouží zatím po dva roky a zákazníci si chválí uniformní baly. Životnost této technické vymoženosti odhadují na 15 až 20 let.

Zaměření na trvalky
Pouze na trvalky se posledních 12 let specializuje společnost Vaste Plantenkwekerij De Noordhoek, založena ale byla již před 28 lety a dnes ji vedou dva spoluvlastníci a zaměstnávají dalších šest pracovníků. Zhruba jeden milion trvalek je uchováván na 2,5 hektaru pěstební plochy. V budoucnosti plánují majitelé společnosti rozšíření ploch o dalšího půl hektaru. V sortimentu se nachází 1200 druhů trvalek v množství od 100 do 25 000 od jednoho druhu. Ostatních asi 1,5 milionu rostlinu pochází od partnerských pěstitelů, celkem je za jeden rok prodáno společností asi 2,5 milionu rostlin. Z vyprodukovaných trvalek jde 60 procent na domácí nizozemský trh a 40 procent je prostřednictvím exportérů distribuováno do zahraničí. Trvalky jsou rok od roku oblíbenějšími rostlinami pro veřejnou výsadbu a i ve společnosti De Noordhoek zaznamenávají v posledních třech letech zvyšující se zájem. Pro veřejné výsadby mají v sortimentu zhruba 50 druhů rostlin, oproti jiným jsou celkově odolnější, snášejí lépe zasolení, dobře pokrývají a doba jejich květu je delší. V nabídce pro veřejné prostory je také mnoho trav. Tak jak požaduje nizozemská vláda, jsou všechny rostliny pěstovány v ekologickém režimu a společnost vlastní certifikát, svědčící o ekologickém přístupu. Nejoblíbenějšími a nejprodávanějšími trvalkami v sortimentu jsou podle majitelky Geranium a Heuchera.

Království hortenzií
Poslední navštívenou společností byla Van der Peijl Tuinplanten, která se zabývá pěstováním vizuálně atraktivních keřů v nádobách. Rodinná společnost byla založena před 35 lety v městečku Bavel na jihu Nizozemska, před třemi lety se ale kvůli potřebě rozsáhlejších pěstebních ploch přestěhovala do Zundertu. Dnes je ve společnosti zaměstnáno celkem šest pracovníků.
Roční produkce firmy je 450 000 kusů keřů, v nabídce mají asi 140 různých variet keřů. Z pěstebních ploch zaujímají kryté skleníkové 1,5 hektaru a 3,5 hektaru venkovní kontejnerové plochy. Hlavními zástupci v sortimentu jsou Hydrangea, Skimmia, Prunus laurocerasus, Rhododendron, Viburnum a Photinia. Majoritní zastoupení v keřích má především Hydrangea, jíž je pěstováno 25 odrůd a v celém sortimentu rostlin zaujímá 30 procent. 90 procent vyprodukovaných rostlin je dodáváno do zahradních center, z toho asi 25 procent zůstává na nizozemském trhu. Podle slov majitele Jean-Pierra ven der Peijla se společnost zaměřuje na běžně dostupné keře a jako bonus na exkluzivní odrůdy jednotlivých druhů rostlin.
Z neobvyklých kultivarů hortenzií jmenujme například dva roky starou Hydrangea paniculata ´Bombshell´ nebo H. paniculata ´Levana´ – ta byla vyšlechtěna v Belgii a bude uvedena na trh v roce 2012. Zvláštností odrůdy ´Levana´je květní stvol o délce až 50 cm. Nejoblíbenější mezi zákazníky je Hydrangea arborescens ´Annabelle´, té se za rok prodá zhruba 50 000 kusů. Novinkou je také například Viburnum plicatum ´Kilimanjaro´, jenž má užší, pyramidální tvar.

Text a foto Jana Klečková

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down