25.08.2011 | 04:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Široká nabídka ve vysoké kvalitě

Před začátkem sezóny je dobré seznámit se s novými výrobky, technologiemi a postupy, které lze využít pro úspěšné podnikání. K tomu slouží mj. odborné semináře. Hned dva takové pořádala společnost Agro CS, a. s., v nedávno nově vybudovaném školicím centru v České Skalici.

První z nich, určený pro firmy zabývající se realizací zahradních a parkových úprav, musel být pro velký zájem pořádán ve dvou dnech. Nabídl moderní postupy při řešení zahradních realizací. Návštěvníci si vyslechli zajímavé přednášky zástupců společnosti Agro CS i spolupořádající společnosti ITTEC, s. r. o.
O týden později se sešli na stejném místě květináři a školkaři, aby se dozvěděli o nových poznatcích z testování substrátů, jejich přípravy, hnojení a ochrany rostlin v zahradnických podnicích.

Na začátek shrnutí
Představení společnosti Agro CS se ujal vedoucí Profi programu Jaroslav Zítko. Představil široký sortiment výrobků, který má v sortimentu Zahradní divize. Ta dosahuje okolo 70 % celkových tržeb společnosti. Nabízí rašelinu, mulče, substráty, easypoty, kontejnery, textilie, hnojiva a v neposlední řadě i laboratorní služby a poradenství. Základním cílem společnosti je u všech nabízených produktů zajistit maximální kvalitu. Nové sklady, výrobna i logistické zázemí pomohly ke zlepšení veškerých služeb pro zákazníky. Vedle divize Zahradní provozuje Agro CS tři další divize. Divize Agroslužeb zajišťuje dodávky minerálních hnojiv a komplexní servis zemědělcům a distributorům. Divize Strojírenská dodává dopravníky a skladové cesty a divize Bio energie, provozuje bioplynovou stanici.

V substrátech nemohou chybět
Nedílnou součástí nabídky Zahradní divize jsou i hnojiva. Vedle samostatně balených univerzálních a speciálních hnojiv pracují ve společnosti s hnojivy Osmocote. Jejich produkcí se zabývá společnost Scotts. Attila Mayerhoffen, poradce této společnosti pro sektor zahradnictví, představil historii i novinky v obalovaných hnojivech Osmocote.
První generací obalovaných hnojiv Osmocote bylo NPK hnojivo bez mikroprvků. To se v Evropě poprvé objevilo v roce 1967. Druhá generace Osmocote Pro přišla na trh v roce 1983 a její součástí byly i mikroprvky. V první fázi vývoje byly obsaženy v obalu, ve druhé fázi se přesunuly do vnitřku granule, díky čemuž nedocházelo k jejich vyplavování. U této již třetí generace hnojiv s označením Osmocote Exact (1995) se uvádí doba působení. Jsou bezpečná, konzistentní a mají generovanou křivku uvolnění. Ta přesně ukazuje, jak dlouho se hnojivo bude uvolňovat. Zatím poslední, čtvrtá generace (rok 2005) představuje hnojiva Osmocote Exact DCT s dvojitým obalováním. U nich lze přesně určit a nadefinovat, jak bude hnojivo působit. Zde již mluvíme o programovaném uvolňování.

Speciály pro pěstitele
Došlo i na představení nového produktu určeného pro záhonové rostliny. Osmocote Bloom se vyznačuje kontrolovaným uvolňováním živin. Tím ušetří jak práci tak náklady na růstové regulátory a závlahu. Snižuje se tak množství aplikovaných hnojiv a šetříme náklady i negativní dopad na životní prostředí. Tento produkt byl speciálně vyvinut pro záhonové rostliny a letničky. Doba působení se pro rostliny v kontejnerech 7 až 9 cm udává 6 až 10 týdnů. Malé granule (200 granulí/gram) umožňují ideální rozprostření hnojiva v substrátu. V případě, že používáme toto hnojivo, doporučuje se vynechat základní vyhnojení substrátu. Základní dávka by měla být 2 až 3 kg Osmocote Bloom na m3 substrátu.
Osmocote Topdress NT je novinkou pro školkaře. Hnojivo je vhodné k přihnojení kontejnerovaných rostlin po přezimování na povrch kontejnerů. Zde lze využít i klasický Osmocote Pro, který se však po rozmístění na povrchu může při svrhnutí kontejneru vysypávat. Hnojivo Osmocote Topdress NT se oproti tomu po zálivce přilepí k povrchu substrátu a zajistí tak, že ani při zvrhnutí kontejneru nedochází ke ztrátám. Doba působení se udává na 4 až 5 měsíců. Doporučená dávka je 3 až 4 gramy na litr substrátu.

Choroby v okrasných školkách
Vedle kvalitního substrátu a hnojiv je třeba se zaměřit na možná poškození rostlin chorobami. O nově se vyskytujících či rychle se šířících patogenech na našem území pohovořila doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D. z Mendelovy univerzity v Brně.
S houbou Volutela buxi (volutelovou spálou) jsme se dříve setkávali především u starších stříhaných keřů a živých plotů zimostrázu, u nichž docházelo během vegetace ke změně zabarvení listů. Napadené části v průběhu zimy zaschnou a za vlhka se na spodní straně listů objeví růžový povlak rozmnožovacích orgánů (sporodochií). Loni se choroba objevila i u sazenic na kontejnerových zimostrázech. Napadení se projevilo zasycháním a opadem listů a jednotlivé výhony tak postupně vyholovaly. K ochraně lze použít přípravky na ochranu okrasných rostlin proti listovým skvrnitostem. Stanovení účinnosti jednotlivých fungicidů proti tomuto patogenu se však zatím u nás nikdo nevěnuje.
Novým patogenem, hojně rozšířeným v okolních státech, jehož výskyt nebyl v ČR oficiálně potvrzen, je houba Cylindrocladium buxicola. Napadení zimostrázu se vyznačuje podobnými příznaky jako volutelová spála – zasychání výhonů, hnědé skvrny na listech, černé proužky na výhonech a na rubu listů bílý povlak konidioforů s konidiemi. Houba se vyznačuje velmi krátkým vývojovým cyklem (sedm dnů) vázaným na ovlhčení rostlin. Pokud tedy zavlažujeme postřikem, dochází k velmi rychlému šíření. Patogen přežívá ve zbytcích až pět let. Přenáší se nejen vodou, při manipulaci s rostlinami na oděvech, ale i na nářadí, obuvi, opadanými listy, případně hmyzem. V počátečním stadiu lze napadané výhony hluboko sestřihnou a zlikvidovat. Aplikací vhodných povolených fungicidních přípravků, které však musí zabránit růstu mycelia i klíčení konidií, lze zabránit dalšímu šíření. Podle zahraničních údajů jsou vysoce účinné přípravky obsahující účinnou látku myclobutanil nebo epiconazole+kresoximethyl. V ČR jsou tyto účinné látky registrovány pouze na ochranu obilnin. Základem prevence je pečlivá prohlídka při nákupu rostlin.
Na skalnících se vyskytuje Diplodia sp. Příznaky choroby připomínají napadení bakteriemi Erwinia amylovora. Na napadeném pletivu lze nalézt kulovité plodnice (pyknidy) houby, zanořené do pletiva. Za příznivých podmínek pro rozvoj patogenu je průběh onemocnění velmi rychlý. Základem ochranných opatření je odstranění napadených výhonů a opakovaná aplikace fungicidů proti listovým skvrnitostem od začátku napadení.

Text a foto Helena Piková

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 4/2011.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down