SILVACO posílilo svou pozici

Obchodní firma SILVACO, a. s., která nabízí kompletní sortiment zboží pro práci v lese a zahradách, opět posílila své čelní postavení na trhu. Loňský rok byl pro ni úspěšný. Tržby z prodeje zboží narostly oproti roku 2001 o 5 % a dosáhly 452,6 mil. Kč a oproti roku 1998 tržby z prodeje zboží narostly o 188 %.

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb činily za rok 2002 80,5 mil. Kč. Ve službách měl největší podíl servis motorového nářadí a platební karty Benzina určené pro zákazníky a. s. SILVACO na nákup pohonných hmot.
Výrazně ve firmě SILVACO stoupla produktivita práce, a to o 19,3.
Podrobnější analýza obratu jednotlivých skupin zboží ukazuje, že největšího nárůstu bylo dosaženo v ručním nářadí pro zahradu a les. Speciálně obrat nářadí značky FISKARS se zvýšil oproti roku 2001 o 47 %. Jednoznačně se ukazuje, že v této oblasti zákazníci preferují špičkovou kvalitu a vynikající užitné vlastnosti i přes vyšší cenu.
Další skupina zboží, která vykázala velký meziroční nárůst obratu, je motorové nářadí (motorové pily, křovinořezy a sekačky). Zde se obrat zvýšil o 10 %.
Je velmi zajímavé, že výrazného nárůstu (12 %) docílily tržby realizované v oblasti outsourcingu MTZ (materiálně technické zabezpečení) lesní výroby, přičemž celkový podíl na obratu společnosti již přesahuje 30 %. Srozumitelněji řečeno, je stále více firem, které přenesly na SILVACO zodpovědnost za veškeré MTZ lesní výroby. Je samozřejmé, že tato služba musí být rychlá a spolehlivá s dopravou na požadované místo a v požadovaném čase. Finální údaje tak jasně ukazují, že zvolená strategie založená na poskytování komplexních služeb v oblasti MTZ lesní výroby je správná.
Z dlouhodobějších výsledků firmy SILVACO je zřejmé, že si tato firma neustále upevňuje čelní postavení na trhu ve své oblasti. Důkazem toho jsou i dílčí tržní podíly, kde např. v chemické a mechanické ochraně lesa a v prodeji pletiv pro lesní hospodářství a myslivost dosahuje SILVACO 40% podílu a zaujímá vedoucí postavení.
Z uvedeného jasně vyplývá, že obchodní politika a strategie firmy SILVACO je správná a že i nadále bude patřit k výrazným hráčům v oblasti lesního hospodářství ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *