09.01.2023 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Shrnutí českého předsednictví v oblasti působnosti ÚKZÚZ

V průběhu českého předsednictví se experti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) aktivně podíleli na řízení pracovních skupin Rady Evropské unie (EU) zejména v oblastech ochrany zdraví rostlin a odrůdových práv šlechtitelů. Od 1. ledna 2023 se předsednictví ujímá Švédsko.

Česká republika se svého historicky druhého předsednictví ujala 1. července 2022 a v rámci nadcházejících šesti měsíců předsedala Radě EU a jejím jednotlivým pracovním skupinám.

Mezi prioritní oblasti českého předsednictví (CZ PRES) patřila oblast přípravků na ochranu rostlin, konkrétně projednání návrhu nového nařízení o udržitelném používání pesticidů, který Evropská komise (EK) zveřejnila v druhé polovině června 2022. Tento návrh má nahradit původní směrnici.

Na úrovni pracovní skupiny Rady EU - Pesticidy/ Přípravky na ochranu rostlin došlo, pod vedením ÚKZÚZ, k projednání čtyř kapitol nového nařízení.

Jednalo se o úvodní kapitolu, obsahující zaměření nového předpisu a základní definice, kapitolu stanovující národní cíle redukce spotřeby pesticidů a postup při jejich výpočtu. Další kapitolou se stanoví národní akční plány, zprávy o postupu při jejich plnění a sumární zprávu Komise. Poslední projednávanou byla kapitola zahrnující integrovanou ochranu rostlin a povinnosti pro uživatele přípravků a úřady členských zemí. CZ PRES vypracovalo kompromisní návrhy pro Definice, a dále pro článek 18 - Citlivé oblasti. Tyto návrhy budou dále projednávány v období švédského předsednictví.

Většina ministrů zemědělství členských zemí EU na závěrečném jednání Rady ministrů AGRIFISH dne 12. prosince 2022 ocenila postup a dosažené závěry českého předsednictví v pracovní skupině Rady EU - Pesticidy/ Přípravky na ochranu rostlin.

Nejdůležitějším výstupem předsednictví v této oblasti byla shoda členských zemí k vypracování dodatku stávající dopadové studie adresovaného EK, který by obsahoval posouzení nových faktorů, zejména vliv války na Ukrajině, změny cen zemědělských vstupů a rovněž vyčíslení dopadů na produkci jednotlivých plodin a na menší podniky.  Na jednání Rady ministrů dne 19. prosince 2022 bylo schváleno rozhodnutí Rady, v němž se EK vyzývá k dopracování dodatku.

Na dvou jednáních pracovní skupiny Rady EU pro vedoucí rostlinolékařské úředníky byla experty ÚKZÚZ mimo jiné koordinována diskuse k otázce většího vlivu EU na fytosanitární dění v evropském a středozemním regionu. CZ PRES připravilo a schválilo v rámci této diskuse dokument o rozsahu a dalších možnostech technické spolupráce mezi EU a EPPO.

Experti ÚKZÚZ také koordinovali přípravu pohotovostních plánů členských států EU pro fytosanitární opatření přijímaná v případech zavlečení prioritních škůdců a patogenů rostlin. Téma pohotovostních plánů zaznělo také na programu neformálního jednání vedoucích rostlinolékařských úředníků, které ÚKZÚZ organizoval v polovině října v Praze, a kde byla rovněž projednána analýza záchytů karanténních škůdců a původců chorob rostlin v EU.

Dále byl schválen návrh společné pozice EU k otázce celosvětové regulace námořních kontejnerů z hlediska zavlékání a šíření škodlivých organismů rostlin. CZ PRES následně v duchu společné pozice vystoupilo na mezinárodním workshopu k námořním kontejnerům a na Mezinárodní konferenci o zdraví rostlin v Londýně.

Na jednání pracovní skupiny Rady k mezinárodním fytosanitárním otázkám se podařilo dosáhnout shody na jednotných unijních připomínkách k návrhům mezinárodních rostlinolékařských standardů, které regulují fytosanitární pravidla dovozu a vývozu rostlin podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin.

CZ PRES projednalo a dosáhlo shody na společné pozici EU k odborné agendě programu 72. zasedání Rady Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin (EPPO), kterou poté prezentovalo na zasedání této Rady v Paříži.

Plánované jednání k novelizaci legislativy pro rozmnožovací materiál rostlin se v průběhu CZ PRES neuskutečnilo, očekává se jeho projednání v době švédského předsednictví.

V oblasti osiv, sadby a rozmnožovacího materiálu je výsledkem CZ PRES společná pozice členských států ve zvýšení poplatků za členství v OECD Seed Schemes (OECD - Organization for Economic Cooperation and Development / Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj).

V oblasti práv šlechtitelů byla jedním z projednávaných bodů předsednického týmu ÚKZÚZ otázka procesu výběru nového zástupce generálního tajemníka UPOV (Unie na ochranu nových odrůd rostlin). Bylo dosaženo dohody ve výběru společného kandidáta za EU na tuto pozici, ve kterém jsou dva kandidáti z EU, Švédska a Španělska.  Švédsko požádalo CZ PRES o předsedání této pracovní skupině i po dobu švédského předsednictví, což zdůvodnilo konfliktem zájmů.

Podařilo se též splnit hlavní cíl CZ PRES, pracovní skupiny Práv šlechtitelů, což bylo zkoordinovat postoj jednotlivých členských států a dospět k dosažení shody ve všech projednávaných bodech UPOV. 

Zdroj: ÚKZÚZ

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down