22.06.2005 | 11:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Šetrně v boji proti škůdcům ovocných plodin a révy vinné

Ty tam jsou doby, kdy ovocnář či vinohradník požadoval od přípravku proti škůdcům především razanci, co nejširší záběr a systémové působení. Nejen zpřísňování hygienických norem, ale i vlastní zájem, vede současné pěstitele k mnohem pečlivějšímu uvažování při výběru insekticidu či akaricidu.

Právě v trvalých kulturách je třeba postupovat velmi obezřetně. Současné systémy ochrany proti škůdcům už zde proto nejsou orientovány na jejich totální hubení, ale na udržení jejich počtu pod hladinou hospodářsky významné škodlivosti. Mimo jiné přednosti je to nakonec i levnější. K boji se škůdci se stále nejčastěji využívá přípravků chemických, lze tady však uplatnit i řadu biopreparátů, no a v budoucnu se asi nebudeme vyhýbat ani metodám genových manipulací.
Chemickým přípravkům se vždycky vytýkalo, že jsou zdraví škodlivé a hubí i spoustu necílových, často pro člověka užitečných organismů. Oproti tomu byly biopreparáty vždy prezentovány jako vysoce selektivní a absolutně neškodné. V současné době je ale třeba tento náhled trochu pozměnit. Moderní chemické přípravky se totiž těm biologickým do značné míry přiblížily pokud jde o škodlivost pro člověka a zvýšila se i jejich selektivita vůči jednotlivým druhům živých organismů ve výsadbách. Navíc je často jejich fungování založeno právě na biologické bázi. Na druhou stranu je třeba říci, že ani čistě biologické preparáty nejsou vždy úplně selektivní. Například vysazení predátoři mohou likvidovat nejen škůdce plodin, ale i další relativně užitečné druhy.
K moderním chemickým insekticidům určitě patří japonský přípravek Trebon 10 F. Jeho účinná látka (etofenprox) je složena jen z C, O a H. Nezanechává tedy rezidua ve formě těžkých kovů, halogenových derivátů a podobně. V Polsku je proto Trebon 10 F používán např. v porostech zeleniny určené pro výrobu dětské výživy. Také akutní toxicita Trebonu 10 F pro teplokrevné živočichy je velmi nízká – LD 50 orálně pro myš > 107 200. Je to nejen hluboko pod úrovní toxicity jiných insekticidů, ale i většiny fungicidních látek, které jsou obecně považovány za bezpečnější nežli insekticidy. U nás zatím využívají předností Trebonu 10 F ponejvíce ovocnáři. Spolehlivě a hlavně okamžitě účinkuje proti pupenovým obalečům, květopasům, podkopníčkovi ovocnému a dalším časným škůdcům jabloní. Jeho hlavním cílem v ochraně jabloní je ale obaleč jablečný. Proti němu se aplikuje v dávce 0,5l/ha těsně před vylíhnutím larviček, tj. když jsou vajíčka obaleče ve stádiu černé hlavičky. Postřik je nutno správně načasovat – přípravek v uvedené dávce působí po dobu 5, maximálně 7 dní. Vedle obaleče účinkuje také proti pilatkám, mšicím, podkopníčku spirálovému a dalším škůdcům tohoto období. Trebon 10 F je tolerantní k dravým roztočům Typhlodromus pyri a je registrován v SISPO. Díky formulaci přípravku (emulze ve vodě) nejsou ani u citlivých odrůd jablek problémy se rzivostí. Příznivá je zde i cena ošetření – přibližně 300Kč/ha. Trebon 10 F je registrován i pro použití v polní výrobě. Zatím je to proti kohoutkům v obilninách a blýskáčkům v řepce, probíhají registrační pokusy s jeho aplikací proti zavíječi kukuřičnému. V Maďarsku je proti tomuto škůdci používán i v cukrové kukuřici, a to zejména kvůli nízkému nebezpečí reziduí. Trebon 10 F našel u nás uplatnění i v lesních kulturách, kde se využívá možnosti ULV aplikací. Do distribuční sítě prodejců agrochemikálií v ČR je přípravek dodáván v 5 litrovém balení.
Trebon 10 F nepůsobí na svilušky ani jiné škodlivé roztoče. K tomuto účelu by se však stejně měly používat specifické akaricidy, které zase naopak minimálně zasahují do populací hmyzu. Při správně vedené insekticidní ochraně v trvalých kulturách, kde je navíc vysazen dravý roztoč T. pyri, však není v žádném případě třeba specifické akaricidy aplikovat paušálně a pravidelně. Vhodné je, ale jejich použití při přemnožení škodlivých roztočů, které jejich přirození nepřátelé nemohou zvládnout. Dochází k němu zvláště za dlouhotrvajícího suchého a horkého počasí. Je také například známo, že dravý roztoč T. pyri celkem spolehlivě kontroluje populaci hálčivců na révě vinné. Vedle hálčivců však na révě škodí také vlnovníkovci. Jejich škodlivost je oproti hálčivcům podstatně menší, ale díky tomu, že je T. pyri napadá spíše sporadicky, mohou se časem ve vinici s biologickou ochranou jen pomocí dravého roztoče přemnožit a působit i významné škody. V takovýchto případech pak stačí pro řešení korigující zásah specifickým akaricidem, který je k dravému roztoči T. pyri tolerantní. Lze k tomu zvolit například Sanmite 20 WP. Pro jeho nasazení v jádrovinách proti sviluškám je třeba se rozhodnout až tehdy, pokud počet svilušek převyšuje v období do poloviny června 2 – 3ks na list při 60% napadení listů, od poloviny června potom 5 svilušek na list. Proti svilušce ovocné se aplikuje v koncentraci 0,05%, proti svilušce chmelové je registrováno použití v koncentraci 0,075% s ochrannou lhůtou 21 dní. Tyto koncentrace jsou vztaženy na 1000l postřikové kapaliny na hektar. Sanmite 20 WP je spolehlivě účinný také proti hálčivci jabloňovému (Aculus schlechtendali). K chemickému zásahu proti tomuto škůdci je třeba se rozhodnout při výskytu více jak 300 roztočů v průměru na jeden list. Výsledky registračních zkoušek a použití v praxi prokázaly vysokou účinnost tohoto přípravku také proti nejzávažnějším škodlivým roztočům na vinicích – hálčivci révovému, který způsobuje tzv. kadeřavost a vlnovníkovci révovému, původci plstnatosti révy vinné neboli erinózy. K ošetření je možné zvolit jarní i letní termín. Na jaře se přípravkem Sanmite 20 WP ošetřuje po vyrašení, v případě velmi silného výskytu hálčivců se aplikace opakuje po 10 – 14 dnech. Pozdější ošetření už nezabrání typickým příznakům kadeřavosti na listech, ale zastaví další šíření škůdce. Výhodou ošetření v jarním termínu je možnost úspory postřikové kapaliny (a tím i přípravku) nasměrováním postřiku především na tažně, nevýhodou je snížení účinnosti, pokud nastane chladné počasí. Letní aplikace (zpravidla na konci I. dekády srpna) je co do účinnosti spolehlivější, vzhledem k vyšším teplotám v tuto dobu. Podle metodik je hladinou škodlivosti v případě hálčivců výskyt 90 jedinců na list ve fázi 3 – 5 listů na jaře nebo 170 jedinců na list koncem léta při zaměkání. Odpočtem z listů (provádí specializované laboratoře) lze tedy stanovit nutnost ošetření vždy až pro následné období. V révě vinné se používá Sanmite 20 WP v koncentraci 0,075%, ochranná lhůta je 14 dní. Přípravek má dlouhodobý účinek a používá se proto nejvýše 2 x za vegetaci. Častější aplikace navíc mohou teoreticky vést k postupnému vytváření rezistentních populací, na čemž ztroskotala už řada starších akaricidů. Sanmite 20 WP je nutno používat vždy s dostatečnou dávkou vody, protože vyžaduje pro spolehlivou účinnost dokonalé pokrytí všech částí rostliny! Při letních aplikacích je to průměrně 1000 l na hektar. Pozor - toto množství lze stěží docílit, pokud je postřik prováděn např. zádovými motorovými rosiči na větších plochách! Na Slovensku je registrováno použití Sanmite 20 WP i v okurkách s ochrannou lhůtou 7 dní. V ČR bylo letos ze strany Zelinářské unie Čech a Moravy zažádáno na MZe a SRS o možnost použití tohoto přípravku v okurkách, rajčatech a paprice. Přípravek Sanmite 20 WP je na náš trh dodáván v balení po 100 nebo 500 g a nevyžaduje při aplikaci přidání smáčedla, protože toto je už součástí přípravku.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down