09.06.2005 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Setkání na Skaláku

Školicí středisko Skalský dvůr u Nového Města na Moravě se ve dnech 17. až 20. ledna stalo místem tradičního setkání školkařů, které každoročně organizuje Svaz školkařů ČR. Zde v příjemném prostředí uprostřed lesů se hodnotilo, plánovalo, vzdělávalo a také relaxovalo – zkrátka a dobře, školkaři umí spojit příjemné s užitečným.

Kladný vztah ke své práci a také k přírodě – jak jinak, když obojí spolu úzce souvisí – vyjadřují školkaři z Čech, Moravy i Slovenska i tím, že své každoroční setkání neorganizují někde ve městě, nýbrž dá se říct přímo v lese. Do Skalského Dvora se pěstitelé okrasných rostlin sjeli 17. ledna dopoledne a po dobrém obědě začali tím nejdůležitějším, valnou hromadou svazu. Té se zúčastnilo 48 členů (firem) se 141 hlasy z celkového počtu 172 hlasů 99 registrovaných členů, což znamenalo 82% účast. Hned v úvodu prezident Svazu školkařů ČR Ing. Jiří Veleba připomněl ve stručnosti historii českého, potažmo československého školkařství před rokem 1989 a jeho vývoj po roce 1989. Zdůraznil zejména důležité mezníky v bilanci, delimitaci a opětovném oživení školkařských firem. Pohovořil dále o pozici evropských školek vůči tuzemským i o dalších perspektivách českého školkařství. Školkaři nezapomínají ani na ty, kteří se již tohoto setkání zúčastnit nemohli a uctili si památku v loňském roce zesnulého významného školkaře Josefa Nováka z Litenčic.
Kromě zpráv o činnosti svazu a jeho hospodaření v roce 2004 se přítomní seznámili i s mezinárodním projektem Krajinná výstava bez hranic, který představil zastupitel města Cheb Ing. Michal Pospíšil. Jedná se o společný projekt měst Marktredwitz a Cheb nazvaný i Zelený most mezi kulturami, který bude svými ekologickými, urbanistickými, hospodářskými, kulturními a sociálními impulsy důležitým a trvalým přínosem k posílení a rozvoji obou měst i celého regionu. Výstava se uskuteční od 24. května do 24. září 2006 a díky ní ožije řada nevzhledných zákoutí, opraví se komunikace, přibude zeleň,vzniknou nové klidové zóny se sportovišti a zázemím pro občany. Nemalou roli v celém projektu budou mít právě kvalitní školkařské výpěstky.
Ing. Ludmila Grecmanová z Výstaviště Flora Olomouc a.s. předala ocenění Pohár ředitele akciové společnosti za dlouholetou vzájemnou spolupráci. Ing. Radka Puchnerová pak přítomné informovala o připravované rekonstrukci historických Sadů a Korunní pevnůstky v Olomouci, o programu výstav pořádaných v letošním roce i o novinkách ve výstavnictví, například výstavě Profi.
Manažer Sdružení lesních školkařů ČR Ing. Vladimír Foltánek informoval valnou hromadu o historii a činnosti lesních školkařů a o bilanci produkce lesního sadebního materiálu a společných zájmech okrasných a lesních školkařů. O činnosti Asociace zahradnického výstavnictví ČR a o pořádání již tradiční výstavy Zelený svět 2005 v Brně informoval Vlastimil Pasič. Ing. Hraňo přítomné seznámil s propagací svazu v televizi.
Plénum VH nezapomnělo ocenit činnost svých dlouholetých členů a u příležitosti životního jubilea poblahopřálo Slavomíru Černému a Rudolfu Tittelbachovi.
Z plánů svazu na rok 2005 stojí za zmínku tématický zájezd do Pobaltských republik v červnu, vydání publikace o ochraně rostlin, aktivity s cílem snížení DPH na 5 %, pokračování vydávání ČSN pro okrasné dřeviny, účast na výstavách Flora Olomouc, Zelený svět 2005 a Zahrada Čech Litoměřice, připomínkování zákona o Státní rostlinolékařské správě nebo získání dotačních titulů na poradenskou činnost v oblasti školkařství a metodiky dotačních titulů.
Další dny ve Skalském dvoře patřily prezentacím dodavatelských firem, přednáškám a školením. Témata přednášek byla různorodá a velmi zajímavá, jako například Karanténní choroby a škůdci na okrasných dřevinách v podání doc. Ing. Jankovského, Csc., Nové rostlinolékařské předpisy pro rok 2005 přednesené Ing. Jetmarovou, Využití rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě a možnosti zahradnických podniků při jejich pěstování od Ing. Wegera nebo Závlaha při pěstování rostlin na matracích od Karla Kalouše. Se svými zkušenostmi se přijeli podělit také hosté ze sousedního Německa. Helmut Wrage seznámil účastníky školení s historií a současným stavem školkařství v oblasti Oldenburgu a Rudi Dir přednášel o nových technologiích ve školkařství. Mnohé z jejich informací jsou použitelné i v našich podmínkách. To, co by si měl uvědomit každý pěstitel je, že dnes nestačí pouze dopěstovat kvalitní výpěstky, ale je důležité umět je i dobře prodat. K tomu je zapotřebí sledovat světové trendy a držet s nimi krok.
Historie školkařství v Odenburgu se začala psát před více jak 200 lety a díky dobrým podmínkám – vysoké srážky v létě a mírné zimy – se velmi rychle rozšířilo. Hlavním artiklem byly ze začátku rhododendrony, později ovocné stromy. Na konci 60. let 20. století došlo na německém trhu ke změně a žádané začaly být listnaté stromy. Tento trend se udržel dodnes. Firma Bruns, ve které pracuje i Helmut Wrage dodává 70 % své produkce zahradníkům a zahradnickým podnikům a 30 % do zahradních center. Jednou z jejich specialit je pěstování vzrostlých stromů až do obvodu 1,2 m. Stromy jsou pravidelně sedm až osm krát přesazovány a v době expedice mohou mít výšku 10 – 12 m. Kvalita je na prvním místě. Výborným artiklem jsou v Německu i velké solitéry – jírovce, Malus, liliodendrony, Morus alba, Platanus x acerifolia nebo Quercus palustris. Ve firmě Bruns postupují tak, že z dané plochy vyberou 50 nejlepších jedinců, které pak pěstují jako solitéry. Zbytek prodají.
Megatrendem v Západní Evropě jsou zakrslé ovocné dřeviny. Jedná se o zakrslé korunky naroubované na silně rostoucích podnožích prodávané v kontejnerech. Zákazník si je ale nekupuje s cílem dosáhnout maximální sklizně, ale chce danou rostlinu tzv. „prožít“. Pozorovat celý její vegetační cyklus a těšit se z každé jeho fáze.
Němečtí hosté představili také několik zajímavých novinek. Například Hydrangea macrophylla odrůda ‘Endless Summer‘jako jediná na světě kvete na jednoletých výhonech a je opravdovým světovým šlágrem. Půdopokryvná Sarcococca (Buxaceae) je další rostlinou, která může obohatit pěstovaný sortiment. Kvete totiž v zimě a velmi příjemně voní.
Závěrem lze říct, že na rozdíl od tuzemských ovocnářů a zelinářů jsou perspektivy školkařů vcelku optimistické. Poptávka po školkařských výpěstcích je v současnosti vysoká a dokonce není možné ji pokrýt z domácí produkce. Meziroční nárůst spotřeby školkařských výpěstků činí dlouhodobě přibližně 10 %, což dodává našim školkařům optimizmus do další práce.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down