Setkání jahodářů v Turnově

Dne 17. května 2007 uspořádal Školkařský svaz OUČR ve spolupráci se Šlechtitelskou stanicí Sempra Turnov, s. r. o., seminář k problematice pěstování jahodníku. Tato problematika nebyla již delší dobu prezentována, a proto se organizátoři rozhodli přiblížit nové trendy v pěstování jahodníku všem zúčastněným.

Z přednášejících vystoupil Ing. Vladimír Louda ze Sempry Turnov, s. r. o., s poznatky o situaci při pěstování jahod v ČR. Ing. Libor Dokoupil PhD. z ÚKZÚZ Želešice dále představil novější sortiment odrůd. K problematice výživy a hnojení poskytl nejnovější informace Ing. Georgi Kostov z firmy Yara Agri Czech. O ochraně jahodníku proti chorobám a škůdcům referoval Ing. František Řezanina z Bayer CropScience.
Nový systém při pěstování jahodníků pod fólií, který již funguje v České republice, představil Ing. Luboš Pokorný z firmy Berry servis, Český Brod a základní informaci o humínových látkách a jejich použití v zemědělství a při pěstování jahodníků podal Ing. Zdeněk Zedník z firmy Amagro Praha.
Po přednáškové části následovala vcelku živá diskuse nad problémy českého jahodářství. Jako zásadní byly označeny problémy s registrací chemických přípravků určených pro kulturu jahodník. Pěstiteli bylo konstatováno, že dosavadní rozsah registrovaných přípravků je nedostatečný a je potřeba se pokusit o rozšíření registrace jako minoritní indikace některých dalších pesticidů. Dalším z problémů jahodářství je v podstatě nulová podpora pěstitelů jahod ze strany státu. Na druhé straně bylo některými konstatováno, že za tuto situaci si mohou sami jahodáři, protože nejsou jednotní a aktivní.
Bylo dohodnuto, že se založí skupina, která bude mluvčím jahodářů. V jejím čele bude Ing. Vladimír Louda. Případní zájemci se mohou hlásit přímo u něj, nebo mu svoje připomínky a náměty zasílat.
Po skončení semináře měli účastníci možnost shlédnout část porostů jahodníku ve Šlechtitelské stanici Sempra Turnov, s. r. o.
I přes problémy, které mají pěstitelé jahod, bylo velmi příjemné vidět plný přednáškový sál zájemců o tuto problematiku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *