Setkání evropských učitelů zahradnictví

V termínu od 18. do 22. dubna se ve ZAWM – vzdělávacím centru v Eupenu ve východní Belgii uskutečnilo zasedání Sdružení evropských učitelů zahradnictví. Doplněno bylo odborným programem a zajímavými exkurzemi.

Tato setkání začala před 36 lety jako německo – francouzská spolupráce a konala se pravidelně vždy v týdnu po Velikonocích. Jejich účelem bylo podpořit mobilitu učitelů a proevropské myšlení. Později získaly celoevropský charakter a každý rok se konají v jiné zemi Evropy. Letošním hostitelem byla právě Belgie. Veškerou organizaci zajišťovali Esther Kirschfinková a André Knauf, vyučující v ZAWM Eupen.
V loňském roce se této úlohy zhostilo vzdělávací středisko zahradníků v Grünbergu v Německu. Účastníky byli učitelé z Německa, Belgie, Francie, Švýcarska, Rakouska, Lucemburska, Maďarska a Estonska. Letos v Eupenu chybělo pouze Rakousko, nově se však zúčastnila také Česká Republika.
Sdružení a cíle setkání
Cílem sdružení je poznání a srovnání zahradnického oboru v partnerských zemích, sladění struktury a obsahu vzdělávání, podpora evropských odborných zahradnických soutěží jakož i podpora odborných praxí v podnicích a mezinárodní výměna studentů a učitelů. I proto jsou součástí programu setkání četné návštěvy zahradnických podniků. Aby žáci a učitelé měli možnost osobně poznat potenciální partnery pro výměnné pobyty, byl do programu zařazen i jeden den exkurzí společně s učni zahradnictví a floristiky. Takto měli žáci možnost dovědět se něco více o jimi vybraných zemích a jejich kultuře.
Výsledkem setkání v Eupenu by měla být také konkrétní dohoda. Proto se 27 účastníků domluvilo na konkrétním projektu programu Comenius. Tímto projektem podporovaným evropskou unií by měla být vedle programu Leonardo usnadněna a umožněna další výměna studentů a učitelů zahradnictví.
President sdružení Johannes Peperhove zhodnotil toto vícedenní setkání vysoce pozitivně: „Uskutečnila se výměna názorů, myšlenek, a účastníci se domluvili i na tom, které školy si konkrétně vymění své žáky.“ Dále řekl, že věří, že účastníci výměnných programů později snáze najdou odpovídající místo na trhu práce. Kdo jiný než právě mládež by měla využít možnosti otevřené spojené Evropy. Prostřednictvím žádosti v rámci projektu Comenius by byla také možnost nabídnout učitelům praxi v zahraničí na více týdnů. „My učitelé zahradnictví musíme být připraveni do Evropy. Proto je nutné, abychom se každoročně setkávali v některé z evropských zemí, abychom zajistili odborné, ale i kulturní a společenské kontakty“, napsal v pozvánce na tuto akci Johannes Peperhove.
Trochu z historie
Již v roce 1959 začala mezinárodní spolupráce učitelů zahradnictví a mladých zahradníků v Evropě. První setkání se konalo v Bergen an See v Nizozemsku. Na závěr tohoto osmidenního semináře bylo jasné, že takovéto setkání by měla pokračovat s cílem prohlubování odborného vzdělávání a umožnění studijních cest. V roce 1964 měl ředitel zahradnické školy v Orleans Claude Leforestier při příležitosti návštěvy se svými studenty v Münstru nápad zavést na mistrovské škole dvojjazyčné vyučování. Tento návrh prosadil Adalbert Abel ze zahradnické školy Wolbeck. V roce 1965 se konal první německo-francouzský seminář v Hannoveru a v roce 1970 byl založeno Arbeitsgemeinschaft deutsch-französischer Gartenbaulehrer – sdružení německo – francouzských učitelů zahradnictví. Plných 35 let se setkání střídaly každý rok v Německu a ve Francii. Až rok 1988 odstartoval společné setkávání také ve Švýcarsku, Nizozemsku, Belgii, Lucembursku, Izraeli a Estonsku. Jejich účelem je seznámení se s kulturně-technickými novinkami, ujednání výjezdů tříd a zpracování pedagogických témat. Na základě dalšího postupného otevírání se Evropy inicioval Johanes Peperhove u příležitosti semináře v Paříži v roce 2004 založení Arbeitsgemeinschaft europäischer Gartenbaulehrer. To se uskutečnilo ve vzdělávacím středisku německých zahradníků v Grünbergu. Účastníci z Estonska, Maďarska, Rakouska, Švýcarska, Francie, Lucemburska, Belgie a Německa následovali výzvu zakladatelů. Prezidentem byl zvolen právě Johannes Peperhove z Wilhelm-Emmanuel-von-Kettleler-Berufskolleg z Münstru. Ten po svém zvolení řekl: „Musí být navázány kontakty mezi evropskými školami a organizovány výměny proto, aby mladí ztratili zábrany pracovat v zahraničí nebo aby později převzali odpovědné úkoly v Evropě. S pohledem na společně rostoucí Evropu by měla být podporována mobilita a další vzdělávání v zahraničí“.
Program letošního setkání
Oficiální zahájení semináře a posezení účastníků se uskutečnilo hned v první den setkání. Další den byla na programu návštěva výrobny ovocných sirupů a dalších produktů, žampionárny, podniku v němž pečují o zelené plochy postižení, dále výlet do chráněné krajinné oblasti ležící na půdách s těžkými kovy v Hohnbachtal-Emmaburg-Galmeiflora . Účastníci dále navštívili zahradnickou firmu, která má zkušenosti právě se zahraničními studenty a byli také seznámeni s belgickým vzdělávacím systémem zaměřeným na zahradnictví. Večer probíhala diskuse o možnostech výměnných pobytů. Čtvrtek 20. 4. patřil exkursi rašeliniště společně se žáky ZAWM Eupen. Dále to byla návštěva firmy Ortis, zabývající se produkcí přírodních potravinových doplňků, firmy Eifel Holz vyrábějící substráty především na bázi kompostované borky a střední a vyšší odborné zahradnické školy v La Reid ve francouzsky mluvící části Belgie.
V pátek byla na programu ještě prohlídka Eupenu s historicko – kulturním výkladem.
Příští rok se bude seminář konat v Maďarsku v městě Szentes a v roce 2008 v Brně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *