Sempra Flora Holice a šlechtění Begonií

V roce 1954 se v Holicích začal budovat skleníkový areál komunálních služeb. Byl tehdy stavěn s užitím nejnovějších poznatků a zahradnických technologií. Zahradnická skleníková výroba se specializovala na hrnkové květiny okrasné listem. O úspěších tehdejších zahradníků vypovídají uznání a medaile z různých zahradnických výstav nejen v naší republice, ale i v zahraničí. Holické fikusy, peperomie a difenbachie byly věhlasné.
V roce 1970 areál koupila Sempra, o.p., a v rámci specializace a zvyšování produktivity bylo rozhodnuto, že se v Holicích budou šlechtit a pěstovat bramboříky. Tehdy se z velkolepých plánů na přestavbu stanice realizovala stavba skleníků LUR, čímž se pěstební plocha zvýšila o polovinu. Kotelna byla modernizována a přestavěna na vytápění LTO. V Holicích byl soustředěn sortiment raných odrůd Cyclamen persicum gigantem, z něho ustaven státní sortiment odrůd, ze kterých byla většina v Holicích dále udržována, šlechtěna a množena. Velkou zásluhu na tomto projektu měl Ing. Matouš z VŠÚOZ Průhonice, Ing. Černý z Jaroměře a zdejší zahradník, posléze vedoucí stanice Josef Motl. Postupně zde bylo soustředěno více než 50 odrůd světového sortimentu bramboříků při výrobě 750 tisíc rostlin a produkci až 3 miliony semen ročně.
Po roce 1989 byla celá zahradnická výroba a samozřejmě i celá společnost Sempra restrukturována. Po několika delimitacích a privatizaci se náš sortiment naprosto změnil. Na šlechtitelskou tradici však nezapomínáme. Naším dlouhodobým cílem je zachránit dobré výsledky práce mnoha českých šlechtitelů a v jejich práci pokračovat. Myslíme si, že odrůdy, vypěstované v našich podmínkách, budou pro zdejší pěstování daleko odolnější a vhodnější, než rostliny pocházející z odlišných klimatických podmínek.

Šlechtění begonií
V roce 2005 jsme získali ve spolupráci s Ústavem molekulární biologie rostlin AVČR, konkrétně s Ing. Ivo Wiesnerem, CSc., grand na Využití zavedené technologie DNA markerů pro právní ochranu čtyř připravovaných českých odrůd Begonia tuberhybrida. Loni jsme k právní ochraně přihlásili první odrůdu. Jde o křížence Begonia TBH gigantea ‘Rumělková‘ x Begonia TBH erecta ‘Červená‘. Naším záměrem bylo vyšlechtit odrůdu, která bude mít dobré a požadované vlastnosti od obou rodičů. Tedy bude mít poměrně velký květ, násada květů bude bohatá a rostlina bude kompaktní, nízká, odolná transportu i větru na stanovišti. Tyto cíle jsme sledovali už před více lety, když jsme na stanici přebírali šlechtění begonií v Sempře. Jako první jsme tedy připravovali rodičovské páry ve stejné, nebo podobné barvě. Několik let již máme slibné výsledky i s křížením různých barev. Počítáme, že další přihlášky budou následovat v letošním a příštím roce. Tuto skupinu begonií jsme nazvali Bergine – neboli “berginky”. Jde o zkratky slov Begonia ERecta Gigantea. Pak následuje označení barvy. První přihlášená odrůda tedy nese název ‘Bergine Red‘.
Metodou pozitivních výběrů z původně osmi skupin křížení jsme získali čtyřicet barevných skupin v neobvyklých barvách či barevných kombinacích. Ukázky šlechtění a množení jsou na naší stanici k vidění vždy na výstavě Dny otevřených dveří (letos to bylo 29. a 30. června), kde se s návštěvníky rádi dělíme o zkušenosti a představujeme zde nápady, kam by se naše šlechtění mělo ubírat.
Konečným cílem je vypracování katalogu molekulárních deskriptorů (DNA markerů) určeného pro rozšíření morfologického klasifikátoru za účelem dokonalejší charakterizace připravovaných kultivarů Begonia TBH Bergine na širším genetickém pozadí . K tomu budou testována data získaná ze SCAR markerů užitím metod vícerozměrové analýzy. Bude testována vhodnost rozšíření metody vytváření katalogu DNA deskriptorů o klasifikační statistické metody na bázi neuronových sítí.
Na závěr bych ráda popřála našim “berginkám” hodně spokojených pěstitelů. Těm pak přeji hodně úspěchů při jejich pěstování a nám všem – ať se zahradnictví i zahrádkářství úspěšně rozvíjí spolu s českými výpěstky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *