Seminářská zahrada potřebuje průběžnou péči

Pokud jste procházeli Seminářskou zahradou, ležící na svazích Petřína, v průběhu minulých dvaceti let, mohli jste pozorovat postupnou radikální obnovu. Každý rok se vysadilo a zároveň i vykácelo přibližně 200 stromů. Obnova probíhala po víceméně stejnorodých blocích o menších rozlohách, přičemž každý blok je druhově homogenní.

V současné době je tedy rekonstrukce v zásadním rozsahu hotova a přechází se k pravidelné běžné roční údržbě. Ta zahrnuje i nápravná opatření na stromech poškozených předčasnou sklizní neukázněnými návštěvníky.
Výsadba mandloní se nachází na okraji zahrady místně nazývaném „Americká stráň“, vzhledem k návaznosti na sousední plochy. Délka bloku je přibližně 235 m a šířka 20 – 30 m. Příčný sklon dosahuje místy až 50°. Výsadba mandloní mandloní byla prováděna v letech 1994 – 95. Celková potřeba zákrsků dosáhl 478 jedinců. Všechny mandloně byly dvou až tříleté semenáče, jejichž podstatnou část dodal šlechtitel pan Vítězslav Trunečka. Podle pana Jindřicha Pavliše se z firmy Vojanovy sady spol. s. r. o., která udržuje Seminářskou zahradu, se při výsadbě projevila stará zkušenost, že u starších stromků klesá schopnost zakořenění v těchto podmínkách (při pravidelné zálivce) až na 60 – 65%. Výsadbu bylo tedy nutno další dva roky doplňovat.
Demonstrační a instruktážní řez mandloní, který se uskutečnil v pátek 29.3. 2002 si kladl za cíl ukázat zásady tvarování korunky tak, aby bylo dosaženo esteticky hodnotné a přitom produkční funkce výsadby.
Před zahájením podal doc. Ing. Josef Sus, CSc. nejdříve základní informace o mandloni obecné Amygdalus communis L., která dorůstá při optimálních podmínkách 5- 8 m. Svou botanickou příbuzností, tvorbou plodného dřeva i svými nároky velmi podobna broskvoni. Z toho vyplývá možnost podobného pěstováni. Je to druh náročný na teplo, vyžadující jižní expozici. Snáší vysoký obsah vápníku. Díky svým hlubokým kořenům roste i na suchých stanovištích s ročním úhrnem srážek 400- 450 mm. Bývá vysazována jako okrasná dřevina, nebo se používá jako podnož mandloní, broskvoní a meruněk. Většinou cizosprašné květy jsou narůžovělé nebo bílé, rozkvétající brzy zjara. Plodem mandloně je chlupatá, zploštělá peckovice, řadíme ji ale do skořápkovin. Vhodným pěstitelským tvarem je volně rostoucí zákrsek nebo čtvrtkmen. Vysazuje se do sponu 5 – 7 x 4 až 5 m.
Na začátku instruktážního řezu, byla z důvodu světlomilnosti stromu připomenuta důležitost řezu do tvaru duté koruny. Základní jarní řez provádíme od fenofáze začátku kvetení až do odkvětu, čímž příznivě ovlivníme hojení ran i vegetativní růst. Prosvětlovací zásahy v létě (červenec- srpen) mají příznivý vliv na vyzrávání dřeva. Tři až čtyři ponechané letorosty (základ kosterních větví) nezkracujeme. Pokud jsme ještě neodstranili prodloužený kmen (terminál), oslabíme ho řezem a druhým nebo třetím rokem odstraníme. Po 2-3 letech výchovného řezu ponecháme korunku volnému vyvinu. Perspektivní zakončení kosterních větví korunky je do jedné roviny. Veškeré zásahy řezem u silnějších letorostů minimalizujeme, případně je rozložíme na 2 – 3 roky a dbáme na pravidla „Zahnova“ řezu na oslabeně aktivní čípky. Doc. Ing. Josef Sus, CSc. zdůraznil nutnost prosvětlení a odstranění větví druhého a třetího řádu, které zahušťují korunu a nezbytnost odstraňování odplozených větví starších stromů. Zasychající větvičky odstraňujeme vytržením i s dřevním klínem. Ponecháváme větve, nebo výhony směřující ven z koruny a letorosty s tupým úhlem odklonu.
Namrzne-li mandloň ve dřevě, zmlazujeme ji při rašení do zdravého dřeva, rány ošetříme štěpařským voskem. U okrasných mandloni se doporučuje po odkvětu zkrátit letorosty, čímž se podpoří kvetení v následujícím roce.
V druhé polovině instruktáže se doc. Ing. Josef Sus, Csc. zastavil u výsadby jabloní a upozornil na nedostatky zapěstování polokmenů a vysokokmenů vybraných odrůd, většinou rezistentních proti strupovitosti.
U višní, které se zde pěstují v polointenzívní formě jako polokmeny s dutou nebo pyramidální korunou, vysvětlil princip prosvětlovacího řezu. Višně vytváří větší počet slabších polokosterních větví a výhonů zahušťujících korunu. Detailní řez, od čtvrtého až pátého roku, je nutný především u odrůd plodících na jednoletém dřevě, které mají sklon k vyholování. Spočívá ve zkracování všech dlouhých odplozených výhonů, nejlépe až ke kratšímu rozvětvení. Po takto provedeném řezu se ze spících vyvíjejí většinou nové, silné výhony s k listovými i květními pupeny.
Závěrem instruktáže byly vysvětleny principy udržovacího a zmlazovacího řezu starých ovocných stromů a předvedena demonstrační ukázka.
O instruktáž na svazích Petřína v největší výsadbě mandloní v Čechách byl velký zájem, zúčastnili se ho zaměstnanci firmy Vojanovy sady s. r. o., pracovníci oboru městské zeleně Magistrátu hl. m. Prahy, absolventi a studenti oboru zahradnictví ČZU a také pracovníci několika arboristických firem. Řez byl prováděn ve fenologické fázi kvetení mandloní, za slunečného počasí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *