12.03.2023 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Seminář Strom v zemědělské krajině

Seminář je určen pro zemědělce, kteří uvažují vstoupit do dotačního programu Agrolesnictví, dále pro zástupce obcí a zájmových spolků (včelaři, myslivci, ochránci přírody…). Seminář je zařazen mezi prioritní vzdělávací akce pro akreditované zemědělské poradce MZe.

Pro včelaře bude na semináři řešen praktický návod ke zřízení včelnice na orné půdě v režimu. Zvýšení biodiverzity na pozemku může zajistit včelám pastvu od časného jara do podzimu.

Seminář se koná 23. 3. 2023 od 8:30 v aule VÚRV, v.v.i., Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně

Odborný program:

Bohdan Lojka (ČSAL) – Proč agrolesnictví?
Martin Lípa (ČSOP) – Staré odrůdy a zatravněné výsadby kmenných tvarů ovocných stromů – obecný přehled, výsadba a  následná péče

 

Jan Weger (VÚKOZ, v.v.i.) - Vrby a topoly v agrolesnických systémech
Antonín Martiník (Mendelu) - Lesní dřeviny v agrolesnických systémech

Radim Cenek (Nadace Partnerství) - Jak dobře napsat grant na výsadbu stromů
Tomáš Uhnák (ČZU, AMPI) - Význam agrolesnictví ke zvýšení (bio)diverzity s ohledem na včelí pastvu. Představení  agrolesnického projektu v Dobré
Radim Kotrba (ČSAL) - Agrolesnický systém jako významný zdroj včelí pastvy

Přednášející:

Prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. – vedoucí katedry tropických plodin a agrolesnictví na fakultě tropického zemědělství, předseda a zakládající člen Českého spolku pro Agrolesnictví. Podílel se na vzniku nového dotačního programu Agrolesnictví. Dlouhodobě se věnuje tématu agrolesnictví především v tropických oblastech, v posledních letech i v Evropě a ČR. Ing. Martin Lípa – vedoucí regionálního centra Českého svazu ochránců přírody Meluzína, dlouhodobě se věnuje starým odrůdám ovocných stromů, je odborným garantem portálu www.stareodrudy.cz, který nabízí ucelené informace pro pěstitele starých odrůd ovocných dřevin.

Ing. Jan Weger, Ph.D. – vedoucí odboru Fytoenergetiky ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, dlouholetý člen Českého spolku pro agrolesnictví. Dlouhodobě se věnuje problematice pěstování rychle rostoucích dřevin (topolů a vrb) pro energetické využití. Vede centrum rozvoje RRD – https://www.vukoz.cz/centrum-rozvojerychle-rostoucich-drevin/, v rámci kterého poskytuje pěstitelům komplexní informace a výsadbový materiál.
Doc. Ing. Antonín Martiník, Ph.D. – docent na Ústavu zakládání a pěstění lesů na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Zabývá se pěstováním pionýrských dřevin, zakládáním a pěstováním porostů dřevin v agrolesnických systémech. Mgr. Radim Cenek – projektový manažer Nadace Partnerství, správce grantové aplikace Grantys, spravuje grantové programy Sázíme budoucnost, Zelené oázy.

MgA. Tomáš Uhnák – doktorand České zemědělské univerzity v Praze, věnuje se výzkumu ideologických, sociálních a diskurzivních aspektů potravinových režimů a agrárních paradigmat, zejména v kontextu alternativních agro-potravinových hnutí, potravinové suverenity, agroekologie a ekologického zemědělství. Jako člen AMPI se podílí na rozvoji komunitou podporovaném zemědělství, je koordinátor KPZ Smetanka v Praze. Věnuje se ovocnářství a publicistice.

Ing. Radim Kotrba, Ph.D. – působí jako pedagog na katedře Chovu zvířat a potravinářství v tropech na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. Dále pracuje jako výzkumný pracovník na oddělení Etologie ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi. Dlouhodobě se věnuje faremnímu chovu jelenovitých v silvopastorálních agrolesnických systémech.*

Zdroj: VÚRV

úvodní foto: Český spolek pro agrolesnictví

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down