06.02.2013 | 05:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Seminář s významnými zahraničními hosty

Zahradní divize společnosti Agro CS patří v současnosti mezi nejrozsáhlejší činnosti, kterými se společnost zabývá. Svým klientům každoročně přináší rozšíření sortimentu a zlepšování svých služeb. Pravidelně každý rok také zástupci společnosti pořádají odborné semináře.

V průběhu měsíce února byly letos uspořádány tři bloky odborných přednášek, každý pro jiný okruh odborníků. Nejprve byl čas věnován zahradním realizacím, poté správcům golfových hřišť a následně také správcům hřišť fotbalových.

Novinky Agro CS
Naše redakce se tentokrát zúčastnila semináře uspořádaného pro greenkeepery – správce golfových hřišť. V rámci bohatého programu vystoupili se svými prezentacemi, mimo jiné, tři zahraniční odborníci. Úvodního slova se ujal ředitel společnosti Agro CS Jaroslav Zítko, jenž všechny zúčastněné přivítal a promluvil o novinkách a změnách v sortimentu pro golfová hřiště pro rok 2012. Novinkou je nová receptura pro trávníkový substrát zakládací, která je ideální pro výsevy a zakládání trávníku kobercem. Nabídka trávníkových hnojiv byla rozšířena o hnojivo s názvem Sprint, které má obsah dusičnanového i amonného dusíku 13,5 %, k dostání je ve 25 kg balení. Ing. Zítko také vyzdvihl největší pole s travními koberci v České republice, které společnost vlastní. Pole se nachází zhruba 5 km od České Skalice a má výměru 32 hektarů, koberce z něj jsou určeny především pro realizace – klienty firmy jsou například přední české fotbalové týmy. V místě sídla společnosti je také prostor pro ukázkové pokusy pro travní směsi a druhy, klienti společnosti se mohou na tyto pokusy přijet podívat v průběhu roku, v době kdy jsou výsledky pokusů aktuální. Na závěr upozornil ředitel společnosti na změny týkající se zvyšování DPH – trávníkové koberce i travní osivo přejdou ze současných 10 % na novou sazbu 14 %.

Britská odbornice
Jako další vystoupila na semináři Dr. Kate Entwistle z Centra pro trávníkové choroby (The Turf Disease Centre) v britském Hampshiru. Toto centrum byla založena v roce 2000 a provádí nezávislé poradenství a analýzy týkající se chorob trávníků. Taktéž spolupracuje na odborném výzkumu s výzkumnými ústavy a jinými povolanými odborníky po celém světě. Dr. Entwistle zdůraznila, že trávníkové choroby jsou způsobovány živými organismy, jejichž činnost má za následek změny ve zdravém růstu a vývoji rostliny – výsledkem jsou viditelné symptomy choroby. Mezi škodlivé organismy trávníků patří zejména houby (bakterie, viry), houbám podobné organismy a háďátka. Houby se dělí na saprofytické, žijících na mrtvých nebo hnijících rostlinách a parazitické, škodících na živých organismech. Ze saprofytických hub je nejzávažnější třída Basidiomycetes, které způsobují čarodějnou kruhovitost. Jejím projevem jsou barevně odlišné kruhy v trávníku, které jsou zapříčiněny především horším vsakováním vody a následně i pesticidů a hnojiva. Častá je také přítomnost dalších chorob v postižených místech. Striktně na živém organismu škodí patogen Sclerophthora macrospora, jež způsobuje intenzivní odnožování rostlin na jednom místě. Rostlinám nestačí objem přijímaných živin a začínají žloutnout z důvodu hladovění. Podle žloutnutí trávníku je choroba nazvána Yellow Tuft.
Nejvíce chorob trávníků je ovšem způsobeno fakultativními houbami, které se pohybují mezi oběma skupinami a nemají vyhraněný přístup. Všechny části rostlin napadá Microdochium nivale (choroba Microdochium patch), špatně označovaná jako plíseň sněžná. Různé druhy trav reagují na tuto houbu rozdílně – prvními příznaky v trávníku bývá žloutnutí a postupná změna barvy na rezavou až nahnědlou. Konečným výsledkem působení houby mohou být až velké vybledlé kruhy o rozměrech od několika centimetrů po půl metru. Předmětem zkoumání je momentálně původce dolarové skvrnitosti, do nedávné doby bylo totiž mylně uváděno že patogenem je Sclerotinia homecarpa, to se ale vědci nyní snaží vyvrátit a hledají správnou houbu. Tato choroba je nejčastěji pozorována na lipnici roční, kde způsobuje nejprve malé kruhovité skrvny, které později mohou splynout v celé nevzhledné plochy. Rozvoji dolarové skvrnitosti napomáhají teplé dny a chladné noci, rosa na listech anebo nízké dávky dusíku. S dolarovou skvrnitostí můžeme zaměnit chorobu způsobenou houbou Leptosphaerulina sp., která se projevuje ve stejné době a za stejných podmínek. Stále častěji se na lipnicích a psinečcích projevuje také choroba Brown Ring Patch, způsobena patogenem Waitea circinata var. circinata. Houba pochází ze skupiny Rhizoctonia a objevuje se při vyšších teplotách a nízké vlhkosti. Příznaky se na povrchu podobají čarodějné kruhovitosti, ale původ škodící houby je zcela odlišný. K identifikaci nám může pomoci přivonění k drnu trávníku – rostliny napadené houbami z třídy Basidiomycetes páchnou typickým houbovým zápachem, zatímco ty napadené houbou Waitea jsou bez zápachu.

Prevence chorob
Velkou a rozmanitou skupinou organismů jsou hlístice a z nich zejména háďátka, jež ke svému pohybu potřebují vodu. Podle způsobu působení se rozdělují na endogenní a ektogenní a poškozují zejména kořeny rostlin. Svým působením na kořenech způsobují nedostatek živin a vody pro rostlinu, která je následně náchylnější také na další choroby. Typickými symptomy jsou poškozené kořeny trav (větvené či naopak zakrnělé), chlorózy, celkové zhoršení růstu rostlin, vadnutí anebo řídnutí porostu. Zástupci škodlivých háďátek jsou například Pratylenchoides – prostupující kořenem, narušující jeho strukturu s následkem rozpadnutí kořenu, nebo Helicotylenchus – symptomy se mohou splést s dolarovou skvrnitostí, způsobuje bezbarvé skvrny v trávníku, má ale pomalejší projevy (nejprve postupně žloutne).
Jaké jsou důležité faktory, které ovlivňují choroby a jak jim můžeme předcházet? Důležité je vždy zajistit rostlině, aby byla co nejméně ve stresu a dokázala i za přítomnosti patogenu vykonávat své životní funkce. Prevencí je sledování počasí – mnoho specializovaných webových stránek nabízí výhledy do budoucna, to nám pomůže odhalit riziko výskytu konkrétního patogenu a možnost postřiku podle nadcházejících povětrnostních podmínek. Pro trávník není dobrá nízká, ale ani příliš vysoká závlaha – při velkém množství vody mají rostliny nedostatek kyslíku. Důležitá je také správná identifikace chorob a škůdců, různé patogeny mohou mít velice podobné symptomy. Při odebírání vzorku z trávníku myslíme na jakou chorobu či škůdce máme podezření – v případě houbové choroby odebereme drn v celém průřezu a zajistíme aby se nezašpinila tráva na povrchu. Pokud máme podezření na háďátka postačí nám vzorek zeminy, kterou ale nesmíme nechat vyschnout, jinak by přítomná háďátka odumřela. U háďátek není důležité odebrat vzorek pouze z centra skvrny, ale z více míst. Vzorky odebíráme z hloubky, která odpovídá délce kořenů trav.
Při napadení rostlin se snažíme snížit jejich stres a prvním krokem by mělo být zvýšení výšky sekání. Základem pro zdravý růst rostlin je vždy zdravá kořenová zóna, její dobrý stav eliminuje další choroby. V případě zasažení kořenů háďátky dbáme na listovou výživu, neboť rostliny kořeny nemůže přijímat. Obranyschopnost rostlin preventivně podporují biostimulátory, například produkty z mořských řas. Při aplikaci jakýchkoliv prostředků dbáme na správné dávkování i čas aplikace. Nezapomínáme také na to, že často může být v porostu více patogenů najednou. Dr. Entwistle nabídla přítomným také možnost identifikace choroby přímo od jejich laboratoře – vzorek zeminy či celého drnu je možné zaslat poštou na jejich adresu a zhruba do tří dnů bude znám výsledek. Odborný rozbor a identifikaci patogenu zašlou pracovníci laboratoře na emailovou adresu. Cena jednoho rozboru v Centru pro trávníkové choroby činí 85£.

Mořské řasy
Přípravek s přírodním složením AlgaeGreen představil Alexandre Lemaitre ze společnosti OGT group. Hlavní složkou produktu je extrakt z mořské řasy Ascophyllum nodosum získaný šetrnou metodou lisováním za studena. Mořské řasy jsou získávány v západním Irsku, kde je pro jejich růst ideální prostředí. Jelikož řasy rostou v místech, kde je pravidelný režim přílivu a odlivu, jsou schopny odolávat stresům, které jim vzhledem k tomu nastávají. Sklizeň řas se provádí ručně srpy, následně se omyjí, vyřežou se správné části rostliny, poté se za pomocí tlaku drtí buňky, čímž dochází k odstranění pevných částí. Po tomto procesu vznikne kapalina, z níž se při 28 °C nechá odpařovat voda a nakonec se filtruje výsledná, konečná kapalina. Výhodou produktu je jeho vliv na snižování stresů rostlin (sucho, mráz, zasolení) nebo na zlepšení barvy trávníku. AlgaeGreen má také pozitivní vliv na silný a zdravý kořenový systém rostlin a snižuje výskyt příznaků z napadení háďátek. Používá se především preventivně a doporučená dávka je 20–30 l/ha/měsíc.

Trávník v kondici
V polovině letošního roku by měl být v České republice registrován dlouho očekávaný přípravek PrimoMaxx od společnosti Syngenta. O jeho nesporných výhodách promluvil na semináři Simon Watson z britského sídla společnosti. Tento produkt byl vyvinut odborníky speciálně pro trávníky a jeho účinnou látkou je Trinexapac-ethyl. Jedná se o emulzi s mikrotobulkami, která neobsahuje žádné pevné částice. Roztok je bezpečný pro trávník, nepění a nevytváří žádné usazeniny. Drobné mikročástice v něm obsažené zvyšují jednodušší příjem rostlinou.
Růstový hormon – kyselina giberelová podporuje v rostlinách prodlužovací růst, systémová látka obsažená v PrimoMaxxu ale blokuje produkci této kyseliny a tím se zastavuje růst trav do výšky a naopak rostou do šířky. První známkou po použití produktu je zlepšení vybarvení trávníku do intenzivní tmavě zelené. Prostředek také ovlivňuje hustotu trávy a golfový míček se v porostu lépe pohybuje. Vzhledem k tmavší barvě po aplikaci obsahují rostliny více chloroplastů a jsou tedy fotosynteticky aktivnější. Výhodou je také zlepšení kořenového systému, kořeny jsou hustější a silnější. Látky obsažené v PrimoMaxxu také zvyšují obsah cytokininu v rostlině, následkem je vyšší odolnost k suchu a horku. Používáním produktu dosáhneme také redukce skalpování a omezení žluté barvy trávníku. Pokud se látka aplikuje preventivně, připravíme tím zavčas rostlinu na případný stres. S aplikací začínáme na jaře při teplotách kolem 10 °C, kdy trávník již roste (duben, květen), důležité je před aplikací zkontrolovat teplotu půdy, která by měla být 8–10 °C. Společně s PrimoMaxxem můžeme do porostu aplikovat také hnojiva. Přípravek je účinný i při přesevech a dosevech (3–5 dní před dosevem použijeme PrimoMaxx a dosáhneme tím větší hustoty trávníku).

Text Jana Klečková Foto archiv firmy Agro CS

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down