Sakury – symbol ženské krásy a pomíjivého života

Sakury patří k nejkrásnějším, na jaře kvetoucím, dřevinám. Mají velice půvabné, křehké a nesmírně variabilní, květy. U mnoha kultivarů je rovněž atraktivní podzimní žluté až červené vybarvení listů. Velice dekorativně také působí hnědavá až bronzově-červená barva rašících a mladých listů.

V některých zemích východní Asie především v Japonsku a Číně, jsou sakury velice oblíbené. Jejich květy jsou oznamovateli neklamného příchodu jara a staly se symbolem nového života, vitality a naděje. V Číně květy sakur symbolizují ženskou krásu a lásku. Mladé dívky by proto měly být čisté a vznešené stejně jako jsou květy těchto stromů. V Japonsku, kvůli krátké doby kvetení jsou symbolem pomíjivé povahy života. Květy sakur také symbolizují oblaka, díky své povaze tvořit shluky květů.V Japonsku byly tyto stromy pěstovány v zahradách Kjótské šlechty již od roku 794. Svátky oslavující krásu sakur se v Japonsku nazývají Hanami a pro mnoho Japonců jsou příležitostí se uvolnit a potěšit z pěkného pohledu na kvetoucí stromy. Slavení Hanami má v Japonsku dlouholetou tradici – v kronikách z osmého století jsou záznamy o pořádání oslav již ve třetím století našeho letopočtu. Nakvetlé stromky a větvičky sakur jsou zde stále obvyklým novoročním dárkem přinášejícím štěstí a pohodu. Rozkvetlé stromy byly v historii, a jsou dodnes, častým námětem malířů a básníků. Velmi oblíbeným kultivarem sakury je v Japonsku ´Somei Yoshino´ s téměř býlími květy, v blízkostí kmenu s lehkým růžovým nádechem. V době kvetení jsou stromy celé bílé, květy opadají obvykle do týdne, před rozpukem listů. Tato varieta získala své jméno podle vesnice Somei, která je nyní částí čtvrti Toshima v Tokiu. Vyšlechtěna byla v druhé polovině 19. století.

Původní druh
Obrovské množství kultivarů lišících se barvou, velikostí, bohatstvím a plností květů, výškou stromu, tvarem koruny a podzimním zabarvením listů bylo vyšlechtěno z původního druhu Prunus serrulata Lindl. (syn.: Cerasus serrulata Mill.,) – sakura ozdobná, třešeň pilovitá – sakura, z čelědi Rosaceae – růžovité. Pochází z Číny, Japonska a Koreje. Tento menší strom nebo keř, se svým habitem podobá naší třešni. V mládí má korunu nápadně vzpřímenou, nálevkovitou, ve stáří dosti širokou, neurovnanou. Dorůstá do výšky 3 – 7 m. Borka je tmavě hnědá, příčně se od kmenu odlupující. Listy jsou 6 –12 cm dlouhé, protáhlé, dlouze zašpičatělé, hladké a lesklé, po obvodu pilovité, na podzim se zabarvují do červena. Kvete velmi bohatě současně s rašením listů, od dubna do začátku května. Květy jsou krásné, bohaté, čistě bílé až slabě růžové, ve svazečcích po třech až pěti, široké 3,7cm, nevonné, vyrůstající na dlouhých stopkách. Je poměrně krátkověký, dožívá se věku okolo padesáti let.

Nároky sakur na stanoviště
V našich podmínkách jsou pro jejich pěstování vhodné nižší a střední polohy. Nesnášejí mrazové kotliny, vysokou hladinu podzemní vody a zamokřená stanoviště.Ve velmi tuhých zimách namrzají. Pro výsadbu proto vybíráme teplejší stanoviště chráněné proti silnějším větrům a jarním mrazíkům. Bohaté kvetení podmiňuje růst na slunečném místě. Rostliny umístěné ve stínu nebo polostínu kvetou málo nebo nekvetou vůbec. Dostatek slunce ovlivňuje rovněž intenzitu podzimního vybarvení listů. Pro pěstování jsou vhodné středně těžké až lehčí propustné, vzdušné půdu střední kvality, neutrální až alkalické pH, dobře zásobené vápníkem. Nevhodné jsou jílovité těžké, utužené a zamokřené půdy. V nevhodných podmínkách trpí klejotokem nebo předčasnýn odumíráním v důsledku špatného dýchání kořenů. Sakury jsou citlivé na zasolení půdy, proto je nevysazujeme kolem komunikací v zimě udržovaných solením.

Pěstitelské požadavky a rozmnožování
Mladé stromy mají přirozeně řídkou korunu a nepotřebují každoroční pravidelný řez. V dospělosti provádíme pouze, a to dle potřeby, mírný průklest. Silné zmlazování koruny a hluboký řez sakury nesnáší. Pravidelně však odstraňujeme plané výhony, které mohou vyrůstat z podnože. Jsou velmi vitální a mohou se stát nepříjemnou konkurencí pro kulturní část dřeviny. Sakury se rozmnožují roubováním, většinou na Prunus avium – třešeň ptáčnici, obvykle ve výšce koruny. Byly zaznamenány i úspěchy s řízkováním některých kultivarů (např. Prunus serrulata ´Kanzan´ a ´Tai Haku´). Řízky se řežou v červnu, ošetří se stimulátorem a zakořeňují v množárnách ve skleníku.

Použití sakur
V zahrádkách a v parcích se sakury většinou vysazují jako soliterní dřeviny, které jsou nejkrásnější v době květu. Vhodné jsou také pro výsadby v menších skupinách a do stromořadí, kde je dostatek prostoru a slunce. Je dobré pamatovat i na to, že ve stáří nejsou koruny některých kultivarů tak pěkné a bude nutné je vyměnit za jiné. V kultuře bylo získáno mnoho kultivarů, které mají své specifické uplatnění. Například Prunus serrulata ´Amanogawa´ je sakura mimořádná svým úzkým, sloupovitým tvarem. Je vhodná pro bezprostřední výsadbu u domu v menších zahrádkách. Prunus serrulata ´Kiku shidare´ je strom s převislými větvemi, který najde uplatnění v blízkosti vodní hladiny jezírek v malých zahrádkách nebo při ozeleňování pietních prostor.

Široká nabídka kultivarů
Z velkého množství vyšlechtěných kultivarů uvádím především ty odrůdy, které jsou vhodné pro pěstování v našich klimatických podmínkách:
Prunus serrulata ´Amanogawa´ – je mimořádný svým neobvyklým, velmi úzkým, sloupovitým tvarem. Kvete bohatě koncem dubna, až začátkem jara, květy jsou 4,5 cm velké, vyrůstají po 4 – 5 ve svazečku, poupata růžová, pozdější květ čistě bílý nebo slabě růžový, poloplný. Mladé listy mají bronzový nádech, jsou 1 – 2x pilovité. Tento u nás v prodeji dostupný kultivar je velice vhodný pro naše klimatické podmínky.
Prunus serrulata ´Asano´– je menší často keřovitý stromek, hustě zavětvený, rychle a sloupovitě rostoucí do výšky 5 – 6m. Listy jsou úzce kopinaté, květenství se 2 – 6 květy ve svazečku. Květy jsou růžové 3,7 cm široké, plné.
Prunus serrulata ´Fugenzo´– pomalu rostoucí strom s korunou výrazně rozprostřenou do šířky s dlouze odstávajícími větvemi. Mladé listy jsou bronzově červené, později bronzově zelené, pilovité. Plné květy jsou na 2 – 4 cm dlouhých stopkách, ve středu mají světlejší barvu, rostou po 3 – 7 ve svazečku, poupata růžová. Kvete velmi bohatě. V Japonsku je tento kultivar znám více než tisíc let, což je potvrzeno z řady obrazů. Pro svoji krásu v době květu se stával častou předlohou malířů. V Anglii je pěstován od roku 1878.
Prunus serrulata ´Hisakura´– je rychle rostoucí kultivar s široce rozkladitou korunou. Kvete v polovině dubna jednoduchými, růžovými, po 2 – 4 ve svazečku rostoucími květy s purpurově hnědým kalichem. U starých stromů se mohou ojediněle objevovat i poloplné květy.
Prunus serrulata ´Hokusai´ – patří k rychle rostoucím kultivarům, který je skoro dvakrát širší než vyšší. Koruna dosahuje šířky až 10 m, zatímco výšky přibližně 6 m. Mladé listy jsou bronzové barvy, která později přecházejí do tmavě zelené, na podzim do lososové až oranžově-červené. Květy jsou růžové, jednoduché, s purpurově hnědým kalichem, rostoucí po 2 – 4 ve svazečku. Kvete uprostřed měsíce dubna.
Prunus serrulata ´Kanzan´– je atraktivní, v Evropě nejrozšířenější kultivar, vypěstovaný v roce 1913. Má velmi typický trychtýřovitý tvar koruny, vzpřímeně rostoucí větve a dorůstá výšky 8 – 12 m. Roubuje se buď vysoko na kmenotvornou podnož a pěstuje se jako strom, nebo nízko nad zemí a pak je pěstován jako efektní, široce rostoucí keř. Poupata jsou růžově-červené barvy, květy růžové, plné, rostoucí po 2 – 5 ve svazečku. Kvete koncem dubna až začátkem května. Listy jsou zpočátku bronzově zelené později zelené, pravidelně pilovité, na podzim se vybarvují do oranžově zelené barvy.
Prunus serrulata ´Kiku sakura´ –vzpřímeně rostoucí, 3 – 5 m vysoký keř nebo stromek s poměrně krátkými větvemi. Poupata jsou tmavě červená, 3 – 4 cm velké květy jsou purpurově růžové až růžové, plné, rostou po 3 – 5 ve svazečku. Stopky květů jsou 2,5 – 3,5cm dlouhé. Listy dvakrát pilovité, na rubu bělavě zelené. Roste velmi pomalu, kvete uprostřed května.
Prunus serrulata ´Kiku-shidare-sakura´ – převislý, krásný a velice oblíbený strom dorůstající výšky pouze okolo 4. Zajímavý není jenom tvarem koruny, ale i svými barevně neobvyklými, tmavě růžovými, plnými, po 3 – 4 ve svazečku rostoucími květy. Mladé listy má světle zelené, dvakrát pilovité, později tmavě zelené. Velmi vhodný do menších zahrádek.
Prunus serrulata ´Pink Perfection´ – dorůstá výšky 5 – 6 m a je podobný kultivaru ´Kanzan´. Plné květy o velikosti 4,5cm rostou ve svazečku po 3 – 7, mají světlejší růžovou barvu. Koruna stromu je kulatější než má kultivar ´Kanzan´. Mladé, tenké výkony často převisají.
Prunus serrulata ´Shimidsu-sakura´ – je menší, pouze do 4 m vysoký stromek s široce rozkladitou korunou a větvemi vodorovně odstávajícími. Mladé listy jsou hnědavě zelené, později zelené. Na podzim se vybarvují do efektní zlatožluté barvy. Poupata jsou růžová, plné, bílé květy rostoucí po 3 – 6 ve svazečku jsou 4,5 – 5 cm velké. Vykvétá středně časně uprostřed dubna.
Prunus serrulata ´Shirotae´ – je menší stromek s horizontálně rozprostřenými, přepadajícími větvemi a kaskádovitou korunu. Mladé listy jsou bronzově-zelené, hluboce pilovité, na podzim se vybarvují do krásné zlato-žluté barvy. Květy jsou na mladých stromech jednoduché, až 5,5 cm velké, čistě bílé, po 3 – 6 ve svazečcích. Na starších rostlinách mohou být i poloplné květy. Kvete v prvních týdnech května.
Prunus serrulata ´Tai haku´ – je rychle rostoucí kultivar, dorůstající výšky 10 – 11 m. Mladé listy jsou poměrně velké, 16 –18cm dlouhé, 10cm široké a mají zajímavou hnědočervenou barvu. Jednoduché květy jsou bílé až 6 cm velké. Tento velice krásný strom vykvétá uprostřed dubna.
Prunus serrulata ´Ukon´ – je 8 – 13 m vysoký strom se vzpřímenou, do široka rostoucí korunou. Mladé listy mají bronzový nádech, podzimní vybarvení je nápadně červené. Květy jsou 4,5 – 5,5cm velké, zeleno žluté barvy a vyrůstají na 3 – 5cm dlouhých stopkách ve svazečcích po 4 – 5.
Prunus serrulata ´Umineko´ – strom dorůstající pouze do výšky 3 – 5m, má úzkou,vzpřímenou korunou. Jeho listy se na podzim krásně zabarvují do oranžové až červené barvy. Kvete bohatě jednoduchými, 2,5 cm velkými, pohárkovitými, bílými květy se zlatými tyčinkami.
Prunus serrulata ´Yedo sakura´ – dorůstá výšky 5 – 6 m, koruna je široká a vzpřímeně rostoucí, listy 1–2 x pilovité, s malými růžově-červenými žlázkami. Poupata květů mají karmínovou barvu, květy jsou růžové až bílé, 4 – 4,5 cm velké, rostoucí po 4 – 6 ve svazečku. Kvete v polovině dubna.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *