03.01.2012 | 04:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sady a kapková závlaha – nezbytní partneři

V okolí České Skalice je ovocnářství již tradičním oborem, který se zde udržuje již z dob dávno minulých. Od 19. století je v tomto kraji intenzivní využití zemědělsky příhodných pozemků především pro rostlinnou výrobu. Zejména v druhé polovině 19. století zde došlo k většímu rozvoji hospodářsky samostatných jednotek (dvorů) při náchodském panství za vlastnictví Schamburk - Lippe. Využívali se zde nové postupy orby, slučování pozemků a meliorací pro odvodnění i závlahy. Na tehdejší počátky hospodaření dodnes úspěšně navazuje Zemědělské družstvo Dolany, jež je velkovýrobním zemědělským podnikem.

Zemědělské družstvo Dolany hospodaří celkem na 4 600 hektarech, z toho na ovocnářství s intenzivními ovocnými sady připadá 330 hektarů. Ovocnářská výroba tvoří jednu třetinu celé produkce družstva a úsek patří mezi největší ovocnářské podniky v České republice i v Evropě. Z plochy 330 hektarů připadá nejvyšší část plodným jabloním – 200 hektarů, poté višním – 46 hektarů, hrušním – 32 hektarů, slivoním – 4ha a broskvoním – 2 ha. Zbytek tvoří mladé výsadby jabloní do tří let věku. Ovocnářský podnik dbá na co nejvyšší kvalitu svých výpěstků – je dlouholetým držitelem známky SISPO (směrnice pro integrované systémy pěstování ovoce) a certifikátu GlobaGap. Podnik má zhruba 100 stálých zaměstnanců a na dobu sklizní jsou obvykle najímáni další sezónní pracovníci.

Precizní přístup
Většina vyprodukovaného ovoce je určena pro konzumní účely, část na další zpracování na mošty, kompoty či dětskou výživu. Expedice a prodej ovoce je zajišťován prostřednictvím jedné z největších tuzemských odbytových organizací, v níž je Zemědělské družstvo Dolany 20% podílníkem. Tři čtvrtiny celkové produkce jablek a hrušek jsou realizovány přes obchodní řetězce. Veškerá jablka vyprodukovaná družstvem zůstávají v České republice, do zahraničí je většinou vyváženo nestandardní ovoce a kompotové višně. V poslední době je také vyšší zájem o švestky, naopak byl zaznamenán mírný ústup od broskví.
Závod ovocnářství nacházející se v Zájezdě u České Skalice se sestává z pěstebního střediska a střediska odbytu. Pěstební středisko je relativně nové – bylo otevřeno v září roku 2008. Slouží zhruba pro 60 zaměstnanců a jeho součástí jsou garáže a dílny pro mechanizaci (20 traktorů, 7 sklizňových strojů), sklady a administrativní zázemí. V Zájezdě je dále sídlo celého závodu, třídící linka, sklad ovoce a pěstitelská oblast, která pokračuje i v dalších přilehlých katastrálních územích.
Ovocnářský podnik se snaží pravidelně zakládat nové sady, což je velice nákladná záležitost. Práci na výsadbě stromů a výstavbě konstrukcí, včetně závlah má na starosti ovocnář Ing. Václav Sorád. Všechny stromky jsou okamžitě po výsadbě vyvázány, velký důraz je dáván na stavbu opěrných konstrukcí. K nově zasazeným stromkům je také k dispozici moderní kapkový závlahový systém. Pro usnadnění výsadby využívají pracovníci novou mechanizaci – půdní frézu, která významně ulehčuje lidskou práci a tím zvyšuje produktivitu práce. Poprvé byla fréza použita na výsadbu v roce 2009. Od roku 2007 je u všech nově vysázených sadů vybudována ochranná síť proti kroupám – sítě se naplno roztahují až po odkvětu stromů, aby se zvýšila účinnost opylení.

Nový materiál
Vzhledem k plošné velikosti sadů ovocnářské sekce není vždy jednoduché sehnat výsadbový materiál na novou výsadbu v dostatečném množství. Školkaři z Česka mají většinou pro dolanské družstvo omezený počet materiálu, který nepokryje jejich potřebu. A proto závod ovocnářství kombinuje nákup materiálu z více pěstebních školek z České republiky i Slovenska. U nově vysázených jabloňových sadů je zvolen spon 3,5 x 1 až 1,25 m (tento spon odpovídá hustotě stromů 2280 až 2850 na hektar). Standardně se nový materiál smluvně domlouvá již tři roky předem, při oslovení více školek je i nižší riziko při případném nedodání materiálu od některé z nich

Nutná závlaha
S rozsáhlou výměrou ovocných sadů jsou spojeny také vysoce specializované technologie, nutná pro dosažení maximálního výsledku. Dlouholetým partnerem Zemědělského družstva Dolany je společnost Netafim Czech s. r. o., která dodává kapkový závlahový systém. O tom že spolupráce firem je dlouhodobá vypovídá i termín dodání první závlahy, kterým byl rok 1997. Tato závlaha byla zpočátku vybudována na šesti hektarech ovocného sadu. Dnes je závlahový systém nedílnou součástí všech ovocných sadů. Společnost Netafim dodává do sadů projekty, technologie a materiál. Samotné zhotovení závlah je pak na zaměstnancích družstva pod odborným dohledem techniků z Netafimu, kteří se ovšem na odbornějších pracích také podílejí. Závlahový systém má v dnešní době dvě samostatné závlahové jednotky se dvěmi čerpacími stanicemi – jedna se nachází ve Velkém Třebešově (zásobuje vodou zhruba 120 ha sadů) a druhá ve Svinišťanech (zhruba 40 ha). Ve všech nově zakládaných sadech se postupně přešlo na kapkovou závlahu výhodněji vedenou na drátech, dřívější systém byl veden po zemi. A jak funguje celý závlahový systém? Čerpadlo na čerpací stanici čerpá vodu z vodního zdroje, ta protéká automatickou filtrační stanicí, kde je voda zbavována mechanických nečistot. Takto upravená závlahová voda je pomocí hlavních závlahových řádů přiváděna k jednotlivým zavlažovaným plochám v sadu. Při dopravě překonává hlavní závlahový řád výškový rozdíl až 70 metrů. Plocha sadu je rozdělena na jednotlivé závlahové sekce, jejichž spotřeba odpovídá objemovému výkonu čerpací stanice. Jednotlivé závlahové sekce jsou ovládány buď elektrickými ventily, napojenými na řídící závlahovou jednotku, nebo jsou ovládány ručně. Závlahový detail je tvořen polyetylénovými hadicemi typu RAMM, s průtokem jednotlivých kapkovačů 2,3 l/h. Kapkovací hadice jsou vyvázány na vodící drát ve výšce 60 až 80 cm nad zemí. Kapkovače jsou rozmístěny po jednom metru za sebou, což odpovídá jednomu kapkovači na jeden strom. Ovocnářský závod ZD Dolany využívá výhradně kapkových hadic s tlakově kompenzovanými kapkovači, které zajistí rovnoměrnou distribuci závlahové vody i na svažitých plochách sadu.

Řízení závlahového systému
Řízení závlahového systému zajišťuje ovládací jednotka Miracle. Tato jednotka je propojena příkazovými kabely s ventily sekcí a s provozovaným závlahovým čerpadlem přes převodní elektrickou skříňku. Nastavený program řídící jednotky zajišťuje přísun potřebného množství závlahové vody na jednotlivé závlahové sekce. Dále jednotka ovládá hnojivovou pumu Amiad pomocí které se přisávají plně rozpustná hnojiva do systému. Tato hnojiva jsou finančně velmi nákladná, vzhledem k tomu že pro použití v kapkové závlaze musí být bezchybně rozpuštěná. Jejich výhodou je ale lepší operativnost a přesnost dávkování (hnojivo je aplikováno přesně ke kořenům). Závod ovocnářství má v nejbližší době v plánu rozšířit závlahový systém o třetí čerpací stanici, neboť jednotka ve Velkém Třebešově z důvodu omezeného odběrového limitu není schopna zajistit v dostatečné míře zvýšené požadavky na závlahovou vodu pro nově vysazené sadové plochy. Vybudování třetí objemově nejvýkonnější čerpací stanice, která by zajistila dostatečné množství vody pro nově vysazené plochy a pro část ploch již provozovaných druhou stanicí, družstvu brání vysoká finanční náročnost.Vzhledem ke květnovým silným mrazům, které poškodily 80 % úrody ovocných stromů, a nelichotivým vyhlídkám úrody pro letošní rok, je tato investice pravděpodobně odložena do dalších let.

Text a foto Jana Klečková

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down