13.12.2005 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sadovnické dílo roku 2005

V horkých srpnových dnech najezdila odborná porota, která hodnotila soutěž "Sadovnické dílo roku 2005" po celé naší republice 2000 km. Jak klání dopadlo, se můžete dočíst v následujícím článku.

Hlavní myšlenkou této soutěže, kterou každoročně vyhlašuje profesní organizace Svaz zakládání a údržby zeleně, je upozornit širokou veřejnost, že okrasné zahradnictví už dávno neznamená pouze vysázet stromy a keře a zasít trávníky, ale že hodnotné dílo v oboru nejenom veřejné zeleně, ale také v soukromé zahradě může vzniknout jenom tehdy, když spolu souzní práce projektanta a odbornost realizační firmy. V soutěži se ovšem také hodnotí soulad s přírodním prostředím, kvalita provedené práce, použití nejmodernějších technologií, celkový dojem a respektování ekologického potenciálu lokality. Letos porota zhodnotila celkem 7 děl v kategorii "Ostatní zeleň" a 9 děl v kategorii "Zahrada u rodinného domu". Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny, tak jako každý rok, na semináři v Klatovech 7. září 2005. Zkušenosti poroty z předchozích let ukázaly, jak problematické bylo hodnotit v jediné kategorii soukromé zahrady s ostatními realizacemi. Proto se všechna díla poprvé hodnotila ve dvou kategoriích. Předsedkyně poroty ing. Olgu Nováková, ředitelka Veřejné zeleně města Brna zdůraznila, že pro další ročník by bylo potřeba vedle kategorie soukromých zahrad vyhlásit už dále konkrétní témata. Například realizace střešních zahrad, rekonstrukce historických zahrad a parků nebo zeleň v krajině. Všichni porotci se letos shodli, že úroveň realizačních prací českých firem je čím dál vyšší. Čestný předseda poroty profesor Jaroslav Machovec, který stál v Klatovech před 30 lety u zrodu soutěže dokonce tvrdil, že stoupá rok od roku a že se velice zkvalitnila také soustavná péče o zeleň.To potvrdila také architektka Markéta Alexová, která zastupovala ministerstvo životního prostředí. Ocenila, že soutěž systematicky mapuje vývoj oboru zahradní a krajinářské architektury a nastavuje laťku kvality, což podle jejího názoru investoři i realizátoři sadových úprav velmi potřebují. Zahradní architektka Radmila Fingerová, která byla v porotě již potřetí, zdůraznila, jak důležitá je kvalita projektu, která zatím dosud nebyla součástí kritérií soutěže, ale pro výsledné vyznění díla je základní podmínkou.
Poprvé byl v porotě Ing. Přemysl Krejčiřík,PhD. který učí na Zahradnické fakultě MZLU Brno v Lednici na Moravě. Zaznamenal, že realizační firmy, které svá díla do soutěže přihlásily, zvládly technologie sice v nadstandartní míře, ale postřehl také jev, který je stálým problémem u velkého procenta realizací. Výsadby keřových a stromových skupin jsou přehuštěné. Také Ing. Ivan Staňa, který má jako zaměstnanec Botanického ústavu Akademie věd na starosti průhonický park, s ním souhlasil. Kdyby se už v projektu a potom v realizaci.respektovalo, jak se stromy a keře v průběhu nejbližších let rozrostou, ušetřili by si zákazníci a investoři mnoho peněz a starostí.

Kategorie "Ostatní zeleň"

1. místo
Střešní zahrada administrativní budovy Alpha v komplexu BB Centrum v Michli

Vítězné sadovnické dílo roku 2005 v kategorii "Ostatní zeleň" najdete na střeše jedné z administrativních budov komplexu BB Centrum na ulici Vyskočilově v Praze - Michli.
Firma Král & Kurz zahradnické práce, s.r.o. z Prahy zde podle projektu Davida Hory, DiS na ploše 1200 m2 zrealizovala střešní zahradu. Dnes, po necelých třech letech po výsadbě, je na střeše zelená oáza, kde probíhají obchodní jednání a zaměstnanci sem chodí trávit pracovní přestávky. Pracovníci firmy za pomocí subdodavatelů z firem Aquagarden a Atribut položili folie, geotextilie, vydláždili odpočinkové plochy, vytvořili dřevěný chodník. Dopravili na střechu obrovské množství substrátu, kterého místy je vrstva až osmdesát cm vysoká a plochy osázeli stromy, keři, trvalkami a pnoucími rostlinami. Nechybí zde samozřejmě ani automatická závlaha.

2. místo
Sadové úpravy okolí hotelu San Remo v Mariánských Lázních

Nově vzniklý parčík na ploše 1500 m2 v těsném sousedství hotelu San Remo umožňuje odpočinek i malou procházku. Lázenští hosté mohou posedět v altánu nebo na zajímavě řešených lavičkách a potěšit se pohledem na rybníček, který je osázen vodními a vlhkomilnými rostlinami. Parčík vznikl podle projektu Ing. Vladimíra Dufka ze Zahradní a parkové spol. s.r.o.z Mariánských Lázní, která dílo také realizovala.

3. místo
Lokální biocentrum Močidla 9B

Mezi obcemi Mořice a Nezamyslice vytvořila firma EDEN s.r.o. z Brna na ploše 40 000 m2 nové biocentrum. Projektanti Ing. David Mikolášek a Ing. Daniel Doubrava z AGROPROJEKTU PSO, spol. s r.o. mysleli také na lidské návštěvníky. Jednoduché lavičky, zpevněné travnaté cesty, louky - to všechno láká maminky s dětmi z okolí, aby sem přišly na výlet. Toto dílo získalo i Cenu děkana Zahradnické fakulty MZLU v Lednici na Moravě.

Hřiště pro aktivní život Valašské Meziříčí

Podle projektu ATEIERU BONMOT, spol. s r.o., Olomouc vzniklo na pravém břehu Rožnovské Bečvy nové dětské hřiště. Firma ZAHRADA Olomouc, s.r.o. jako generální dodavatel stavby ve spolupráci s dalšími subdodavateli vytvořila na ploše 1425 m2 prostor, kde si mohou hrát malé i větší děti.

Sokolský ostrov České Budějovice
V rámci rekonstrukce zde VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. provedly v období od května do záři 2004 terénní a sadové úpravy, vystavěly chodníky, rozmístily lavičky. Sadové úpravy prováděla firma Václav Straka, České Budějovice podle projektu ateliéru POPELA - sadovnictví, krajinářství. Atraktivní součástí parku je i akustické dětské hřiště, který prováděla firma Dřevěný svět - Petr Uher - z Brna. Na 13 500 m2 vznikl příjemný prostor hojně využívaný obyvateli i návštěvníky Českých Budějovic.

Kategorie "Zahrada u rodinného domu"
Zajímavé byly postřehy odborné komise při hodnocení kategorie soukromých zahrad. Její členové se většinou shodli v názoru, že viděli mnoho zahrad u rodinných domů jako vystřižených z reklamních katalogů, viděli v nich prvotřídní rostlinný materiál nejatraktivnějších taxonů z našich i zahraničních školek. Po 2-3 letech budou ovšem tyto zahrady potřebovat probírky, protože odborníci při tvorbě projektu nebo při jeho realizaci podlehli přání majitele rodinné zahrady a přeplnili zahradu rostlinami, pokud možno co nejneobvyklejšími, které se hned tak někde nenajdou. A při tom stačilo zvolit vhodný rostlinný materiál, který můžeme bez problémů odstranit a nemusí nás mrzet, že odstraňujeme hodnotné a drahé rostliny. Budiž řečeno ke cti tvůrců zahrad, které se v soutěži umístily na předních místech, že pro majitele, kteří byli hodnocení přítomni, byl projektant a realizátor partnerem a rádcem, který se respektuje. Prof. Machovec ovšem také nebyl jediným porotcem, který na závěr hodnocení prohlásil, že z některých zahrad, které porota v soutěži 2005 hodnotila, úplně čišel reprezentační chlad. Těžko se dalo poznat, komu zahrada vlastně slouží. Dětem, sportu, reprezentaci? Však také u vítězných zahrad byly realizace zvládnuty nejenom dokonale technologicky, ale byl v nich vytvořen přirozený prostor pro život rodiny.

1. místo
Zahrada s jezírkem - Hrádek ve Slezsku

3 500 m2 velká zahrada je na bývalé vlhké louce a část zahrady bývala v jarním období zatopena i několik týdnů. Bylo nutné také odclonit zahradu od železniční tratě. Autorka projektu Ing. Magda Fialová - Cigánková, vytvořila prostor, který je velmi příjemný a už po třech letech od realizace plně funkční. Firma Ivánek - Zeman, v.o.s. z Frýdku-Místku se mohla při realizaci zahrady spolehnout na pečlivě připravenou projektovou dokumentaci.
Dominantou zahrady je jezírko, které má plochu 135 m2 a obvod břehu 52 m. Ze zeminy vytěžené při hloubení jezírka byl vytvořen val o délce 50 m a výšce 125 cm osázený stromy a keři. Pomohl zahradu rychleji odclonit od železniční trati. Hlavní kostru zeleně v zahradě tvoří listnaté a jehličnaté stromy. K rozčlenění zahrady a odclonění od okolí jsou použity různě vysoké keře. Trvalky přinášejí do zahrady barvu. Kamennou dlažbu a posezení lemuje trvalkový záhon. Zajímavé je i řešení travnatých ploch. Pouze mezi sezením a jezírkem je pravidelně udržovaný parkový trávník. Zbytek zahrady tvoří luční trávník, který se seče pouze třikrát ročně.

2. místo
Zahrada v Dražovicích u Rousínova

Významným výrazovým prvkem zahrady v Dražovicích jsou bílé betonové zdi, které vybíhají od domu do zahrady. Prostor zahrady je rozdělen tvarovanými živými ploty. Oplocení se ztrácí na pozadí polí. Není jasné, kde končí zahrada a začíná krajina. Na dům navazuje kruhový motiv. Autor projektu ing. Zdenek Sendler nám sdělil, že zahrada se neustále vyvíjí. Současná zahrada na ploše 25 000 m2 představuje polovinu budoucí zahrady. Firma EDEN, s.r.o. z Brna sem přivezla 4 kamióny vzrostlých stromů obvodu kmenů od 20 až do 40 cm. Firma se musela vypořádat také se skutečností, že na pozemku je jílovitá půda a velmi vysoká hladina spodní vody. Před domem a na hřišti je plošná drenáž a většina stromů má vlastní odvodnění. Součástí realizace bylo položení travního koberce na fotbalové minihřiště a zatravnění ploch. Keře se sázely již vzrostlé.
Hřiště, která jsou součástí zahrady, jsou prý často plná dětí z nedaleké vesnice.

3. místo
Zahrada v Horní Proseči

Autorovi projektu ing. Petru Halamovi a firmě Diké spol. s.r.o. se podařilo vytvořit velmi působivou zahradu. Členitý terén zvýraznili terénními modelacemi a v zahradě využili kameny a vodu. V souladu s ekologickými a estetickými nároky rozmístili v prostoru trvalkové výsadby a vřesoviště. Po obvodu zahrady, hlavně v zamokřené části, obohatili prostor různými druhy a kultivary okrasných vrb. I když zahrada nemá vlastní závlahu, podařilo se volbou vhodných travnatých směsí založit trávníky, které si vzhledem nezadají s trávníky pečlivě udržovanými a pravidelně zavlažovanými.

Zahrada na Bezručově vyhlídce

Návrh zahrady v Sedlišti u Frýdku - Místku vypracovali David Mičan a Markéta Mičanová . Jejich firma Zahrada M také upravovala záhony, vysazovala stromy, keře a květiny a vytvářela kamenné prvky. Terénní úpravy a založení trávníku prováděla firma Ivánek - Zeman, v.o.s. Z terasy u domu je nádherný výhled do okolní krajiny. Ve směru hlavního pohledu z terasy jsou na svahu přikloněném k terase nejvýraznější výsadby doplněné plochami sypanými břidlicovou drtí. Z břidlicové drtě se zvedá pět pilířů, které jsou kontrastem k volným tvarům rostlin a dynamickým momentem v plynulých tvarech záhonů.

Zahrada v Markvartovicích

Ing. Ludmila Hrochová a Ing. Stanislav Bálek se podíleli na projektu zahrady v Markvartovicích, kterou firma Zahradnické centum Bálek v roce 2002 realizovala na ploše 1 020 m2. Ústředním prvkem sadových úprav je jezírko, které navazuje na kryté posezení s krbem. Jezírko lemuje zvýšený záhon obestavěný suchou kamennou zídkou.

Rekreační zahrada v Litomyšli

Autorem projektu i zhotovitelem této zahrady je Jan Vavřín - ARS Litomyšl. Zahrada se rozprostírá na ploše 4 247 m2 na okraji Litomyšle a je obklopena poli, zahradami a sady. Zeleň okrasné zahrady je situována do bezprostřední blízkosti domu a proniká do obytných a pobytových prostor. Základem zahrady je kvalitní parterový trávník doplněný prostorově a výtvarně řešenými skupinami rostlin. Výsadby po obvodě zahrady vytvářejí pocit soukromí.

Výtvarný prvek s možností dětských her v Čakovičkách

Autorem projektu tohoto zajímavého prvku v zahradě v Čakovičkách je Ing. Václav Slavíček. Zrealizoval jej a do soutěže přihlásil Tomáš Dědeček - služby pro zahradu, park a krajinu.
Výtvarný objekt vznikl z odkorněných a ohlazených kmenů, které jsou samonosné a stabilizované a slouží pro ukotvení šplhací sítě a houpačky a také plachty, která prostor zastiňuje. Nechybí ani pískoviště a zajímavě řešená lavička. Až děti odrostou, může být prostor lehce upraven jako atypický zahradní altán.

Každý ročník soutěže přináší nové poznatky a zkušenosti. Ten letošní ukázal, že zahradnické firmy už nejsou ty, které na stavbu přicházejí jako poslední, aby pouze zasely trávník a vysázely keře a stromy. Stávají se přímým partnerem investora a generálním dodavatelem stavby. U rodinných zahrad jsou zahradnické firmy schopny odevzdat zahradu opravdu hotovou na klíč. Zvládnou zemní práce, terénní úpravy, stavbu jezírka, dlažby a samozřejmě založí trávníky a zrealizují navržené výsadby. Ukázal také ovšem, jak je obtížné najít společná kritéria , protože některé veřejné plochy a soukromé zahrady jsou nově založené, jiné jsou rekonstruované. Proto se musí s touto nesourodostí v příštích ročnících počítat a uvažovat, jaká stanovit kritéria, aby vyhovovala jednotlivým kategoriím, aby bylo vůbec možné tak nesourodá díla srovnávat. Bezesporu na prvním místě hodnocení musí být kvalita provedení přihlášeného díla, ale je třeba také zvažovat zadání investora a projektové řešení zahradního architekta či projektanta. Velmi důležité je také, aby se do soutěže přihlásilo co nejvíce dobrých firem. Pro celý obor to bude jenom přínosem.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down