08.04.2005 | 06:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sadovnické dílo letošního roku

V letošním roce uspořádalo profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně další ročník soutěže „Nejlépe realizované sadovnické dílo roku“ 2004. Tradice této soutěže se datuje od roku 1975 a je nerozlučně spjata s městem Klatovy. Zde se každoročně pořádají semináře na téma „Životní prostředí a veřejná zeleň“.

Jejich nedílnou součástí jsou soutěže realizací v oboru zahradní a krajinářská tvorba. Zpočátku se soutěžilo ve vysazování květinových záhonů či vysazování mobilní zeleně. V určité době dospěli organizátoři soutěží k závěru, že nejobjektivnější je hodnocení sadovnické úpravy na tom místě, pro které je určena. Tak se zrodilo téma „Úprava vstupních areálů významných budov“, které postupně přerostlo v soutěž ucelených sadovnických ploch v urbanizovaném prostředí. Soutěž nese název „Nejlépe realizované sadovnické dílo roku“.

Myšlenka soutěže
Hlavním posláním soutěže je totiž vyzvednout ty, kteří pochopili, že okrasné zahradnictví dnes již dávno neznamená pouze vysázet stromy a keře a zaset trávník. Chce upozornit na ta díla, kde došlo ke vzájemnému souznění projektanta a realizační firmy, jehož výsledkem je dílo, které uspokojilo požadavky investora a při tom splňuje kritéria, která jsou formulována
v soutěžních podmínkách.. Jedná se zejména o soulad s prostředím, kvalitu provedené práce, celkový dojem a míru souladu s ekologickým potenciálem lokality.

Letošní soutěž
Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo osm sadovnických děl nejrůznějšího charakteru. Díla tentokrát přihlašovali pouze zhotovitelé, to znamená firmy, které dílo realizovaly.
Hodnocení soutěže proběhlo ve dnech 4. – 6. srpna 2004. Odborná porota ve složení Ing. Olga Nováková, prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc., Ing. Radmila Fingerová, Ing. Ivan Staňa a Ing. Jana Šimečková během dvou dnů navštívila všechna přihlášená díla, každý z členů poroty provedl individuální hodnocení. Jednotlivé hlasy byly sečteny a zapsány do souborné hodnotící tabulky.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v Klatovech 8. září 2004 u příležitosti každoročního semináře.

Za vítězným dílem
Vítězem soutěže se stalo dílo s názvem Úprava náměstí Lázně Bohdaneč – vegetační úpravy. Autorem architektonického řešení je akad. Arch. Ing. Stanislav Picek, autorkou návrhu vegetačních úprav Ing. Jana Kohlová z ateliéru FLORART. Přihlašovatelem díla a jeho realizátorem je firma EDEN, s . r. o. Velmi zajímavé je už samo architektonické řešení náměstí, jehož dominantou je kostel. Další dominantou se stala kašna uprostřed kruhového objezdu. Velkorysé je řešení vodních prvků. Základem vegetačních úprav jsou tvarovaná stromořadí z platanů. Řady stromu jsou umístěny soustředně v kruzích, vysazených do travnatých ploch. Výjimečná je technologie založení vegetačních úprav – všechny stromy jsou kotveny za zemní bal, takže na celém náměstí není jediný kůl. Travnaté plochy, kterých je asi 3000 m2, byly založeny pokládkou travního koberce, takže již krátce po založení byly zcela funkční. Trávník má automatickou závlahu, a proto i začátkem srpna, kdy probíhalo hodnocení komise, byl svěže zelený.

Zahrada v Tehově
Další místa obsadily zahrady u rodinných domů. Na druhém místě to byla zahrada v Tehově u Říčan. Autorkou projektu je Jana Hornová z firmy Josef Lohmann - Květ. Tato firma zahradu také realizovala. Zahrada zaujala komisi jak svým řešením, tak i vynikajícím provedením. Ze zahrady byly zachovány zajímavé průhledy do krajiny. Les, který se zahradou sousedí, se opticky stává její součástí. Tam, kde to bylo možné, byly ponechány původní stromy, což dělá dojem, že zahrada je mnohem starší, než tomu je ve skutečnosti. Základem je kvalitně provedený trávník, který umožňuje bezpečný pohyb čtyř malých dětí. Výsadby rostlin jsou působivé od jara do podzimu.

Zahrada na Zbraslavi
Na třetím místě se umístila zahrada v Praze na Zbraslavi. Autorkou projektu je Ing. Jana Pyšková, realizaci této zahrady provedla firma Král & Kurz – zahradnické práce, s. r. o.
Zahrada je řešena tak, aby odpovídala moderní architektuře domu. Opět zde byly velmi citlivě ponechány stávající starší stromy, které rámují dům a vytváří dojem, jako by tam zahrada byla mnohem déle. Velmi zajímavě se na této zahradě pracovalo také s modelací terénu, která opticky zvětšuje zahradu a vytváří potřebný pocit soukromí. Základem je rekreační trávník a atraktivní kamenná kaskáda se skupinami trvalek a dřevin. I u této zahrady kromě celkového dojmu ocenila porota zejména vynikající kvalitu všech prací, včetně prací s kamenem a dlažbou.

Obnova městského parku v Přerově
Nejrozsáhlejším přihlášeným dílem byla Obnova městského parku Michalov v Přerově. Projektantem tohoto díle je ateliér FLORART - Ing. Pavel Šimek, Ing. Pavel Kolář. Na realizaci tohoto parku se podílela celá řada firem, z přihlášených jmenujeme alespoň firmy Vasil Mádr – EKO-VAS, Tomi - Remont, a. s. a Pavel Konvičky. Hlavní ocenění si ovšem zaslouží investor tohoto díla – Město Přerov. Odnesl si jednak čestné uznání od poroty soutěže a také cenu děkana Zahradnické fakulty MZLU v Lednici na Moravě. Čím je tento park tak výjimečný? Jedná se o rekonstrukci 18 hektarového parku, což předpokládá investici 50 miliónů korun. Základ parku se datuje již do druhé poloviny 19. Století, v roce 1903 projektoval část parku František Thomayer. V 70. a 80. letech 20. století byl park necitlivými zásahy degradován na městskou zeleň sídlištního typu. V roce 1991 byly zahájeny první práce na revitalizaci parku. V roce 2000 přijalo město Přerov komplexní program regenerace a rozvoje parku Michalov. Realizace programu byla zahájena bezprostředně po jeho schválení. Do konce roku 2003 se na plnění jednotlivých opatření podílelo 75 projekčních, zahradnických, stavebních a dalších dodavatelských firem.

Krátce o dalších realizacích
O dalších čtyřech dílech se zmíním jenom okrajově. Bezesporu zajímavá byla zahrada v Humpolci, kterou přihlásila opět firma EDEN, s. r. o. Je to sice zahrada u rodinného domu, ale dům ještě nestojí ani se nestaví. Majitel má ovšem zájem o to, aby zeleň byla v zahradě již
v předstihu a také aby stromy, které byly v zahradě již dřívedostaly náležitou péči. V tuto chvíli je dominantou pozemku rybník, v němž má dům na pilotech stát.

Dalším bezesporu velmi záslužným a prospěšným dílem je Rekonstrukce zámeckého parku v areálu zámku Zákupy. Tuto rekonstrukci provedla firma Gabriel, s. r. o., podle projektu Ing. Drahoslava Šonského. V rámci rekonstrukce tohoto přírodně krajinářského parku byly především odstraněny náletové dřeviny, ošetřeny stávající stromy a dosazeny stromy nové, čímž byl dán základ budoucí nové kostře parku. V současné době trpí park nedostatečnou údržbou, což ovšem již není věcí realizační firmy.

Název díla Rehabilitace parkové plochy mezi ulicemi Střešovická a Nad hradním vodojemem napovídá, že zde dříve byla zanedbaná plocha. Na ní byla postupně obnovena cestní síť, na kterou navázaly také výsadby stromů a keřů. Návrh je koncipován tak, aby vznikla otevřená, přehledná, vzdušná a tudíž pro návštěvníky bezpečná sadovnická kompozice, s izolačním účinkem pro obytnou zástavbu. Realizátorem tohoto díla byla firma Otakar Chládek – sadovnický a zahradnický servis. Autory návrhu jsou Ing. arch. Magdaléna Dandová a Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r. o.

Ze stejné autorské dílny je i areál zahradní údržby v zahradě Kinských. Pod realizací tohoto díla jsou podepsány firmy PRESSTO, s. r. o., Rekult a Zahradnictví Podhoří. Investorem tohoto osvíceného díla je Hlavní město Praha zastoupené odborem životního prostředí. Proč osvíceného? Všichni členové komise, kteří v oboru působí už mnoho let si pamatují na dobu, kdy zahradníci byly považováni za ty, kteří ke své práci potřebují jenom hrábě, lopatu a kolečka a někde nějakou boudu na ohřátí. Tady, v zahradě Kinských, bylo zbudováno důstojné zázemí pro pracovníky údržby zeleně, které dává oboru takové postavení, jaké si zaslouží.

Na závěr bych jménem organizátora soutěže Svazu zakládání a údržby zeleně chtěla poděkovat ministerstvu životního prostředí za podporu, kterou soutěži poskytlo. Zároveň bych chtěla požádat všechny, kteří vědí o nějaké zajímavé realizaci, aby vyzvali její tvůrce k účasti v ročníku 2005.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down