12.08.2011 | 04:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

S větší jistotou

V klidnějším předjarním období, kdy v sadu či vinohradu vládne paní zima, zbývá čas na získávání nových informací. Je tedy vhodným termínem k pořádání seminářů a přednášek. I společnost Bayer CropScience zvolila poslední únorový týden k tradičnímu setkání pěstitelů ovoce a révy vinné.

Pěstitelé ovoce a révy vinné měli možnost volit ze tří různých termínů a míst konání seminářů. Znojmo, Hustopeče a Dubňany tak dohromady přivítaly bezmála 300 účastníků vinařsko-ovocnářského semináře. Vedle přednášek ze strany společnosti Bayer CropScience se zde prezentovala i Agra pojišťovna a společnost Agrotec, dodavatel zemědělské techniky.

Necelých 18 tisíc hektarů
O ekonomických aspektech pěstování révy vinné v České republice pohovořil Ing. Jaromír Čepička, CSc., předseda Sdružení znojemských vinařů. V začátku představil vinařství ČR. V rámci ČR existují dvě vinařské oblasti – Čechy a Morava a šest vinařských podoblastí – mělnická, litoměřická, mikulovská, slovácká, velkopavlovická a znojemská.
V současné době je evidováno necelých 17 500 hektarů vinic. V letech 1990 – 95 došlo k velkému poklesu ploch při transformaci a privatizaci zemědělských subjektů a žádné výsadby nebyly provedeny. Teprve od roku 1996 začaly být výsadby vinic v menší míře finančně podporovány MZe ČR a postupně se tato podpora zvyšovala. Po vzniku Vinařského fondu ČR i tento fond výsadby podporoval do vstupu ČR do EU. Největší plochy nově vysázených vinic byly v letech 2000 – 2004, asi 8500 ha, a tak plochy vinic každoročně narůstaly. Od vstupu do EU v roce 2004 dochází pouze k obnově vyklučených vinic v rámci roční obnovy starých výsadeb. Ta by měla ročně dosahovat 5 % v případě obnovy po 20 letech tedy ročně vysazovat asi 700 ha. Skutečnost je podstatně menší, ročně se obnovuje do 200 ha.
Celosvětově nejvyššími plochami vinic se mohou pochlubit Španělé, Italové a Francouzi přibližně po 1 mil. ha. Česká republika zajišťuje pouhé 0,2 % produkce EU. V rámci celé Evropy plochy vinic postupně klesají. Klesá tak i produkce vína v Evropě, navyšují se naopak dovozy vín ze třetích zemí.
Spotřeba vína v České republice dosahuje bezmála 19 litrů a stabilně se zvyšuje. Nejvyšší spotřebou se může chlubit Francie, kde ročně zkonzumují kolem 58 litrů vína na osobu.

Produkce hroznů se nevyplácí
V 70. a 80. letech dosahovaly hektarové výnosy 7,8 t/hektar. V posledním desetiletí klesly. Je to dáno také tím, že pěstitelé musí dosahovat vyšších kvalit u dopěstovaných hroznů. Za dobré se dají považovat roky 2007 a 2008, kdy výnosy hroznů přesáhly šest tun z hektaru. Loňský, velmi složitý rok, přinesl pouhých 3,5 tun z hektaru. V minulosti byla domácí spotřeba kryta z více jak 60 % z vlastní produkce, po vstupu ČR do EU podíl domácího vína na naší spotřebě rychle klesá. Ke stabilnímu navyšování tak dochází v oblasti dovozu vín, které v hospodářském roce 2009/10 přerostly 2000 tis.hl. Kolem roku 2000 se pohybovaly kolem 800 tisíc hl.
Loňská průměrná výkupní cena hroznů byla 16,20 Kč/kg. Vyšších cen dosahují bílé odrůdy (17 Kč/kg), červené se vykupují za 15 Kč/kg. Na vyšších cenách se projevila nízká úroda loňského roku.
Z důvodu stoupajících nákladů na hektar produkce a nižších výnosů se pěstování révy vinné stává nerentabilní. Založení jednoho hektaru vinice vychází na necelých 800 tisíc korun. Náklady na ošetření vinice v ČR se pohybují na úrovni 100 000 Kč. I přes dotace, kterými je tato komodita podporována – na plochu asi 3900 Kč a na IP asi 12 500 Kč, je však stále ztrátová. Odhadem šlo v loňském roce do této oblasti přes 400 milionů korun.

Ochrana révy vinné
Rok 2010 byl jak pro ovocnáře tak pro vinaře rokem velmi složitým. Nepříznivé počasí na začátku vegetace negativně ovlivnilo průběh celého roku. Ukázala se však potřebnost preventivních zásahů a použití systémových přípravků v době dešťů. Pro silný infekční tlak bylo třeba i snížit intervaly mezi jednotlivými aplikacemi.
S novinkou na trhu, která by měla vinařům pomoci v boji proti perenospoře, seznámil účastníky Ing. Petr Příkazský ze společnosti Bayer CropScience. Profiler je dvousložkový přípravek – obsahuje novinku fluopicolide a fosetyl-Al. Přípravek by měl být aplikován výhradně preventivně v době aktivního růstu rostlin. Vyhovuje směrnicím integrované produkce a je možné jeho použití v tomto systému.
V loňském roce byl zaváděn Melody Combi 65,3 v nové WG formulaci. Působí preventivně i kurativně proti plísni révy, i na šedou a bílou hnilobu, červenou spálu a černou skvrnitost. Lze jej použít v průběhu celé vegetace.
Pro preventivní, kurativní a eradikativní ochranu proti padlí působí systémový fungicid Prosper 500 EC. Je registrován v Německu a Rakousku a pro Českou republiku platí v letošním roce povolení k používání, a to v termínu od 15.5 do 15.8. Obsahuje účinnou látku
spiroxamine. Oceňuje se její rychlý průnik do rostlinných pletiv a rozvod do nezasažených částí rostliny, který způsobí zastavení infekce padlí. Přípravek je možno využívat v integrované produkci.

Ochrana ovocných plodin
Osvědčené i nové přípravky pro ochranu peckovin a jádrovin přestavil v rámci semináře Ing. Marian Havlíček, produktový manažer společnosti Bayer CropScience.
Postřikový fungicid Baycor 25 WP je vhodné použít ve dvou ošetřeních na každoročně se objevující moniliový úžeh na meruňkách. Napadení zvyšuje deštivé počasí a chladno v době květu. Přípravek můžeme využít i proti hnědnutí listů meruňky a skvrnitosti listů třešní a višní. S úspěchem jím lze zasáhnout i v porostech jádrovin a na okrasných rostlinách.
Moniliový úžeh a moniliovou hnilobu plodů můžeme také regulovat přípravkem Horizon 250 EW s ochrannou lhůtou sedm dní. Přípravek můžeme s úspěchem použít i proti rzi švestkové a hnědnutí listů meruňky.
Na peckovinách proti monilióze a na plíseň šedou na jahodníku, maliníku a okrasných rostlinách působí Teldor 500 SC.
Proti savým a žravým škůdcům na jádrovinách využijeme Calypso 480 SC. V České republice je široce využíváno. K hubení plevelů a očištění patky kmínku od 3. roku po výsadbě využijeme herbicid Basta 15. Lepší zatřídění ovoce, stabilizaci kvality a množství sklizně v každém ročníku zajistí regulátor růstu Rhodofix.
Novinkou pro ovocnáře k ochraně jádrovin je v letošním roce přípravek Flint Plus. Jedná se o kombinovaný širokospektrální fungicid určený k boji proti strupovitosti, padlí a skládkovým chorobám jádrovin. Kombinuje dvě známé účinné látky – trifloxystrobin a captan. Je distribuován jako mikrogranulát v pětikilogramovém balení. Z pokusů vyplývá lepší účinnost tohoto přípravku jak ve srovnání s jednosložkovými kontaktními přípravky, tak i s obdobnými fungicidy kombinovaného typu. Výhodou je také dlouhodobá účinnost a spolehlivé a vyrovnané působení na listech i plodech. Flint Plus má pomocí tzv. FiTonics efektu vliv na vzhled ovoce – trifloxystrobin podporuje vyšší příjem vápníku a zlepší vyváženost poměru vápník / draslík, což se projeví znatelným snížením výskytu hořké pihovitosti na sklízených a dále skladovaných plodech.. Na jeden metr výšky koruny stromu se doporučuje aplikace 0,6 kg/ha, maximální dávka je 1,8 kg na hektar.

Text a foto Helena Piková

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down