19.05.2005 | 12:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

S Ovocinárskou úniou SR v Holandsku

Na jeseň minulého roku usporiadala OÚ SR odborný zájazd do Holandska, zameraný hlavne na škôlkársku výrobu. Navštívili sme viaceré škôlkárske firmy, odbytové združenie ovocinárov a Ústav pre aplikovaný výskum (oddelenie pre ovocie) v Rajndwijku.

Program prvého dňa začal návštevou firmy Jansen v Nederweerte, ktorá sa zameriava už od roku 1923 na výrobu podpníkov. Špecializuje sa na produkciu podpníkov pre jablone, hrušky, čerešne a slivky. V súčasnosti obrábajú s 15 stálymi zamestnancami 30 ha pôdy. V posledných 10 rokoch investovala firma do mechanizácie. Na ploche 5 ha si vytvorila malý skúšobný podnik aj pri Mělníku v ČR. Dôvodom presunu výroby podpníkov do strednej Európy sú optimálne klimatické podmienky. Zistili, že kým v podmienkach Holandska vyberajú podpníky v decembri, v ČR je to minimálne o 1 mesiac skôr. V domácej škôlke majú 28 ha množiarní (materských porastov). Podpníky pre čerešne množia zásadne z letných bylinných odrezkov. Na vyberanie podpníkov používajú špeciálne upravený stroj s denným výkonom 0,5 ha. Nový stroj podpníky v pôde podreže a zároveň aj vyberie. Predtým vyberali podpníky z pôdy zamestnanci ručne, teraz sa počas tejto pracovnej operácie môžu venovať triedeniu podľa kvality. Podpníky vyvážajú do celého sveta, najmä však do Nemecka a Belgicka (platí pritom zásada, že korene musia byť umytím zbavené zeminy).
Základný biologický materiál v škôlke pochádza z Naktuinbouw v Horste. Všetok materiál je bezvirózny a certifikovaný.
Za najdôležitejšie podpníky pre ovocné druhy, ktoré množia, považujú: pre jablone M 9, pre hrušky Dula C, pre čerešne Gisela 5 a pre slivky St. Julien A.
Letné odrezky čerešní zakorenené v lete predávajú až o ďalší rok na jeseň. Firma nemá žiadne skúsenosti s českými podpníkmi P-HL-A, P-HL-B, P-HL-C. Podľa výsledkov holandských výskumných ústavov je Gisela 5 najlepší slaborastúci podpník pre čerešne. Licenčný poplatok za tento podpník je veľmi vysoký - 1,3 eur (asi 52 Sk). Gisela 5 rastie na stanovišti najskôr ako semenáč a potom za dva roky zastaví rast.
Podpníky nechávajú po vytriedení 2 – 3 hodiny v chladiarni. Dulové podpníky zásadne balia do fólie, pretože pri skladovaní rýchlo strácajú biologickú vodu. Pri dlhodobom skladovaní jabloňových podpníkov dávajú na spodnú časť dební fóliu. Cena 1 ks Vf podpníka M 9 stojí 30 – 40 centov. V triediarni má každý pracovník vlastný stôl, na ktorom triedi podpníky podľa hrúbky. Vytriedené pokračujú na dlhom páse k píle, kde sa režú na dĺžku 0,4 m, podľa požiadavky zákazníka. Ak takáto požiadavka nie je stanovená, režú ich na dĺžku 0,6 m. Podpníky triedia v triede 7 – 8 mm a 9 – 10 mm. Ak pri triedení pracujú počas pracovnej doby len s jedným ovocným druhom, 15 pracovníkov za smenu vytriedi 70 – 80 tisíc podpníkov. Umývačka podpníkov má denný výkon 40 – 60 tisíc kusov. Množia aj podpník Budakovskij, ktorý má vzrast medzi M 9 a M 26. Tento podpník je mimoriadne mrazuvzdorný, a preto ho firma vyváža do Kanady.
Nové množiarne jabloní vysadili na jar 2004 z basic materiálu. Podpníkové rastliny SE sa do pôdy ohýbajú, resp. ponárajú. Z nových dopestovaných rastlín získavajú podpníky na založenie novej elitnej množiarne.
Ďalšou zastávkou bol Horst. História Naktuinbouw v Horste sa začala písať v roku 1943, odkedy v Holandsku vykonávajú kontrolu a certifikáciu biologického materiálu. V rokoch 1943 – 2000 existovala firma NAKB zameraná na ovocné druhy (posledné písmeno B – baum = strom), v roku 2001 sa rozdelila na dve časti. Prvou je Naktuinbouw, ktorá má podobnú náplň ako ÚKSÚP a druhá, ktorú v súčasnosti vedie pán Pooels, je zameraná na produkciu čistého biologického materiálu bez prítomnosti vírusov (Vf).
Do roku 2000 organizácia NAKB množiteľský materiál sama vyrábala a aj si ho sama kontrolovala. Veľmi dôležité pre fungovanie Naktuinbouw je, že ani jedna jeho zložka nespadá pod ministerstvo pôdohospodárstva. Inšpektori Naktuinbouw a aj pán Pooels získavajú svojou prácou peniaze od pestovateľov. Zákazníci pána Pooelsa sú škôlkári, ktorí kupujú očká a vrúble. V Horste produkujú množiteľský materiál pre stromčeky (odrody) a v Zevolde množia podpníky a okrasné rastliny.
Každý biologický materiál v Holandsku sa kupuje ako pomologicky otestovaný. Pri rozmnožovaní sa začína celý proces s kandidátskou rastlinou. Rastlinu ozdravia, čím získajú bezviróznu (Vf) ozdravenú kandidátsku rastlinu, ktorú umiestnia do TI (technického izolátu). Z tohto materiálu pripravia štepením na podpníku M 9 rastlinu, ktorú zasadia do čadičovej vaty a vykonajú pomologickú kontrolu ešte v TI. Počas 3 rokov kontrolujú plody. Každý rok odoberajú materiál z TI na zimné štepenie. Materiál vysádzajú v priestorových izolátoch (PI) na vzdialenosť 0,8 m od seba.
V prvom roku neodoberajú z ozdravenej prebasic Vf rastliny žiadne očká. V druhom roku už majú produkciu 50 – 70 očiek, v treťom 70 – 120 a v štvrtom 120 – 180 očiek. Potom celý porast v TI zlikvidujú. Tento systém produkcie ozdraveného prebasic materiálu majú stanovený len pre jablone a hrušky.
V TI majú stromy v kontajneroch, z každej odrody po 10 rastlín, ktoré prešli pomologickou kontrolou. Len z overených a najlepšie hodnotených stromčekov po pomologickej kontrole odoberajú očká (vrúble), ktoré opäť rozmnožia. Z nich vyberú klony, ktoré pripravia do PI (priestorových izolátov).
Inšpektori z Naktuinbouw kontrolujú každý týždeň všetky stromy v množiarňach.
Na pracovisku existuje samostatné testovacie centrum spojené s TI. Celý skleník podľa potreby zatieňujú, čo má význam pre lepšie prejavy vírusov na rastlinách. (Obdobné centrum má vzniknúť aj na ÚKSÚP v Haniske v SR, pretože pracovisku vyplýva zo zákona sledovať import materiálu aj z tretích krajín.) Podľa odborníkov z Naktuinbouw ich úlohou je nielen kontrolovať, ale hlavne produkovať Vf materiál pre zákazníkov a ktorúkoľvek inú krajinu. V testovacom centre majú 5 oddelení. Najdôležitejším druhom pre ich prácu sú jablone, jahody, čerešne a slivky.
Väčšina odrôd jabloní prinesená do Naktuinbouw za účelom ich ozdravenia, má minimálne 1 – 2 vírusy. Takéto odrody treba ozdraviť teplom (termoterapiou). Jednou z metód je meristémové odstránenie vírusu. Tento spôsob však, z dôvodov možnosti narušenia odrodovej pravosti, zásadne neuplatňujú.
Ošetrenie teplom je efektívne a nenaruší žiadne genetické znaky a vlastnosti odrody. Proces prebieha pri teplote 37 - 40 oC dva mesiace v termokomore, pričom rastliny permanentne osvetľujú. Pri tejto teplote rastlina ešte rastie, ale vírusy sa už nerozširujú. Tá malá časť rastliny, ktorá narastie v termokomore, je zdravá. V testovacom centre ju odoberú a naštepia na jabloňový semenáč. Takto získaná rastlina sa stáva v tomto procese ozdravovania „kandidátskou rastlinou“, ktorú treba ďalej testovať, hoci je už na 80 % Vf (bezvirózna).
1. stupeň testovania robia Elisa testom 2 dni a otestujú ním len 2 – 3 vírusové choroby jabloní.
2. stupeň testovania vykonávajú na tabakových a mrlíkovitých rastlinách zo šťavy z plodov.
3. stupeň testov vykonávajú 3 – 4 roky vo voľnej prírode. Po štyroch rokoch už vedia, či je rastlina zdravá a zbavená všetkých vírusov. Aby nestrácali čas, medzitým už rastliny množia a robia na stromoch pomologické kontroly.
Ďalšie oddelenie v TI tvorí zbierka nových odrôd Vf. To však nie je múzeum odrôd, ale zbierka odrôd ich zákazníkov a majiteľov, ktorí si ich dali k nim ozdraviť. Všetky tieto odrody majú zakódované a neposkytujú o nich žiadne informácie. Systém ozdravovania vykonávajú tak, že najskôr prijmú požiadavku, následne platbu za celý proces a až potom sa ozdravovanie začína.
Z každej ozdravenej rastliny – odrody majú zálohu v chladiarni, keby sa prípadne s rastlinným materiálom niečo stalo.
Zásadne vykonávajú 3 stupne množenia: PREBASIC, BASIC 1, BASIC 2.
Pán Hans Konings nám ukázal plochu jabloní a hrušiek, kde vykonávajú testy na drevitých indikátoroch. Všetky vírusy, ktoré sú v schéme Naktuinbouw, testujú. Prvý variant testov robia na semenáčoch, kde pozorujú príznaky vírusov na listoch a letorastoch, druhý na slaborastúcich podpníkoch, kde sledujú len plody. Pri testovaní robia dvojité očkovanie na podpníku. Vychádzajú z predpokladu, že majú bezvirózny podpník. Prvé očko indikátora je tiež bezvirózne. Druhé a tretie očko na podpníku býva testovaná odroda. Ak sú očká skúšanej odrody vírusové, choroba sa prejaví aj na indikátorovej rastline. Ako indikátorovú rastlinu na vírusovú gumovitosť používajú odrodu ´Lord Lambourne´. Pre rôzne iné vírusy používajú aj iné indikátorové rastliny (odrody). Metodicky štepia každú odrodu na 5 podpníkov v piatich opakovaniach (25 rastlín). Do bezviróznych podpníkov majú väčšinou už naočkované indikátory, do ktorých v lete do T rezu očkujú testované odrody. Podľa toho, aký indikátor použili, vykonávajú test v 3 – 5 opakovaniach. Naočkovanú odrodu potom odstraňujú. Vírusy testujú aj na plodoch (napr. vírusové praskanie plodov pri odrode ´Golden Delicious´).
Druhý deň sme absolvovali prehliadku ovocnej škôlky Van Rijn de Bruyn v Udene. Škôlka produkuje 700 – 800 tisíc stromčekov – polovicu v Holandsku a polovicu v Poľsku a na Ukrajine. Tendenciou viacerých firiem v Holandsku je znižovanie výroby vo vlastnej krajine a jej presúvanie do strednej časti Európy. Len 20 % produkcie predávajú v Holandsku. Ostatné výpestky idú do Anglicka, Nemecka, Poľska, Maďarska a na Ukrajinu. Dôvodmi presunu výroby do našich oblastí sú zhoršené podmienky pre pestovateľov zo strany holandskej vlády a lacná pracovná sila v strednej Európe. Ovocné stromčeky produkujú len ako „Knippbaum“. Pri štepení 30 % očkujú v lete a 70 % vrúbľujú v zime. Pri očkovaní používajú aj T spôsob, ale tzv. čibading podobný forkertu je lepší. Pri tomto druhom spôsobe majú výpestky vyrovnanejší rast a menší výpad. Na jeseň vybrané ujaté okuláty hneď vysádzajú. Na 1 ha škôlky zásadne vysádzajú 23 000 kusov jabloňových stromčekov. Nezávisle od odrody plánujú dosiahnuť 80 - 90 % I. triedy. Používajú 2 typy, resp. klony podpníka M 9. Sú to klony 337 a EL 56, ktorý je slabší v raste a vhodný pre ťažšie pôdy.
V exkurzii sme pokračovali návštevou odbytového združenia Fruitmasters, ktoré je vlastne kooperáciou producentov ovocia. Z celého Holandska a v ostatných rokoch aj z Nemecka a Belgicka prichádzajú ovocné produkty na ich ďalšie spracovanie (triedenie, balenie, skladovanie, predaj). Vykonávajú komisionálny predaj prostredníctvom internetu, ako aj predaj pomocou burzových hodín. Dosahujú ročný obrat 130 mil. eur. V roku 2002 postavili novú halu, v ktorej ročne vytriedia 50 000 t ovocia a spracujú v nej polovicu holandskej produkcie.
Ovocinárska škôlka Botden & Van Willegen, ktorú sme si prezreli posledný deň nášho pobytu v Holandsku je moderný, stredne veľký podnik s produkciou 1,3 milióna stromčekov jabloní a 150 tis. hrušiek. Odbyt výpestkov je zameraný na Nemecko, Holandsko a Francúzsko. Zo strednej Európy majú najväčší odbyt v ČR a SR. Ovocné výpestky jabloní triedia do 3 tried - extra triedy, I. a II. triedy. Výpestky v extra triede musia dosahovať výšku nad 1,5 m a mať päť bočných, 0,4 m dlhých výhonkov. Druhú triedu tvoria stromčeky vysoké 0,6 – 1,2 m, s tromi bočnými, 0,15 m dlhými výhonkami. Z celkovej produkcie zodpovedá 90 % jabloní trom požadovaným kvalitám a 10 % stromov zničia. Stromy nechávajú do decembra na stanovišti v škôlke. Keby ich dali do skladu skôr, stratili by pri triedení veľa vegetačnej vody, v dôsledku čoho by sa na jar ťažko ujímali. Stromčeky sa musia skladovať pri teplote 1 °C a relatívnej vzdušnej vlhkosti 97 %. Značnú časť produkcie štepením pripravujú vo firme Fructop s.r.o. Ostratice na Slovensku. Z odrody ´Gala´ množia klony Mondial, Mitschgala, ´Gala´ Brukvil. Dosiaľ zo štandardnej odrody ´Braeburn´ pestovali klon Hilvel. Na 1 ha vysádzajú 28 000 výpestkov jabloní. V škôlke dávajú stromy na 0,35 m od seba, čo je optimálna vzdialenosť aj pre odrodu ´Jonagold´. Zásadne predávajú „Knippbaum“. Jednoročné stromčeky bez obrastu, známe u nás ako špičiaky alebo hrotiaky, sú u nich nepredajným tovarom. V roku 2004 výnimočne predávali jednoročné stromčeky s predčasným obrastom (získaného pinclovaním) odrody ´Braeburn´, klon Maryli Red.
Posledná návšteva v rámci odborného zájazdu pripadla na PPO - Ústav aplikovaného výskumu rastlín v Randwijku, ktorý je súkromnou inštitúciou. Pri výskume ovocných drevín (jabloní, hrušiek, sliviek, čerešní a višní) a drobného ovocia sa zameriavajú na celý systém pestovania až po zber, na vlastné pestovanie (tvary, rezy, agrotechniku), ochranu, ekonomiku, pozberové ošetrenie sadov a kvalitu produkcie.
Ústav pracuje pre vládu, pestovateľov i aukcie. Na svoju činnosť získava financie od pestovateľov, ktorí ich odvádzajú poplatkami od 1 ha štátu. Vyplýva im to z holandskej legislatívy. Celý výskum sa uskutočňuje na ploche 15 ha.
Holandsko má 11 000 ha jabloní. Hlavnými odrodami sú ´Jonagold´ (80 %) a ´Elstar´. Pred 10 rokmi mali 16 000 ha jabloní, ale z dôvodu nízkych cien z nich časť bez obnovy zrušili. Hrušky pestujú na výmere 6400 ha a plochy stále zvyšujú. Na rozlohe 1000 ha pestujú spolu čerešne a slivky. Plochy čerešní tiež stúpajú, pretože sú dostupné nové kvalitné odrody, ako ´Regina´, ´Silvia´ a podpník Gisela 5, ktorý umožňuje zvládnuť pestovanie v nízkych tvaroch, hustom spone a menšej pracovnej náročnosti. Drobné ovocie pestujú na výmere 1000 ha, pričom 500 ha tvoria čierne ríbezle. Horúcou témou výskumu je požiadavka holandskej vlády, ktorá chce do 10 rokov zvýšiť rozlohu ekologických výsadieb zo súčasných 1,5 % na 10 %. V ďalšej časti návštevy sme získali veľa odborných poznatkov a informácií o nových perspektívnych odrodách jabloní, akými sú napríklad ´Delinco´, ´Junami´, ´Autento´, ´Wellant´, ´Rubens´ a pod.

Záver
Cesta do Holandska potvrdila vysoký štandard krajiny vo všetkých sférach ovocinárstva, vrátane výskumu, šľachtenia, výroby podpníkov, východiskového množiteľského materiálu i hotových výpestkov. Systém certifikácie je v Horste dokonale prepracovaný, uznávaný a rešpektovaný domácimi pestovateľmi, škôlkármi i zahraničnými odberateľmi. Kvalita predávaných stromčekov v tvare „Knipp“ je základom úspechu pre akúkoľvek novú výsadbu. Je to v podstate dvojročný stromček s jednoročnou korunkou a vydiferencovanými kvetnými púčikmi, pestovaný pomerne zložitým spôsobom – vyžaduje si náročnú prácu a ochranu, závlahu a regulovanú výživu. Je to tvar stromčeka, ktorý slovenský pestovateľ nevie zatiaľ zhodnotiť nielen finančne, ale ani odborne. Aj napriek všetkému pozitívnemu sme vycítili u mnohých zástupcov firiem neistotu z budúcnosti, ktorú mnohé firmy zatiaľ riešia rozširovaním a presúvaním výroby do oblastí v Poľsku, ČR, MR a Ukrajiny. Dôvodom týchto úvah boli nielen ekonomické ukazovatele a lacná pracovná sila, ale aj výhodnejšie klimatické podmienky vrátane tepelného a svetelného režimu. Úroveň v sadoch potvrdila, že farmári pristupujú k dosahovaniu vysokých úrod a vysokej kvality zodpovedne, čo sa principiálne prejavuje nielen pri výbere odrôd a certifikovaného ozdraveného biologického materiálu, ale aj pri tvarovaní stromčekov, ich ochrane, výžive a dobrej kondícii počas celého obdobia ich pestovania.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down