Rychlení ladoněk a modřenců

Rychlení drobných cibulovin zaznamenalo nebývalou konjukturu zhruba před třiceti lety, kdy na nizozemském trhu dosáhly obratu přes 50 milionů Hfl (něco přes 22 mil. eur). O celých 80 % obratu se tenkrát dělily Ornithogalum, Nerine, Gloriosa a Cro-cosmia s dnes téměř zapomenutou Brimeura. Modřence ani ladoňky se prakticky ne-rychlily, o pět let později se ale se čtyřmi miliony prodaných květenství modřence už na celkovém obratu podílely pěti procenty.

V posledních letech je přes VBN ročně prodáno přes sedm milionů květenství mod-řenců (obratem 601 000 eur přibližně 110. pozice mezi řezanými květinami) a půl dru-hého milionu květenství ladoněk. Mezi hrnkovými květinami se modřence se sedmi miliony prodanými hrnky drží zhruba na 50. pozici (4 889 000 eur), obrat ladoněk se 150 tisíci prodaných hrnků málo přesahuje 110 000 eur.

Exaktní střídání teplot
Podobně jako u tulipánů jsou květy ladoněk a modřenců zakládány paralelně se vstu-pem do dormance na počátku léta. I tady je tedy schopnost cibulí vykvést podmíněna vysokými teplotami, určujícími vývoj všech květních orgánů (gynoeceum musí být plně vyvinuto ve všech květech v květenství!), následujícími nízkými teplotami napo-máhajícími odbourání dormantních látek (výjimkou jsou “ladoňky” kapské skupiny spolu s eucomidami a lachenaliemi) a další teplou periodou umožňující probuzení ci-bulí, rašení a kvetení. Při rychlení je ovšem třeba teploty střídat exaktněji, než jak je tomu v přírodě.
Ladoňky rodu Oncostema (někdejší Scilla peruviana) jsou v tomto ohledu rovněž ještě výjimkou. Poměrně veliké cibule (pro rychlení nejméně 14/+) se vysazují do 12cm hrnků (musí být 2 až 3 cm pod povrchem substrátu) a chladí pět nebo šest týdnů při 9 °C, poté se teploty pro dalších pět týdnů sníží k 5 °C. Za podobně nízkých teplot pro-bíhá však i samotné rychlení, aby květenství zůstávala kompaktní. K nejranějším ter-mínům se od 48. týdne rychlí při 12 °C, později jen při 9 °C a k závěru 12 až 16 týdnů trvajícího rychlení se teploty opět stáhnou k 5 °C. Nad 5 °C by teploty neměly vystu-povat ani při transportu, a také spotřebitelé by rostliny měli držet pod 12 °C – potom je trvanlivost produktu vynikající.
Ze západoasijských ladoněk jsou v hrnkách nejčastěji rychleny Othocallis siberica, Othocallis mischtschenkoana (někdejší Scilla tubergeniana), Puschkinia scilloides a Scilla (Chionodoxa) luciliae. Cibule O. mischtschenkoana (nejméně 8/+, vyhánějí až tři květenství z cibule) lze chladit od 34. týdne pro rychlení od poloviny prosince, ostatní tři taxony (O. siberica 7/8, P. scilloides a S. luciliae 5/+) jsou pro rychlení před polovinou února nevhodné a s chlazením se proto začíná až od 44. týdne. Ladoňky rodu Othocallis je možno čtyři až šest týdnů chladit nasucho, poté se cibule po pěti nebo více (dle velikosti hrnku, tab. 2) nahrnkují a chladí dalších 11 (9) týdnů. U druhů rodu Scilla (Chionodoxa!) a Puschkinia by celé patnáctitýdenní chlazení cibulí mělo probíhat za vlhka. Podobně jako u tulipánů se začíná při 9 °C, po čtyřech týdnech se teploty stáhnou k 5 °C a postupně se ještě snižují až ke 2 °C. Rychlení všech ladoněk při 12 až 15 °C (O. mischtschenkoana pro nejranější termíny až 18 °C) a 60 až 80% vzdušné vlhkosti trvá 10 až 20 dní. Nakvetlé ladoňky lze krátkodobě skladovat při 0 až 2 °C, při transportu by teploty neměly vystupovat nad 2 °C.

Rychlení modřenců
Modřence doporučované pro rychlení (především Muscari armeniacum, M. aucheri a M. latifolium) mají areály výskytu posunuty blíže k mediterránu a tomu je přizpůsoben průběh chlazení. Také některé z drobných západoasijských druhů (Muscari pallens nebo M. azureum) by ale mohly být vítaným obohacením sortimentu pro rychlení v hrnkách už od 6 cm. Před chlazením se cibule skladují do konce srpna při teplotě 23 °C, poté při 20 °C a od října při 17 °C. Cibule M. aucheri a M. latifolium (pro rychlení nejméně 6/7, nejlépe ale 9/+ vyhánějící po dvou až třech nebo – u M. aucheri ´Blue Magic´ – až po pěti květenstvích z cibule) se chladí po celou dobu za vlhka: vysazují se po pěti až dvaceti do 9cm až 16cm hrnků (tab. 2), při 11 °C zakoření a poté se v závislosti na termínu rychlení (tab. 1) chladí 13 až 16 týdnů při 9 °C. U taxonů s listy rašícími na podzim, jakými jsou Muscari neglectum nebo Muscari armeniacum (v hrnkách se rychlí především odrůdy ´Blue Spike´, ´Fantasy Creation´, ´Saffier´, ´Atlantic´a ´Blue Pearl´), je nutno cibule chladit 15 týdnů za sucha při vzdušné vlhkos-ti nepřevyšující 60 % (nad tuto hodnotu neúměrně narůstá riziko incidence penicillia). Teprve poté se hrnkují (na rozdíl od ladoněk může u modřenců vrchol cibule ze sub-strátu nepatrně vyčnívat) a zakořeňují ještě jeden nebo dva týdny během chlazení za vlhka – přestože i u těchto druhů dlouhodobé vlhké chlazení zkracuje dobu rychlení, listy pak bývají příliš dlouhé. Všechny modřence se rychlí při 14 až 15 °C po dobu jednoho až dvou týdnů (M. aucheri ´Blue Magic´ v nejranějších termínech až tři týd-ny). Expedovat je lze jakmile se vybarvují první květy v květenství, teploty by při transportu opět neměly vystupovat nad 5 °C.

Rychlení k řezu
Pro rychlení k řezu se cibule modřenců sází nejméně 2 cm hluboko a chladí se o málo déle: po pěti týdnech při 9 °C se teploty sníží k 5 °C pro dalších 11 až 12 týdnů. Rychlí se podobně jako modřence v hrnkách, jedná se však téměř výhradně o M. armeniacum s odrůdami ´Bahama Blue´, ´Blue Dream´, ´Bluefields Beauty´ (na VBN nejprodáva-nější odrůda po kategorii Ostatní modré), ´Blue Lagoon´, ´Dark Eyes´, ´Cantab´, ´Superstar´a ´Valerie Finnis´. Dosud ojediněle nabízenou kategorií jsou Muscari-on-Ice, které se při 23 °C skladují až do října, poté se teploty sníží k 20 °C a zhruba po čtyřech týdnech se cibule sází do truhlíků a nechají se zakořenit při teplotě 9 °C. Další postup je stejný jako u ledových tulipánů – uzavření truhlíků do plastových obalů, sní-žení teplot k –2 °C (při 0 °C stále rostou kořeny!) a od května rychlení za teplot co možná nejbližších 12 °C. Na rozdíl od tulipánů se ale rychlení modřenců ani ladoněk neobejde bez dostatku světla. Květenství modřenců vydrží ve váze šest až deset dní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *