Různorodá krása javorů – II. díl

Javory se řadí mezi nejrozšířenější listnaté dřeviny našich parků a zahrad. Jsou dekorativní svým habitem v každém ročním období a jejich okrasná hodnota se zvyšuje s jejich stářím. Rozsáhlou kolekci javorů můžeme obdivovat v Dendrologické zahradě v Průhonicích, kde také v letech 2006 až 2007 probíhalo pozorování rodu Acer, s kterým jsme vás seznámili v minulém díle. Věnovali jsme se jednotlivým sekcím a jejich nárokům na stanoviště, hodnotícím kritériím a výsledkům sledování. Dnes se blíže seznámíme s jednotlivými druhy a kultivary javorů.

Taxony uvedené v tabulce vykazovaly nejen dobré výsledky na základě sledování, ale i významnou estetickou hodnotu. Jsou zde uvedeny i druhy, které jsou méně známé a zasloužily by si větší pozornost.
Například Acer carpinifolium – javor habrolistý, je doposud u nás vzácně používaným druhem. Nachází se jen v několika zahradách a parcích. V našich podmínkách prospívá dobře a nevykazuje žádná poškození. Navíc je zajímavý tvarem listu, který je ve skupině javorů neobvyklý.
Uvedeny jsou i některé dobře známé druhy a kultivary javorů (např. Acer platanoides ´Crimson King´), ale vzhledem k jejich dobrým výsledkům i v Dendrologické zahradě jsem je do tabulky rovněž zařadil.
U některých javorů můžeme pozorovat, že se chovají jako chiméry. V Dendrologické zahradě se takto chová například Acer negundo ´Flamingo´ a Acer negundo ´Elegans´ a pravděpodobně i Acer rufinerve ´Albolimbatum´, zde je však potřeba ve sledování pokračovat, jelikož panašování zde není zaznamenáno pouze dva roky, ačkoliv v předešlých letech je vykazoval. Acer negundo – javor jasanolistý je už delší dobu uváděn jako samostatný rod Negundo aceroides – javorovec jasanolistý. Vzhledem k zažitému začlenění do javorů mezi odbornou veřejností jej zde rovněž uvádím a podle starší literatury je řazen do sekce Negundo. Mezi panašovanými javory jsou javory jasanolisté právě díky svému rozdílnému listu velmi hodnotné.
Mezi zajímavé druhy patří samozřejmě javor velkolistý – Acer macrophyllum, který upoutá svými nezvykle velkými listy. Většina stromových javorů dává přednost plnému slunci, avšak tento je ideální do výsadeb v polostínu. V prvních letech po výsadbě je dobré rostliny na zimu chránit.
Asi mezi nejkrásnější javory patří kultivar javoru klenu – Acer pseudoplatanus ´Corstorphinense´, který na jaře upoutá svými zářivě žlutými listy. Zasloužil by si daleko větší uplatnění, zejména ve velkých parcích, jako dominanta na tmavém pozadí. Jeho efekt proti modré obloze je rovněž velmi pěkný. Listy dřeviny v průběhu vegetačního období postupně zelenají. Nejvyšší intenzity žlutého zbarvení dosahuje asi v půlce května.
Javor okrouhlolistý – Acer circinatum je severoamerickým druhem, který je podobný tzv. japonským javorům (také spadá do stejné sekce). Opět vyžaduje polostinné stanoviště, ale oproti asijským druhům je v našich podmínkách odolnější . Navíc na podzim barví žlutooranžově.
Javor mléč, který patří mezi nejkrásněji kvetoucí javory, má několik zakrslých, nebo kompaktních kultivarů. Jedním z nich je Acer platanoides ´Jirka´, který je ideální do menších ploch a navíc vykazuje velmi dobrou odolnost vůči chorobám a škůdcům. Rostliny je lepší štěpovat u země, neboť jedinci štěpované v korunce nevykazují příliš dobré růstové vlastnosti.
Javor tatarský má několik poddruhů a jedním z méně známých je Acer tataricum ssp. semenovii. Oproti poddruhu Acer tataricum ssp. ginnala, barví na podzim méně výrazně (spíše žlutozeleně), má velmi jemný habitus se zajímavým listem. Své uplatnění najde jako předsadba před vzrůstné druhy javorů, či jiných vzrůstných dřevin, kde chceme pohledově zakrýt kmen (tzn. volně rostoucí živé stěny). Keřově rostoucí druhy javorů jsou poměrně známé a to v několika sekcích. Výhradně sbírkovou rostlinou, kterou můžeme oživit větší zahradu, nebo park je javor čtyřčetný – A. tetramerum var. betulifolium, někdy uváděn jako Acer stachyophyllum. Tento druh opět vykazuje vynikající vlastnosti v odolnosti vůči chorobám a škůdcům. Oproti předešlému druhu je javor babyka téměř obyčejným taxonem. Nicméně díky svým vynikajícím schopnostem přežívat v teplém a suchém prostředí je často používán coby kompaktní kultivar Acer campestre ´Elsrijk´ do uličních stromořadí. Může nám však nabídnout i zajímavý panašovaný kultivar Acer campestre ´Pulverulentum´, který lze použít i do menších zahrad. Na výběr je zde ještě zakrslý kultivar Acer campestre ‘Nanum’, s klasickým zeleně zbarveným listem, který je velmi kompaktní a ideální do menších rodinných zahrad.
Některé druhy v Dendrologické zahradě se jeví jako problematické. Například Acer platanoides ´Crimson Sentry´, který je po vyrašení listu pěkně vypadajícím červenolistým kultivarem javoru mléče. Zhruba od června je silně napadán různými chorobami a škůdci. Pozorovány byly převážně požerky od housenek a na konci léta také pravidelně trpí padlím. V některých letech zbývá z listu pouze žilnatina. Záleží však na průběhu určitého roku. Trpí rovněž namrzáním a to zejména v oblasti vrcholu stromku. Nicméně, i když jsou rostliny takto silně poškozeny téměř každý rok, nehyne. Paradoxem je, že tento javor je mezi veřejností značně oblíbený a bývá často žádán. Otázkou zůstává zda se takto chová i v soukromých výsadbách, protože tím jeho atraktivita zakrslého a červeně zbarveného kultivaru (navíc od původního druhu) zajisté značně trpí. Není totiž účelem mít na zahradě kultivar, který je nutno každoročně složitě ošetřovat. Dalším problematickým taxonem je i kultivar od javoru stříbrného – Acer saccharinum ´Lutescens´. Tento žlutě zbarvený kultivar je ve velké míře poškozován hálkami na listech (listová plocha není téměř vidět). Opět napadení závisí na průběhu roku a navíc na návětrných místech značně namrzá.
Nejstarší výsadby v zahradě sahají až do 30. let minulého století a i některé javory jsou v této době vysazeny. Rostliny, které jsou takto staré a nemění se jejich znaky, vykazují už tak svojí kvalitu a proto je v tabulce uveden i jejich věk. Ten je uveden i z ryze praktických důvodů – lze dohledat velikost jednotlivých dřevin v určitém věku. Samozřejmě musíme brát ohled na možné odchylky z různých stanovišť.
Jak už jsem se několikrát zmínil rod javorů se může pochlubit širokým druhovým i kultivarovým zastoupením. Díky své rozmanitosti ve tvaru, velikosti ale i barvě listů, kmene i samotné koruny se javory staly neodmyslitelnou sadovnickou a krajinářskou dřevinou, která nám má stále co nabídnout.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *