04.09.2018 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Různé způsoby ozelenění vinic

Ozelenění vinic je v současnosti nedílnou součástí agrotechniky révy vinné. Při pěstování se využívá především pozitivních účinků ozelenění, jako jsou protierozní opatření, prokypření půdy a zlepšení struktury a obohacení o organickou hmotu. Je však třeba myslet také na to, že ozelenění by mohlo představovat konkurenci pro révu vinnou, zejména ve vztahu k vodě a dusíku. Ozelenění ve vinicích musí být proto využívané takovým způsobem, aby se minimalizovala konkurence pro révu vinnou a přitom se využívalo jeho pozitivních vlastností.

K tomuto účelu se využívají druhově bohaté ozeleňovací směsi, kde jsou druhy rostlin vybírané ve vztahu k jednotlivým stanovištím a půdním podmínkám. Cílem proto není ozelenění vinic spontánní vegetací, kde budou převládat dominantní druhy trav, ale dostat do vinice druhy, které budou pro révu vinnou přínosné. Před výsadbou vinice je velmi důležité zelené hnojení, které má za cíl omezit půdní únavu, pozitivně působit na strukturu půdy a obsah organické hmoty. Je vhodné využívat především rychle rostoucí druhy, které tvoří dostatek organické hmoty. Zároveň by se mělo jednat o druhy, které dobře prokořeňují půdu, a tím ji prokypřují. Často se v této souvislosti zmiňuje vojtěška, která svým rozvětveným kořenovým systémem půdu prokořeňuje. Právě tento druh je však méně vhodný, protože zelené hnojení má působit především krátkodobě. Jakmile vojtěška ve viniční půdě dobře zakoření, obtížně se likviduje a může vytvářet nepříznivé prostředí v nové výsadbě. Vhodné jsou proto především některé druhy z čeledi brukvovité a jednoleté druhy z čeledi bobovité.

Text a foto

prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.,

Zahradnická fakulta,

Mendelova univerzita v Brně

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 9/2018.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down