Rozsáhlá likvidace invazních rostlin v národních parcích posloužila ochraně přírody

Projekt Likvidace invazních druhů v praxi cílící na vybrané lokality národních parků a chráněných krajinných oblastí úspěšně dospěl do svého konce. Díky úzké spolupráci s odbornou i laickou veřejností se podařilo nejen zmapovat a zhodnotit efektivitu likvidace nežádoucích invazních druhů na vybraných chráněných lokalitách. Hlavním cílem, v němž byli odborníci také úspěšní, bylo zmírnit dopady nepůvodních druhů na rostlinná společenstva v zvláště chráněných územích ČR i mimo ně.

Dvouletý projekt odborníků z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze financovaly tzv. Norské fondy z programu Rago.

Hrozba pro biodiverzitu

V současné době se nepůvodní a invazní druhy stávají jednou z největších hrozeb pro biodiverzitu, a to zejména v chráněných územích. Tyto druhy mohou vytlačovat původní druhy a narušovat ohrožená společenstva rostlin i živočichů; důsledkem invazí může být i celková degradace ekosystémů. Aktuálně tedy invazní druhy představují jedno z hlavních témat v oblasti ochrany přírody.

Zásadním prvkem pro management invazních druhů je jejich důkladné mapování a včasná likvidace. Problematika likvidace invazních druhů je však složitá, a proto je klíčová spolupráce vědců s odborníky na praktickou ochranu přírody a pracovníky státní správy či samosprávy. „Hlavním problémem při likvidačních pracích byl nedostatek financí a lidských zdrojů. Dále pak použití nevhodných metod likvidace nebo jejich špatné načasování,“ uvedla vedoucí projektu Kateřina Berchová Bímová z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze.

V rámci projektu proběhly rozsáhlé likvidace invazních druhů v národních parcích a chráněných krajinných územích. Cílem byla praktická likvidace invazních druhů a testování rozdílných metod eliminace. Likvidace v praxi probíhaly na území národních parků Podyjí, České Švýcarsko a Šumava a odborníci zde likvidovali nejvíce rozšířené invazní druhy rostlin, druhy s nejvyšším dopadem na biodiverzitu, anebo naopak druhy, které se na území parku začínají nově šířit z okolní krajiny. Rovněž byly uspořádány odborné semináře a terénní workshopy, kde byly představeny nové vhodné postupy při mapování výskytů druhů, plánování likvidací a nejúčinnější známé metody likvidace pro jednotlivé druhy. Tyto akce umožnily diskuzi a následnou spolupráci mnoha specialistů, čímž přinesly mnoho nových poznatků. Z praktických zkušeností vyplynula nutnost aktualizovat a koncepčně sjednotit doposud využívané metodiky managementu invazních druhů rostlin.

Projekt byl zaměřený také na veřejnou publicitu a spolupráci s veřejností. Vznikla řada informačních materiálů, včetně webových stránek (https://ragoinvaze.fzp.czu.cz/), letáků a instruktážního videa, které představuje moderní způsob likvidace invazních dřevin pomocí navrtávání kmene. Projekt řešitelé rovněž prezentovali v médiích, na veletrzích a v rámci dne otevřených dveří Fakulty životního prostředí.

„Projekt Likvidace invazních druhů v praxi se ukázal být významným krokem kupředu směrem k úspěšné ochraně našich národních parků a chráněných krajinných oblastí před nepůvodními invazními druhy rostlin. Získané poznatky uplatníme hlavně v praktické ochraně přírody, zároveň by však měly být dále rozvíjeny pomocí dalších obdobných a navazujících projektů,“ zhodnotila vedoucí projektu.

Zdroj: TZ ČZU

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down