11.02.2019 | 01:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rozmetadla pro plošnou aplikaci organické hmoty do vinic

Z pohledu moderního vinohradnictví jsou v současné době při aplikaci organických hnojiv respektovány zejména nároky révy vinné na výživu, stále častěji se však přihlíží také k aspektům ekologickým a ekonomickým. Organická hmota slouží v půdě jako zdroj energie a živin.

Její pravidelná aplikace v dostatečném množství přispívá ke zlepšení vlhkostních i vzdušných poměrů v půdním prostředí a napomáhá udržení biologické aktivity půdy. Významnou roli sehrává organická hmota také na svažitých pozemcích, kdy pozitivně působí při omezování erozivních účinků. Pro aplikaci organických hnojiv ve vinicích platí několik zásad vyplývajících především z nároků půdy na výživu. Vstupní informaci představuje stanovení vhodné aplikační dávky hnojiva, nejčastěji na základě půdního rozboru a obsahu čistých živin. Při aplikacích kompostů s cílem revitalizace půdního horizontu popř. s cílem zvýšení retenční schopnosti půdy, se volí vyšší dávky (nad 50 t/ha), zohledňují se ale také technicko-ekonomické možnosti pěstitele. Nutnost aplikace vysokých dávek kompostů je dána nižším obsahem živin a potřebou výraznějšího ovlivnění retenční schopnosti půdy. Výběr technologického postupu pro hnojení organickými hnojivy vychází z analýzy potřeby hnojení, často formálně zpracovaného v plánu hnojení. Znalost objemu aplikovaného hnojiva, doby, za kterou ho musíme aplikovat, místa skladování, přepravní vzdálenosti z místa skladování na pozemek, kvality cestní sítě včetně půdních podmínek při aplikaci umožňuje definovat požadavky na odpovídající technické zajištění.

Text

prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.,

prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.,

Ústav zahradnické techniky, ZF MENDELU v Brně

Foto prospekty výrobců a uživatelů

Celý článek naleznete v časopise Zahradnictví č. 2/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down