Rozkvetlé Veltrusy

Historie šlechtění zeleniny a květin má v Čechách dlouholetou historii, která sahá až do 19. století. Řada našich vynikajících odrůd se dodnes těší velké oblibě jak v Evropských zemích tak i v zámoří, zejména v USA a Kanadě. Jednou ze společností, která se věnuje šlechtitelské činností je Sempra Praha, a. s. S výsledky její úspěšné činnosti se veřejnost může seznámit prostřednictvím Dnů otevřených dveří, které se každoročně konají na jejích provozovnách.

Jednou ze stanic společnosti, která se zabývá udržovacím šlechtěním a novošlechtěním letniček, produkcí a prodejem zeleninové a květinové sadby je šlechtitelská stanice Veltrusy. Šlechtitelská činnosti ve Veltrusech se datuje rokem 1947, kdy vzniklé poválečné organizace začali se šlechtěním na bývalých polnostech zámeckého panství. V roce 1977 se na pozemcích výhradně začíná se šlechtěním zeleniny pod hlavičkou Výzkumného a šlechtitelského ústavu zelinářského v Olomouci. Mezi nejznámější odrůdy, které zde byly vyšlechtěny patří například mrkev ´Olympie´, brukev ´Violeta´ nebo fazol Veltruská Saxa´.
Důležitým mezníkem v historii stanice byla rok 1981, kde do Veltrus bylo přesunuto šlechtění a novošlechtění letniček, dvouletek a trvalek společnosti Oseva. V současné době se aktivity společnosti soustřeďují na udržovací šlechtění a novošlechtění více jak 150 odrůd a druhů letniček.

Prohlídka porostů
S činností šlechtitelské stanice se i letos mohla laická i odborná veřejnost seznámit prostřednictví Dnů otevřených dveří, které se ve Veltrusech konali 6. – 7. srpna. Především zástupci měst, obcí a semenářských závodů využili možnosti se zúčastnit přehlídky porostů letniček a seznámit se blíže s jejich udržovacím šlechtěním, jehož cílem je udržování existujících odrůd na úrovni, kterou měli v době registrace. Vlastnosti odrůdy jsou totiž neustále ovlivňovány biologickými faktory. Aby si odrůda i poletech zachoval svoje charakteristické znaky, které získala v průběhu svého šlechtění je nezbytné u ní provádět negativní i pozitivní výběr. K hodnotícím měřítku při výběru matečných rostlin z porostu patří například barva a velikost květu, celkový habitus rostliny, ranost kvetení nebo schopnost dobře semenit, jak jsme se dozvěděli od vedoucí stanice Ing. Jiřího Porše.

Mezi návštěvníky Dnů otevřených dveří byly převážně zástupci obcí, měst a semenářských podniků, které jsou stálými odběrateli jak semen tak i sadby z Veltrus. Na více jak na dvouhektarové ploše mohli shlédnou nabízený sortiment letniček v období jejich největší dekorativní hodnoty. Výsadba stovek sazenic jedné odrůdy umožňuje sledovat jednotnost porostu jak ve výšce, tak i kvetení (barvě a množství květů). Právě tyto vlastnosti dané odrůdy rozhodují o jejím zařazením do osazovacích plánů plošných výsadeb na veřejných prostranstvích.

Vše pro spokojenost zákazníka
Šlechtitelská stanice ve Veltrusech si za svá dlouhá léta působnosti vybudovala dobrou pověst producentů kvalitního osiva jak u domácích odběratelů tak i zahraničích. Přestože udržovací šlechtění a produkce osiva je velice náročnou prací jak po stránce časové, tak i organizační osivo z Veltrus se vyznačuje vedle dobré klíčivosti i pravost dané odrůdy. Kromě služeb spojených s osivem a sadbou se ve stanici věnují projektování osazovacích plánů. Výběr druhů a odrůd rostlin pro budoucí výsadbu se odvíjí především od světelných podmínkách osazovací plochy a jejímu účelu. Rostliny, jenž lépe odolávají mechanickému poškození jsou vhodnou volbou pro výsadby na frekventovaná místa, jako jsou např. dětská hřiště. Ve spolupráci s dceřinou organizací Sempra Flora Holice, s. r. o. plánují rozšíření svých služeb i na výsadby do nádob a závěsných košů.
Krásu letniček z Veltrus můžeme obdivovat například ve výsadbách městské části Prahy 3, Litoměřicích nebo v Klatovech, které jsou proslulé svoji květinovou výzdobou. Navázáním spolupráce se Státním památkovým úřadem si porosty letniček můžete prohlédnou po předchozí rezervaci v rámci prohlídky veltruského zámeckého areálu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *