06.10.2005 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rostlinolékařská kontrola zásilek řezaných a hrnkových květin, určených k vývozu do třetích zemí

Pracovníci Státní rostlinolékařské správy začali dnem 1. 10. 2005 provádět šetření zahrnující podrobnou rostlinolékařskou prohlídku rostlin určených k vývozu a odběr a vyšetření reprezentativního vzorku rostlin u všech zásilek květin určených k vývozu do třetích zemí.

Rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport je možné vystavit až po ukončení rostlinolékařské prohlídky příslušné zásilky a po oznámení negativního výsledku vyšetření všech vzorků odebraných z této zásilky. Pracovníci místně příslušného obvodního oddělení provádějí toto šetření přednostně v místě produkce květin před jejich nakládkou na dopravní prostředek. U již naložených zásilek, např. původem z jiných zemí a reexportovaných do některé třetí země, může být šetření provedeno pouze v místech, ve kterých jsou prostory pro přehledné a úplné vyložení zásilky a její krátkodobé skladování po dobu nezbytnou k provedení analýzy odebraných vzorků (až několik dní). SRS proto doporučuje, aby vývozce vzal v úvahu dostatečnou časovou kapacitu k provedení výše popsaného šetření SRS již při podávání žádosti o vystavení rostlinolékařských osvědčení na vyvážené zásilky květin.
Pokud takové místo vývozce není schopen zajistit a nelze tak umožnit odpovídající šetření, požadované rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport se nevystaví. V takových případech SRS doporučuje firmám zajišťujícím vývoz uvedeného zboží požádat o vystavení rostlinolékařského osvědčení na vyvážené zásilky ještě před jejich nakládkou rostlinolékařskou službu toho členského státu ES, ve kterém se zásilka nakládá do dopravního prostředku.
Výše uvedené požadavky stanovila SRS vzhledem k opakovaným nálezům některých závažných škodlivých organismů v zásilkách řezaných a hrnkových květin, které nepocházely z ČR, ale byly v ČR rostlinolékařsky odbaveny a vyvezeny do třetí země. Případné další podrobnější informace uveřejní SRS ve Věstníku SRS, který můžete najít na webové stránce www.srs.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down