Rohanský ostrov čeká proměna

Po více než roce trvání mezinárodního soutěžního dialogu, které vyhlásilo Hlavní město Praha společně s Institutem plánování a rozvoje (IPR), je známá budoucí podoba Rohanského a Libeňského ostrova. Vítězem se stal česko-belgický tým složený z ateliérů OMGEVING+FISER+VRV+SINDLAR. 

Úkolem bylo navrhnout podobu, do jaké se během příštích let bude veřejné prostranství podél řeky Vltavy měnit, jak bude fungovat a jak o něj budeme pečovat. Lokalita, jíž se v minulosti nevěnovalo příliš pozornosti, se tak stane místem nejen pro divokou přírodu, bydlení a práci, ale také odpočinek a zároveň bude chránit Pražany před povodněmi. Na území 56 hektarů vznikne povodňový park, který propojí člověka s řekou, zachová tamní biodiverzitu a efektivně přispěje k protipovodňové ochraně města.

Vítězný návrh

Holešovický meandr je unikátním přírodním jevem. V rámci Pražské kotliny i celých Čech. Na celém toku Vltavy nenajdeme podobný prostor takto velkoryse utvářený v tak náhlém kontrastu k hluboce sevřeným kaňonům na jih i sever od Prahy. Sílu původního krajinného obrazu zásadně přetvořeného regulací říčního koryta navrhujeme připomenout kouskem „mezivodí“ po letech opět definovaného dynamickým rytmem řeky. Nabízíme hybridní prostorovou mozaiku nepředurčených příběhů pokaždé prožívaných trochu jinak.

Hodnocení komise

Vítězný tým představil velmi přesvědčivý a proveditelný návrh parku, který je mimořádně inovativní v přístupu řešení protipovodňové ochrany. Návrh zvítězil díky vyváženosti nabídky - vysoce kvalitnímu, srozumitelnému a dobře proveditelnému návrhu, efektivitě navrhovaného procesu a výhodné cenové nabídce. Autoři velice jasně a oproti ostatním týmům v největším detailu řeší celé 56 ha území. Řešení reaguje na potřeby konkrétních lokalit i majetkoprávních vztahů. Návrh bohatě pracuje se zachováním a rozvíjením současných prvků místa i jeho pamětí, začleňují do návrhu stávající biodiverzitu, ale interpretují ji a dávají jí nový charakter. Návrh je z hlediska veřejných prostranství srozumitelný a inkluzivní – každý uživatel parku si v něm najde svůj prostor.
Vítězný tým nabízí díky konceptu druhé promenády podél řeky nejlepší přístup k vodě. Park rozděluje do jednotlivých zón, které ubytují rozličné aktivity od kultury přes sport po prostor pro děti. Zároveň však nechává dostatečně volného prostoru pro nerušený pobyt v přírodě. Komise ocenila mimořádnou práci s rozhraním města a parku, v návrhu je cyklostezka povýšena na zelenou promenádu, která nabízí návštěvníkům a místním obyvatelům množství aktivit a zároveň chrání tamní pestrou faunu a floru.

Vítězný tým pracuje taktéž velmi dobře s etapizací projektu - nezačíná velkými terénními pracemi, ale je schopný vybudovat příjemný park s hřištěmi podél promenády bez nutnosti okamžitých velkých terénních zásahů. V neposlední řadě se díky těmto menší terénním změnám může v místě méně kácet, což umožní částečné zachování a následné rozvíjení tamní flory. Komise také ocenila přístup návrhu k rozvoji území - tým chytře a významně snižuje závislost na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města, což usnadňuje jeho proveditelnost i hospodárnost.*

Zdroj: IPR Praha

IPR logo

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down