Rezistence k strupovitosti a k padlí

V Informačním listu Zemského ústavu pro rostlinnou výrobu a ochranu v Porýní - Vestfálsku se uvádějí odrůdy ovocných stromů rezistentních ke dvěma nejdůležitějším chorobám: strupovitosti a padlí.

Stoupá také význam odrůd odolných ke spále růžokvětých, s níž se nedá bojovat chemickými přípravky.
Jabloně
* rané odrůdy:
‚Prima‘, ‚Retina‘ – odolné k strupovitosti, málo náchylné k padlí
* podzimní odrůdy:
‚Dülmener Rosenapfel‘, ‚Oldenburg‘, ‚Albrechtovo‘ – rezistentní k strupovitosti, odolné k padlí
‚Ahrista‘, ‚Gerlinde‘ – rezistentní k strupovitosti, středně odolné k padlí
‚Remo‘ – rezistentní k strupovitosti, málo náchylná k padlí, rezistentní k spále
‚Piros‘ – málo náchylná k strupovitosti, málo náchylná k padlí
‚Reka‘, ‚Champion‘, ‚Ahra‘ – rezistentní k strupovitosti, slabě náchylné k padlí
* skladovatelné odrůdy:
‚Florina‘ (= Querina) – rezistentní k strupovitosti, náchylná k padlí
‚Reanda‘ – rezistentní k strupovitosti, rezistentní k padlí, rezistentní k spále
‚Rosana‘, ‚Rubinola‘, ‚Topaz‘, ‚Saturn‘ – rezistentní k strupovitosti, málo náchylné k padlí
‚Berlepschova‘ – málo náchylná k strupovitosti, málo náchylná k padlí
‚Pinova‘ – málo náchylná k strupovitosti, středně náchylná k padlí
‚Pilot‘ – středně náchylná k strupovitosti, středně náchylná k padlí
‚Renora‘ – rezistentní k strupovitosti, málo náchylná k padlí, málo náchylná k spále.
Hrušně
‚Concorde‘, ‚Vereinsdechantsbirne‘, ‚Konference‘, ‚Harvest Queen‘ – slabě náchylné k strupovitosti, náchylné k spále‘
‚Harrow Sweet‘ – slabě náchylná k strupovitosti, rezistentní k spále.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *