05.09.2011 | 06:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Řez stromů – technologie řezu

V minulých dvou dílech jsme se postupně dostali od základů řezu okrasných stromů přes techniku odstraňování živých větví z korun až k tématu nejbližšímu běžné praxi – k vlastní realizaci řezu. Hovoříme zde o technologii řezu – tedy o pěstebním opatření, jehož cílem je založit, udržet, příp. obnovit strukturu koruny vlastní pro daný taxon, případně tvar žádaný kontextem stanoviště.

Sjednocení názvosloví v rámci technologií řezu je zásadní věcí. Nejasnosti v náplni jednotlivých kategorií řezu (a pěstebních opatření obecně) vedou často k nedorozuměním mezi zadavatelem (projektantem) a realizátorem prací, k neporovnatelnosti nabídek předložených v rámci výběrových řízení apod. V průběhu posledních deseti let se v rámci odborné arboristické veřejnosti (reprezentované Sekcí péče o dřeviny při Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s.) podařilo vytvořit základní kostru názvosloví v oblasti řezu stromů, která bude jistě dále doplňovaná a upřesňovaná.
Řezy členíme do tří základních skupin:
• řezy zakládací,
• řezy udržovací,
• řezy speciální.

Řezy zakládací Jedná se o řezy, které jsou realizované na mladých stromech v období etapy nejintenzivnějšího růstu. Částečně tato kategorie zahrnuje řezy realizované pouze v okrasných školkách, které si ve většině případů nemůžeme dovolit provádět na finálním stanovišti. Hlavním účelem této kategorie řezu je založení koruny mladého stromu do tvaru typického pro daný taxon či pro žádaný funkční typ.
Do této kategorie řadíme následující typy řezu:
• řez zakládací (založení koruny stromu),
• řez srovnávací (komparativní),
• řez výchovný. 
Řez zakládací
Jedná se o typ řezu realizovaný především v okrasných školkách. V rámci tohoto typu řezu dochází k vytvoření husté kompaktní koruny stromu, vhodného pro výsadbu do městského prostředí (viz předchozí díly). Zapěstování koruny představuje sérii zásahů, které následně na stanovišti většinou není možné provádět z důvodu nadměrné náročnosti nutné intenzivní péče.
Řez srovnávací (komparativní)
Tento typ řezu je prvním řezem prováděným na stanovišti v rámci výsadby stromu. Jeho hlavním účelem je vyrovnat poměr nadzemní hmoty (asimilační orgány) s hmotou podzemní (kořenový systém), výrazně redukovanou v rámci přesazení stromu.
Hlavní zásady:
• neodstraňujeme terminální (vrcholový) výhon – výjimky můžeme najít pouze u některých tvarových kultivarů a u stromů nadále udržovaných některým z tvarovacích řezů,
• větve spíše odstraňujeme než zakracujeme – v opačném případě je třeba počítat s následným masivním vývojem sekundárních výhonů,
• na stanovištích, kde je požadavek na zajištění podchodné/podjezdné výšky zahajujeme postupné zvyšování korunky,
• jedná se o poměrně radikální řez s možným odstraněním až 30 % objemu koruny, především při realizaci po výsadbě v jarním období. 

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 4/2011.

Text a foto Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., Rosice

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down