13.04.2011 | 08:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Řez a výsadba keřů

Keře jsou charakterizovány různými autory velmi podobně, a proto je možné se přidržet i definice ČSN 464902 -1 Výpěstky okrasných dřevin. Ta stručně charakterizuje keře jako rozvětvené, bezkmenné tvary výpěstků s více výhony. Dodává, že různé tvary a kultivary keřů mohou být pěstovány jako kmenné tvary. Německý svaz školkařů (BdB) ve své metodické příručce rozděluje výpěstky keřů do osmi růstových skupin. Podobně lze nalézt různá rozdělení keřů z hlediska jejich řezu. Aby bylo možné vyhnout se dělením jiných autorů a vytváření vlastních, budou jako modelové příklady používány konkrétní taxony.

Hlavním estetickým účinkem většiny listnatých keřů je kvetení. Z tohoto důvodu je při řezu sledováno, na jak starých výhonech konkrétní druh kvete. Podpora tvorby květuschopných výhonů bývá i v protikladu s přirozeným růstem a habitem keřů. Jestliže je u stromů vedle stability přirozenost růstu základem pěstebních opatření, u keřů je to často naopak, právě ve prospěch kvetení.
Třebaže se keře oproti stromům dožívají relativně nižšího stáří, lze u nich vysledovat určitá vývojová stádia. Navíc je řada druhů schopna se zcela obnovit z báze. To se promítá do typů řezů, které se aplikují.

Typ Magnolia stellata
Při výsadbě nejsou výhony zakracovány. Odstraňují se větévky nižších řádů, které jsou poškozené, rostoucí kolmo na větvích a křížící se. Vzhledem k tomu, že sazenice je s balem nebo kontejnerovaná, není silný důraz na komparativní řez.
Výchovný řez probíhá v prvních čtyřech až pěti letech. Jsou odstraňovány větévky zahušťující keř, po obvodu se postupně tvoří brachyblasty s květními pupeny.
Jako typická solitéra by měla mít rostlina dostatek prostoru, redukční řez se proto nepředpokládá. Počítat lze pouze s mírným zdravotním řezem. Větší poškození a rozsáhlejší řez by měl být řešen výsadbou nové rostliny.
Další možné dřeviny: Magnolia sp., Hamamelis sp., Cornus mas, florida, kousa, Chaenomeles sp., Sambucus nigra ´Laciniata´, Rhododendron skupina ´Knap - Hill´, Viburnum carlesii.

Typ Forsythia intermedia ´Spectabilis´
Při výsadbě jsou výhony zakráceny na nestejnou délku. Obvykle o polovinu až dvě třetiny. Slabší výhony hlouběji, silnější méně. Báze keře je vysazena pět centimetrů pod úroveň půdy a to i u kontejnerovaných rostlin. Důležité je to především u sazenic z dřevitých řízků.
Je-li nutný výchovný řez (nazývaný i opravný), pak se odstraní původní výhony sazenice, protože nejrychleji stárnou a preferují se výhony vyrostlé z báze už na stanovišti.
Ideálním udržovacím řezem je prosvětlování. Nejstarší větve se odstraňují u báze. Pokud jsou výmladky dlouhé a tenké, je nutné je zakrátit. Ty se pak při následujícím prosvětlování odstraňují. Jestliže je to z provozních a jiných důvodů nutné, je možné provést úplné sesazení. To znamená odstranění všech větví do pěti centimetrů nad zemí. U tohoto řezu je potřeba počítat s následným výchovným (opravným) řezem. Tenké výhony se odstraní, silné zakrátí o třetinu. Nikdy ne na stejnou výšku. Pokud se tato výchova vynechá, keř začne dříve prosychat a rozklesávat se. Rostliny podstatně rychleji ztrácejí svou funkčnost.
Další možné dřeviny: Weigela sp., Deutzia sp. Philadelphus sp., Syringa sp., Ribes sanquineum, Cornus alba, sanquinea, Viburnum bodnatense, Physocarpus opulifolius, Rosa hugonis.

Typ Spiraea japonica ´Anthony Waterer´
Při výsadbě zejména prostokořenných sazenic je možné provést úplné sesazení. Výchovný řez se neprovádí. Z udržovacích řezů se aplikuje úplné sesazení. Pokud nebyl proveden řez při výsadbě, může to být poměrně brzy po výsadbě. Třebaže tyto keře kvetou na letorostech, každoroční řez není nutný. Bohatost kvetení klesá postupně a řezem se odstraňuje i rozklesání a prosychání keřů. Hlavně při typickém použití v plošných výsadbách se častým sesazováním snižuje zapojenost porostu, což se projevuje vyšší zapleveleností a vznikem živelných stezek přes keře.
Další možné dřeviny: Potentilla sp., Hypericum ´Hidcote´, Rosa ´The Fairy´, ´Swany´.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 1/2011.

Text a foto Ing. Martin Vlasák, Ph.D., VOŠZa a SZaŠ Mělník

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down