25.11.2021 | 07:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Revitalizace jírovců v Táboře

Hledání možností zlepšování stanovištních podmínek stávající zeleně vychází z potřeby zachování vzrostlých stromů ve městech co nejvíce let s dobrou vitalitou, biomechanickou stabilitou, a tím i s dostatečnou provozní bezpečností. V kombinaci se stále se zvyšující cenou následné a rozvojové péče nově vysazených stromů, kdy parametry vzrostlé zeleně se všemi jejími funkcemi (zdravotní, hygienická a estetická) dosáhne nová výsadba za několik desetiletí, se jeví hledání technologických postupů pro vylepšení stanovištních podmínek vzrostlé zeleně jako ekonomicky i ekologicky přínosné.

Projekt revitalizace kořenové zóny dvou jírovců na Žižkově náměstí v Táboře se začal řešit na podzim 2019. V tomto roce bylo město Tábor spolupořadatelem celorepublikové arboristické konference Strom pro život – život pro strom XVIII: Ke Kořenům. Na podnět Blanky Candrové, zástupkyně Odboru životního prostředí města Tábor, byl započat projekt, který měl pomoci zlepšit stav významné dominanty historického Žižkova náměstí v Táboře – dvou jírovců maďal (Aesculus hippocastanum). Tyto dva mohutné stromy, které rostou u kostela Proměnění Páně, v prostředí kulturní památky souboru plastik Piety, sv. Donáta a sv. Floriána, byly vysazené roku 1854 u příležitosti sňatku císaře Františka Josefa I. a Alžběty Bavorské zvané Sissi (nesou podle toho pojmenování František a Alžběta) a jsou jedinou vegetační dominantou celého historického náměstí.

Závěrem

Na viditelné výsledky revitalizace kořenové zóny senescentních jírovců rostoucích na Žižkově náměstí v Táboře v podobě zlepšení fyziologické vitality těchto stromů je ještě brzy, bude potřeba minimálně další rok počkat. V rámci projektu byly ale zásadně zlepšeny nejdůležitější parametry pro příjem vody a živin – byla odstraněna nepropustná povrchová vrstva kořenové zóny a podpovrchová vrstva s vlásečnicovými kořeny byla provzdušněna vysokotlakou injektáží metodou Air injektor. Dostatek vzduchu v půdních pórech je nejvýznamnějším faktorem schopnosti stromu transpiračním proudem přijmout vodu s rozpuštěnými živinami, je tedy opodstatněné očekávat po všech provedených zásazích prodloužení perspektivy jírovců.

Na závěr je nutné uvést, že za úspěšností takto komplexní revitalizace vzrostlých stromů, kdy jsou projekt a technologie vytvořeny přímo na míru, stojí v první řadě odborný a profesionální přístup zástupců města Tábor, od úředníků odboru životního prostředí (B. Candrové, J. Rozuma) až po jejich vedení. Technické zajištění realizace bylo provedeno Technickými službami Tábor. Projekt, návrh technologie a odborné arborisitické zásahy (stabilizace sekundárních korun, instalace podkladnicových vazeb, Air injektor, Air spade) realizovala firma Zahradní Architektura Kurz, s. r. o. Celková cena revitalizace byla 376 000 Kč bez DPH.

Z našich zkušeností se jeví cesta hledání možností, jak zlepšovat stanovištní podmínky stávající zeleně, především stromů, stále více nutná. Udržení funkčních a provozně bezpečných vzrostlých stromů ve městech a vesnicích po co nejdelší čas je ekonomicky i ekologicky žádoucí, vzhledem k ceně a času, který je potřeba proto, aby z nové výsadby vznikl zdravý, perspektivní dospělý strom.

Text a foto Ing. Markéta Svobodová, technický dozor a odborné poradenství v oboru arboristika a péče o zeleň

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 11/2021 s tématem měsíce realizace a údržba zeleně.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down