05.12.2012 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Resistence biotechnologické švestky Prunus domestica L. cv. ´Honey Sweet´ k viru šarky švestky a dalším virům

Biotechnologická švestka Prunus domestica L. odrůdy ´Honey Sweet´ (klon C5) byla v polních podmínkách České republiky testována v letech 2002 až 2011 na rezistenci k viru šarky švestky (PPV) a dvěma dalším hospodářsky významným virům, viru zakrslosti slivoně (PDV) a viru chlorotické skvrnitosti jabloně (ACLSV). Stromy švestky byly udržovány pod silným a stálým infekčním tlakem viru šarky švestky a kombinací s dalšími dvěma viry. Byla prokázána vysoká rezistence cv. ´Honey Sweet´ k PPV i PDV a ACLSV. Byla potvrzena nepřenosnost PPV na cv. ´Honey Sweet´ mšicemi.

Summary
Biotechnological plum Prunus domestica L. cv. ´Honey Sweet´ was tested in the open field in the Czech Republic for resistance to Plum pox virus (PPV) and another two economic important viruses, Prune dwarf virus (PDV), Apple chlorotic leafspot virus (ACLSV) in the years 2002–2011. Trees of plum were maintained under the high and permanent infection pressure of PPV and its combinations with PDV and ACLSV. The high resistance of cv. ´Honey Sweet´ to PPV, PDV, and ACLSV was proved. The absence of transmission of PPV to cv. ´Honey Sweet´ by aphids was confirmed.

Odrůdy slivoně a zejména ty nejkvalitnější odrůdy švestky jako ´Domácí švestka´ v České republice, ´Požegača´ v Bulharsku, ´Bystrická´ v Rumunsku, nebo ´Hauszwetsche´ v Německu jsou silně náchylné k viru šarky švestky – Plum pox virus (PPV). Velmi kvalitní odrůdy švestky rezistentní k PPV neexistují a do současné doby nebyly ani nalezeny vhodné přírodní zdroje rezistence pro klasické šlechtění. V současné době se jako progresivní řešení pro země a oblasti s endemickým výskytem šarky jeví získání kvalitních geneticky modifikovaných odrůd švestky, rezistentních k PPV.
Švestka domácí P. domestica, klon C5 rezistentní k PPV byl vytvořen biotechnologickým postupem ve spolupráci USA a Francie a v roce 2010 byl jako biotechnologická švestka v USA v roce 2010deregulován jako odrůda ´Honey Sweet´ a byla uvolněna k běžnému pěstování a konsumnímu využití plodů. První výsledky o úspěšném přenosu části obalového proteinu PPV do genomu švestky byly publikovány v roce 1994. Hlavním autorem klonu C5 je Dr. Ralph Scorza z Ovocnářského výzkumného ústavu v Kerneyswille, USA, rezortního výzkumného pracoviště Ministerstva zemědělství – USDA, ARS a jeho prvním spolupracovníkem je Dr. Michel Ravelonandro z Výzkumného ústavu INRA, Bordeaux, Francie. Ve druhé polovině devadesátých let byly založeny skleníkové pokusy výzkumu rezistence švestky, klonu C5 v INRA Bordeaux a polní pokusy ve Španělsku, Polsku a Rumunsku. V roce 1991 autor sdělení jako pozvaný řečník přednášel problematiku viru šarky švestky pro americké a kanadské specialisty v Santa Catharina, Kanada poté, co byl prokázán výskyt PPV v USA (stát Pennsylvánie) a Kanadě (provincie Ontario a Nova Scotia). Konference se zúčastnil i Dr. Scorza. S Dr. Ravelonandro již existovala spolupráce ve výzkumu diagnostiky PPV. Byla dohodnuta třístranná spolupráce ve výzkumu rezistence švestky, klonu C5 k viru šarky švestky a dvěma dalším hospodářsky významným virům, viru zakrslosti slivoně, Prune dwarf virus (PDV) a viru chlorotické skvrnitosti jabloně, Apple chlorotic leafspot virus (ACLSV). Regulovaný PPV je v ČR endemicky rozšířen a je současně nejrozšířenějším virem na slivoních, meruňkách i broskvoních. Druhým nejrozšířenějším virem na slivoních v ČR je PDV, ACLSV se na slivoních též vyskytuje. Oba jmenované viry způsobují na švestkách příznaky tzv. pseudošarky. Polní výsadba klonu C5, nyní již odrůdy ´Honey Sweet´ byla ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i. (VÚRV,v.v.i.), založena v roce 2002. Výzkum této biotechnologické odrůdy probíhá v polních podmínkách ČR již deset let a byly dosaženy velmi významné výsledky. Dlouhodobý experiment v polních podmínkách se sledováním rezistence ke třem výše uvedeným virům probíhající v rámci VÚRV, v. v. i., Praha je jediným toho druhu na světě. V dalších polních pokusech v Polsku, Rumunsku a Španělsku je, nebo byla zkoumána rezistence švestky, klonu C5 a také i dalších geneticky modifikovaných klonů švestky pouze k PPV. Rezistentní chování k PPV však bylo zjištěno pouze u klonu C5. V současné době má VÚRV, v. v. i. povolení Ministerstva životního prostředí ČR k uvádění klonu C5 do životního prostředí v ČR.

Materiál a metody

Polní výsadba švestky, klon C5 byla ve VÚRV, v. v. i., založena v roce 2002. Viru prosté podnože odrůdy St. Julien byly v březnu očkovány v podmínkách technického izolátu švestkou P. domestica, klon C5, transformovanou obalovým proteinem genu PPV. Očkovanci klonu C5 pak byly v srpnu infikovány kmenem PPV-Rec a kombinacemi PPV-Rec+PDV, PPV-Rec+ACLSV a PPV-Rec+PDV+ACLSV pomocí oček roubů infikovaných jednotlivými viry. Od každé kombinace včetně zdravých kontrolních stromů bylo připraveno 11 stromů. Stromy byly vysazeny do polních podmínek v březnu 2003.
Během vegetačních období 2003 až 2011 byly jednotlivé stromy monitorovány hodnocením příznaků a testováním listů pomocí imunoenzymatického stanovení metodou ELISA, imunosorbční elektronovou mikroskopií ISEM a od roku 2005 i pomocí polymerázové řetězové reakce RT-PCR. Výhony vyrůstající z oček infikovaných jednotlivými viry byly ponechány při každoročním zkracování až do roku 2011, kdy byly na polovině pokusných stromů odstraněny. V roce 2010 a 2011 byly stejnými metodami a postupy testovány také plody klonu C5. Vedle toho byl hodnocen počet a výnos plodů a jejich kvalita. Pro srovnání kvality byly použity plody švestky, odrůda ´Stanley´.

Text doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc., Ing. Jiban Kumar, Ph.D., prof. Dr. Ing. Boris Krška 

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 4/2012

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down